• No se han encontrado resultados

Necessitat de formació

Ús i necessitat de formació dels docents en TIC

Ús i necessitat de formació dels docents en TIC

... meva formació com a mestre als diferents centres de pràctiques he anat interessant-me cada vegada més per la formació del professorat en aquest ...la necessitat de millorar la formació en TIC ...

27

De l'educació permanent a la formació dels docents passant per l'educació d'adults

De l'educació permanent a la formació dels docents passant per l'educació d'adults

... la necessitat d’una adequada formació dels docents i es va parlar de l’educació al llarg de la ...la necessitat d’una metodologia i un programes específics per a adults amb una estructura modular, ...

6

Formació de les organitzacions  De la teoria a la pràctica

Formació de les organitzacions De la teoria a la pràctica

... la necessitat de formació contínua es reclama un nou perfil professional per afrontar la formació en les organitzacions, l’especialista en formació ha de ser capaç d’analitzar el context ...

31

Impuls a la formació professional dual per millorar la formació i l'ocupabilitat dels joves : mesura de govern

Impuls a la formació professional dual per millorar la formació i l'ocupabilitat dels joves : mesura de govern

... la Formació professional, una tradició que s’ha concretat en l’existència de diverses escoles i instituts municipals de FP, així com en la creació en el seu dia del Consell de la Formació Professional, ...

8

Implantació d'un ERP en una empresa del sector farmacèutic

Implantació d'un ERP en una empresa del sector farmacèutic

... Formació preliminar Establiment d’objectius Anàlisi de necessitats Constitució i formació equip de projecte Planificació integral Peticions d’informació Disseny de necessitats de hardwar[r] ...

73

TítuloLa percepción en Alemania de la imagen de Colombia, como destino turístico

TítuloLa percepción en Alemania de la imagen de Colombia, como destino turístico

... Tabla de contingencia % dentro de Nivel de estudios Nivel de estudios Total Básicos Bachillerat Bachillerat Formació Estudios para o superior o para n técnica Universitario formació para[r] ...

193

Document de revisió del procés participatiu dels grups de treball i d'anàlisi del procés participatiu online

Document de revisió del procés participatiu dels grups de treball i d'anàlisi del procés participatiu online

... • La incorporació de criteris ambientals en les accions formatives/informatives dels treballadors es valora com a prioritària en molts casos i es considera que s’hauria de plantejar a curt termini. Així mateix, es ...

22

Necessitat d'un ordre economicosocial per fer front als problems actuals

Necessitat d'un ordre economicosocial per fer front als problems actuals

... Es interessant observar Keitel: «El qui rellegeix els pares fundadors sap que social no significa redistribució, sino integrado responsable a la nostra comunitat».24 Sense aquesta orient[r] ...

30

Entre necesidad y excesos

Entre necesidad y excesos

... mateixes com a nervioses abans que com a famolen- ques, el que equival a dir que es defineixen més com a febles que no com a explotades. Quan la fam, i amb ella l’explotació i l’extrema pobresa, esdevé crònica, ...

6

El professional del museu. Proposta de formació

El professional del museu. Proposta de formació

... Els cursos són fàcilment identificables pels seus títols ja que hi inclouen, de forma lògica, el terme museologia, sol o seguit d’algun tipus de concepte que ens indica l’especialització. Això mateix passa en els cursos ...

244

Formació b learning en el batxillerat

Formació b learning en el batxillerat

... Fetes aquestes consideracions i dins d'una visió de futur, concloure dient que aquest projecte és millorable en molts aspectes, sobretot amb el desenvolupament i la implantació d'aquest. La proposta és vàlida però ...

66

Pla de formació de TERSA 2016

Pla de formació de TERSA 2016

... de formació, és el d'aconseguir la millora de la participació i l'autoafirmació de totes les persones de l'organització, possibilitant-ne el desenvolupament de les habilitats bàsiques en el lloc de ...

6

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2013

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2013

... la formació i, per tant, el volum de cursos acumulats en un any o en un ...la formació virtual on les plataformes es concen- tren a la ciutat de Barcelona, però ofereixen cobertura a tota o gairebé tota ...

242

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2012

Anuari de la formació professional a Barcelona : mercat de treball i formació professional a Barcelona. 2012

... la formació i, per tant, el volum de cursos acumulats en un any o en un ...la formació virtual on les plataformes es concentren a la ciutat de Barcelona però ofereixen cobertura a tota o gairebé tota ...

206

Formació de Professorat: les TIC pels professors de Ciències Naturals

Formació de Professorat: les TIC pels professors de Ciències Naturals

... la formació i actualització dels docents, col·laborar en la seva preparació per a la utilització de les noves tecnologies i la seva aplicació a l’aula, és una inversió de ...la formació, augmentar la ...

35

Formació per a joves emprenedors: #jovesmooc

Formació per a joves emprenedors: #jovesmooc

... de formació en el què les persones poden participar-hi lliurement, un tema és discutit periòdicament durant sessions sincròniques, que són enregistrades i penjades al web principal del ...

79

Valoració de la necessitat d'una guía d'alimentació vegana i vegetariana per al pacient adult hospitalitzat

Valoració de la necessitat d'una guía d'alimentació vegana i vegetariana per al pacient adult hospitalitzat

... RESUMEN/SUMMARY El proyecto de investigación que se plantea consiste en un estudio descriptivo transversal multicéntrico mediante el cual se quiere evaluar la necesidad de una guía de al[r] ...

37

Informe de gestió 2013

Informe de gestió 2013

... Ha estat la primera promoció en què la seva formació (700 hores) coincideix amb el títol de referència. · L’adaptació de continguts i metodologies de la formació específica de l’SP[r] ...

42

Fons extraordinari per atorgar ajuts d'urgència social a unitats de convivència vulnerables dels barris de l'Eix Besòs 2017 : bases

Fons extraordinari per atorgar ajuts d'urgència social a unitats de convivència vulnerables dels barris de l'Eix Besòs 2017 : bases

... Aquesta política d'inclusió s'aplicarà a 150 persones entre 25 i 60 anys en situació d'atur (inscrites en els oficines de treball com a demandants d'ocupació) derivades pel projecte B-MINCOME. No tenen perquè ser ...

22

La formació del jurista europeu en la societat del coneixement

La formació del jurista europeu en la societat del coneixement

... En definitiva, el aprendizaje del Derecho es un proceso de adquisición de un nuevo lenguaje, un lenguaje que tiene una historia y que, por lo tanto, el estudiante debe conocer, y que tie[r] ...

8

Show all 10000 documents...

Related subjects