• No se han encontrado resultados

mobilitat urbana

Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible a Espanya  Una anàlisi a partir de la variabilitat demogràfica

Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible a Espanya Una anàlisi a partir de la variabilitat demogràfica

... la mobilitat, i hi té molt a veure la seva mida demogràfica, encara que per fer una afirmació categòrica al respecte hauríem d’analitzar moltes més variables que en el present treball no es ...de mobilitat ...

36

Encàrrec de gestió a l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona per a l'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana 2019-2024 : prescripcions generals

Encàrrec de gestió a l'Agència d'Ecologia Urbana de Barcelona per a l'elaboració del Pla de Mobilitat Urbana 2019-2024 : prescripcions generals

... de Mobilitat Urbana de Barcelona (2019-24) representa l'oportunitat de reflexionar sobre el model urbà, posant en interrelació diferents polítiques sectorials de mobilitat cercant la compatibilitat ...

5

Informe de resultats del procés participatiu del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2019-2024

Informe de resultats del procés participatiu del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) 2019-2024

... la mobilitat en els barris amb un fort nivell orogràfic i la dels grans esdeveniments de ...la mobilitat interna dels barris, particularment a aquella que afecta a l'accés als equipaments i cobreix ...

54

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 : proposta de desenvolupament d'actuacions : febrer 2014

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 : proposta de desenvolupament d'actuacions : febrer 2014

... sostenibles: mobilitat a peu, en bicicleta, en transport públic o en vehicle elèctric, així com continuar treballant en la divulgació d’aquesta informació a través de la web de l’Ajuntament de Barcelona, de ...

95

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 : document resum

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 : document resum

... de mobilitat de persones i mercaderies i cercant la compatibilitat entre ...de mobilitat sostenible, tal i com estableix la llei 9/2003, de 13 de juny de la Mobilitat que, en el cas de Barcelona, es ...

246

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona PMU: 2013-2018

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona PMU: 2013-2018

... la mobilitat, reciclant els carrers per tornar a ser espais de relació i intercanvi, sense que això representi una minva de la funcionalitat i l'organització ...de mobilitat de persones i de distribució ...

494

Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2006-2012 [versió resum]

Pla de mobilitat urbana de Barcelona 2006-2012 [versió resum]

... oportunitat per reflexionar sobre el model urbà, tot posant en interrelació diferents polítiques sectorials de mobilitat i cercant la compatibilitat entre elles. Es tracta, doncs, no només d’elaborar un context ...

93

Manual de disseny de carrils bici de Barcelona 2016

Manual de disseny de carrils bici de Barcelona 2016

... de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 (PMU) planteja un conjunt de mesures encaminades a donar més protagonisme als vianants i als ciclistes, a fomentar l’ús del transport públic col·lectiu i a reduir ...

121

Mobilitat 2 0

Mobilitat 2 0

... de mobilitat urbana sostenible (PMUS), potenciació del transport públic, realització de nous carrils bici, l’elaboració d’una enquesta sobre la percepció d’internet i el tràfic així com la creació de l’app ...

37

Balanç accidentalitat 2015

Balanç accidentalitat 2015

... de Mobilitat Urbana (PMU) 2013-2018 i el Pla Local de Seguretat Viària, es planteja com a objectius la reducció del 30% del nombre de morts i del 20% de ferits greus en accident de trànsit l’any ...

11

Memòria 2003

Memòria 2003

... de mobilitat que contemplin la Barcelona real no ha compromès, tanmateix, l’aposta per accions de mobilitat concretes que han millorat i equilibrat el model intern: ha augmentat l’oferta de transport públic ...

36

La mobilitat sostenible: versió actualitzada

La mobilitat sostenible: versió actualitzada

... En el cas de la mobilitat, les infrac- cions encara tenen més ressò que en altres casos ja que els efectes que com- porten són molt més evidents. Un vehicle que fa cas omís d’un senyal de trànsit o d’un semàfor ...

36

Pacte per la Mobilitat Barcelona

Pacte per la Mobilitat Barcelona

... • Cal garantir la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutada- nes i en aquest objectiu el transport públic hi té un paper clau ja que suposa un clar estalvi energètic, d’espai i de recursos. Cal, doncs, ...

19

Usos del temps i mobilitat

Usos del temps i mobilitat

... A la ciutat funcional, dispersa i de baixa densitat, la distància ha deixat de ser una conseqüència directa de la necessitat de distribució de les funcions sobre el terri- tori urbà i ha esdevingut un element associat ...

77

La mobilitat, nou eix del Pla per a la Promoció del Civisme

La mobilitat, nou eix del Pla per a la Promoció del Civisme

... la mobilitat, la Guàrdia Urbana establirà aquest mes de desembre, com en altres anys, l’Operació Nadal, que té per objectiu garantir la mobilitat i el bon ús de l’espai públic durant unes èpoques en ...

6

Mobilitat

Mobilitat

... l’Ajuntament de Barcelona on presenten notícies, dades, projectes, publicacions, vídeos, aplicacions, ... sobre el sector. En recomanem consultar l’apartat ‘Mobilitat sostenible’ per estar al dia dels projectes i ...

11

Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars : 2013-2014

Pla de millora de la mobilitat i la seguretat viària als entorns escolars : 2013-2014

... Guàrdia Urbana a les escoles el Servei d’Educació per a la Mobilitat Segura de la Guàrdia Urbana (SEDUMS) es duen a terme xerrades informatives a les escoles, a les famílies i a l’alumnat sobre bones ...

13

Mobilitat

Mobilitat

... Barcelona aposta per un model de mobilitat sostenible i, també, cívic. El nombre de persones que diàriament ens desplacem per la ciutat, tant les que hi vivim com les que vénen de fora, és creixent i molt divers. ...

12

Aplicació de mobilitat : HomeMobile

Aplicació de mobilitat : HomeMobile

... de mobilitat, majoritàriament en l’àmbit de les PDA, amb sistema operatiu Windows Mobile i software basat en programació c++ , veig que el sector inicia el seu particular èxode cap a plataformes més obertes i ...

96

Show all 4837 documents...

Related subjects