• No se han encontrado resultados

medi natural

Activitats físiques al medi natural  Una proposta educativa lúdica

Activitats físiques al medi natural Una proposta educativa lúdica

... El medi natural ha estat lligat a la figura de l'home des de fa molt temps, encara que ho ha fet amb diferents ...al medi natural tal com ara la coneixem, el moment en què l'home es converteix ...

53

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA AGRONÒMICA I DEL MEDI NATURAL

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA AGRONÒMICA I DEL MEDI NATURAL

... En contra del pensamiento lógico el Peso D1S1 es mayor que Peso D1S2 siendo igual las dosis y una solución más nutritiva la S2 se ve ligeramente reducido el crecimiento, aunque se pres[r] ...

13

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA AGRONÒMICA I DEL MEDI NATURAL

ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D´ENGINYERIA AGRONÒMICA I DEL MEDI NATURAL

... En el caso de artrópodos los dispositivos y métodos si pueden implementarse para eliminar las plagas, pero deben utilizarse las medidas preventivas para minimizar o eliminar la presenc[r] ...

21

Estratègies de gestió de la pràctica esportiva al medi natural per al desenvolupament sostenible: Un estudi de casos sobre governança i "stakeholders"

Estratègies de gestió de la pràctica esportiva al medi natural per al desenvolupament sostenible: Un estudi de casos sobre governança i "stakeholders"

... La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX www.tdx.cat i a través del Dipòsit Digita[r] ...

565

Memòria de gestió 2002

Memòria de gestió 2002

... La gestió dels serveis tècnics, des de l’any 1994, ha recolzat en eines SIG. Els darrers dos anys, des de la creació del Consorci, es va assumir que les tasques de desenvolupament i manteniment del SigPARC es ...

59

Medi ambient: informe sectorial 2013

Medi ambient: informe sectorial 2013

... La gestió d’espais naturals comprèn activitats de conservació dels espais naturals, fonamentals per al manteniment de la diversitat biològica, la geodiversitat i els recursos naturals. Aquestes activitats són el suport i ...

25

Gerència de Medi Ambient : modificació de l'estructura organitzativa [2008]

Gerència de Medi Ambient : modificació de l'estructura organitzativa [2008]

... de Medi Ambient adscrit a la Direcció de Ser- veis de Gestió de Recursos; el Departament d’Edu- cació Ambiental adscrit a la Direcció de Serveis d’Educació Ambiental i el Departament de Projectes d’Obres adscrit a ...

7

El paper de s’Albufera de Mallorca en la protecció del medi marí

El paper de s’Albufera de Mallorca en la protecció del medi marí

... Multitud d’estudis han demostrat que les zones humides poden actuar com a filtres capaços de retenir nutrients i altres contaminants, evitant que arribin al medi marí. Per tant, són de vital importància per a ...

26

Estudi de l'excreció i estabilitat de prions en el medi.

Estudi de l'excreció i estabilitat de prions en el medi.

... Disease-associated prion protein presents a ȕ- folded conformation that confers to the molecule unique biochemical properties, completely different to those of Į –folded PrP. In addition to the resistance to proteolysis ...

244

Pla de Medi Ambient 2009-2011 : mesura de govern

Pla de Medi Ambient 2009-2011 : mesura de govern

... de Medi Ambient i Sostenibilitat - amb més de cent representants d’entitats cíviques i ambientals, d’empreses, del món universitari, dels grups polítics i de les institucions- ha liderat aquest ...

7

Visión regional para el aprovechamiento del bosque natural

Visión regional para el aprovechamiento del bosque natural

... Diapositiva 1 VISION REGIONAL PARA EL APROVECHAMIENTO DEL BOSQUE NATURAL Noviembre 2007 Abog Jorge Vel?squez Portocarrero Presidente Regional GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDI[.] ...

34

Las Medidas Naturales de Retención de Agua: del diseño a la implementación a través de proyectos europeos

Las Medidas Naturales de Retención de Agua: del diseño a la implementación a través de proyectos europeos

... dinámica natural del río Arga ha ido configurando la morfología y los procesos eco- hidrológicos del meandro, incrementando progresivamen- te la naturalidad del medio y su capacidad para retener agua y para ...

8

Recerca : acció comunitària en medi obert : estudi de casos

Recerca : acció comunitària en medi obert : estudi de casos

... en medi obert en la seva ...en medi obert es conegués i s’entengués millor, ja que fins ara les institucions no veuen tot el potencial que pot aportar aquesta ...

40

Ciutat, medi ambient i educació. Núm. 04 (2012)

Ciutat, medi ambient i educació. Núm. 04 (2012)

... el medi ambient i la salut i reivindica un model de desenvolupament més sostenible des del punt de vista mediambiental, cultural, social i ...el medi ambient constitueixen l’objecte privilegiat de la ...

81

Estudi experimental de la dinàmica d'un front fluid en un medi desordenat

Estudi experimental de la dinàmica d'un front fluid en un medi desordenat

... S’ha explorat aquest règim pels casos en què la diferència de pressió a l’entrada del medi desordenat ve donada per una diferència d’alçades de H = 10 mm i 15 mm. Per aquestes dues H s’ha obtingut un escenari comú ...

231

Programa d'Actuació Municipal 2008-2011: Àrea de Medi ambient

Programa d'Actuació Municipal 2008-2011: Àrea de Medi ambient

... Línia 3: Qualitat ambiental de la ciutat i gestió eficient dels recursos naturals Línia 4: Reducció, reciclatge i reutilització dels recursos.. Línia 5: Compromís social cap a la sost[r] ...

12

Prácticas y discursos de la investigación formativa en Instituciones Educativas de nivel medi

Prácticas y discursos de la investigación formativa en Instituciones Educativas de nivel medi

... Institución Empírica: es la institución que incluye la investigación formativa en su currículo académico, no cuenta con una infraestructura adecuada para la realización de proyectos de i[r] ...

10

Elements de captació i emmagatzematge d'energies residuals del medi

Elements de captació i emmagatzematge d'energies residuals del medi

... of natural phenomena and today´s society-induced routine operations involve energy transfer processes in which part of the energy, if not all, is irreversibly ...

190

El sector d'energia, mobilitat i medi ambient de Barcelona

El sector d'energia, mobilitat i medi ambient de Barcelona

... de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, ha permès unificar en un sol llenguatge, amb un únic procediment i de manera telemàtica, les declaracions de gestors i transportistes de residus perillosos dins d’una ...

15

Dret del medi ambient, septembre 2014

Dret del medi ambient, septembre 2014

... del medi ambient, inclosa la salut humana i la protecció o la utilització racional dels recursos naturals, especialment en els següents àmbits: protecció de les aigües; protecció contra el soroll; protecció dels ...

100

Show all 7945 documents...

Related subjects