• No se han encontrado resultados

Menjadors escolars

Menjadors escolars ecològics al Districte de l'Eixample

Menjadors escolars ecològics al Districte de l'Eixample

... amb menjadors escolars ecològics, aquestes són l’escola concertada Santa Anna, l’escola Encants i l’escola ...seus menjadors, s’han detectat necessitats específiques fruit de la seva situació, ...

35

Ara, als menjadors escolars, residu zero: guia didàctica: malbaratament alimentari als menjadors escolars de Barcelona

Ara, als menjadors escolars, residu zero: guia didàctica: malbaratament alimentari als menjadors escolars de Barcelona

... de menjadors escolars i les mateixes escoles, el projecte que hem anomenat «Ens ho mengem tot», pensat específicament per ser dut a terme en el temps de menjador escolar i que depèn absolutament de la ...

85

Els menjadors escolars  Una proposta per al seu abaratiment econòmic

Els menjadors escolars Una proposta per al seu abaratiment econòmic

... als menjadors escolars seguida d’Aragó i de Navarra i amb un creixement del preu del 8,3% (annex ...dels menjadors espanyols, el que s’hauria de fer es establir un preu de menjador per totes les ...

29

Ens ho mengem tot: malbaratament alimentari als menjadors escolars de Barcelona: versió actualitzada 2015

Ens ho mengem tot: malbaratament alimentari als menjadors escolars de Barcelona: versió actualitzada 2015

... Així doncs, han de sortir des de més a prop els productes de proximitat i de més lluny els productes llunyans, i cal anar superant els diferents obstacles que es troben (nens i nenes de[r] ...

96

Si ens ho mengem tot tallem amb els residus: guia didàctica: malbaratament alimentari als menjadors escolars de Barcelona

Si ens ho mengem tot tallem amb els residus: guia didàctica: malbaratament alimentari als menjadors escolars de Barcelona

... Les dades que s’hauran de recollir sobre el grau de malbaratament alimentari del menjador de l’escola han de ser del total dels comensals, encara que no tots els alumnes hi participin [r] ...

94

Anàlisi, disseny i implementació d'una
aplicació de gestió de menjadors escolars mitjançant Java Enterprise Edition

Anàlisi, disseny i implementació d'una aplicació de gestió de menjadors escolars mitjançant Java Enterprise Edition

... de menjadors dels centres educatius de disposar d'un sistema per controlar tot allò que envolta el servei de menjador dels centres esmentats: registre àgil dels clients que entren al menjador per dinar, el ...

67

Guia didàctica ens ho mengem tot: malbaratament alimentari als menjadors escolars de Barcelona

Guia didàctica ens ho mengem tot: malbaratament alimentari als menjadors escolars de Barcelona

... Cada setmana es proposen un seguit d’accions per conèixer la procedència dels aliments consumits al menjador escolar, quantificar el malbaratament de l’aliment en cas que n’hi hagi, di[r] ...

72

Anàlisi dels impactes a l’exterior dels menjadors públics de Barcelona: Centres d’educació infantil i primària

Anàlisi dels impactes a l’exterior dels menjadors públics de Barcelona: Centres d’educació infantil i primària

... Les polítiques públiques sectorials, tant municipals (especialment la de justícia global per a la cooperació, la política alimentària i la de foment de la sostenibilitat) com en l’àmbit de Catalunya (especialment la de ...

77

Elaboració i validació d'un protocol per a l'avaluació de la qualitat educativa dels menjadors de parvulari

Elaboració i validació d'un protocol per a l'avaluació de la qualitat educativa dels menjadors de parvulari

... de menjadors escolars d’altres països o d’una cultura a un altra i que cal que cada escola tingui clar quin és el patró cultural que traspua el seu ...laborals, escolars, extralaborals i ...

326

Programa de revisió de menús escolars a la ciutat de Barcelona : informe curs 2017-2018

Programa de revisió de menús escolars a la ciutat de Barcelona : informe curs 2017-2018

... El menjador escolar pot jugar un important rol en l’alimentació d’infants i adolescents, no només garantint que l’alumnat tingui accés a una alimentació saludable, si no com una eina d’aprenentatge i formació. Fa més de ...

23

Programa de revisió de menús escolars a la ciutat de Barcelona : informe curs 2018-2019

Programa de revisió de menús escolars a la ciutat de Barcelona : informe curs 2018-2019

... dels menjadors escolars cada tres anys, amb la finalitat de millorar la qualitat de la programació dels menús i el seguiment de les recomanacions aplicades per part dels ...

34

Balanç i perspectives de l'actuació dels Consells Escolars Municipals de Districte

Balanç i perspectives de l'actuació dels Consells Escolars Municipals de Districte

... centres escolars del territori, també pel conjunt dels professionals i agents que configuren els serveis educatius i o que estan relacionats o que donen suport o com- plementen ...

16

El Pla de Biblioteques Escolars de Barcelona: el model impulsat per l'Ajuntament de Barcelona

El Pla de Biblioteques Escolars de Barcelona: el model impulsat per l'Ajuntament de Barcelona

... Biblioteques escolars de Barcelona ha optat per treballar a través del Programa Absysedu, desenvolupat per l’empresa Baratz que compleix tots els estandards bibliotecaris i permet la migració si s’escaigués a ...

28

Pla de Biblioteques escolars de Barcelona : el model impulsat per l'Ajuntament de Barcelona

Pla de Biblioteques escolars de Barcelona : el model impulsat per l'Ajuntament de Barcelona

... Tot seguint la política d’aproximació micro a cada realitat, el Pla de Biblioteques Escolars analitza amb deteniment les necessitats de cada escola pel que fa a personal. Així doncs, s’es- tudien quins són els ...

43

Eleccions als consells escolars : centres docents públics. 2008-2009

Eleccions als consells escolars : centres docents públics. 2008-2009

... a Primària, al 2008 es continua mantenint la tendència a l’alça de la representació de dones elegides en els consells escolars arribant a un 79%, tres punts percentuals per sobre de la repre- sentació que es ...

49

Eleccions als consells escolars : centres docents privats concertats. 2002

Eleccions als consells escolars : centres docents privats concertats. 2002

... La mitjana de ciutat en aquest sector està en el 63% de mares elegides pels Consells Escolars a l'igual que l’Eixample. Per sobre de la mitjana sis districtes: Ciutat Vella 73%, Gràcia i Horta-Guinardó 69%, ...

49

Eleccions als consells escolars : centres docents privats concertats. 2008-2009

Eleccions als consells escolars : centres docents privats concertats. 2008-2009

... el grau de renovació en aquest sector ha estat molt alt, un 93% de persones incorporades de nou als consells escolars. Quatre districtes han renovat totalment la seva representació als con- sells: sants-Montjuïc, ...

50

Avaluació del programa Camí escolar, espai amic : eines per un seguiment i avaluació : informe

Avaluació del programa Camí escolar, espai amic : eines per un seguiment i avaluació : informe

... És evident que cada territori de la ciutat requereix una mirada i unes intervencions determinades (les dinàmiques presents al districte de Sarrià-Sant Gervasi no són les mateixes que les d’Horta-Guinardó, tant pel que fa ...

83

Els hàbits lectors dels adolescents. Efectes de les actuacions escolars en les pràctiques de lectura

Els hàbits lectors dels adolescents. Efectes de les actuacions escolars en les pràctiques de lectura

... es escolars que pret enguin incidir en la f ormació d’ un lect or sòlid han de f er una selecció dels t ext os acurada i molt dirigida a les diverses necessit at s exist ent s; les caract eríst iques del corpus de ...

1832

Aprenentatge col·laboratiu amb suport de l'ordinador  Influència de la demanda en el procés i els resultats d'aprenentatge

Aprenentatge col·laboratiu amb suport de l'ordinador Influència de la demanda en el procés i els resultats d'aprenentatge

... En el capítol 2, la revisió de la literatura sobre la recerca focalitzada en l’aprenentatge col·laboratiu amb suport de l’ordinador en escenaris educatius escolars presencials ens ha por[r] ...

274

Show all 105 documents...

Related subjects