normalización lingüística

Top PDF normalización lingüística:

Servicio de Normalización Lingüística

Servicio de Normalización Lingüística

... Un dos primeiros traballos da Comisión de Normalización Lingüística da Facultade de Química logo da súa creación foi a realización dunha enquisa sobre uso do galego entre o profesorado. Nas respostas ...

163

TítuloO proceso de normalización lingüística en tres cidades galegas: Santiago de Compostela, Vigo e Ferrol  II

TítuloO proceso de normalización lingüística en tres cidades galegas: Santiago de Compostela, Vigo e Ferrol II

... a normalización da lingua como competencia obrigatoria das administracións locais, o Es- tatuto de autonomía de Galicia, a Lei de normalización lingüística ou a Lei do uso do galego como lingua ...

7

La normalización lingüística de la lengua de signos española

La normalización lingüística de la lengua de signos española

... calidad lingüística de la ...de normalización, sino como algo que puede afectar negativamente a la evolución de la LSE como ...calidad lingüística de la ...la normalización de ese idioma ...la ...

7

TítuloA normalización lingüística no ensino: análise parcial do proceso e dos resultados no EXB

TítuloA normalización lingüística no ensino: análise parcial do proceso e dos resultados no EXB

... Nesta comunicación pretendemos realizar unha aproximación á situación do pro- ceso de normalización lingüística no ensino, e para elo analizamos brevemente algún dos compoñentes que cre[r] ...

6

TítuloO proceso de normalización lingüística de tres cidades galegas: Santiago de Compostela, Vigo e Ferrol  I

TítuloO proceso de normalización lingüística de tres cidades galegas: Santiago de Compostela, Vigo e Ferrol I

... Primeiro, podemos definilos como departamentos inseridos na organización para planificar e executar, desde a perspectiva técnica, as accións necesarias de cara a conse- guir a súa adecuación lingüística ou a do ...

6

TítuloA normalización lingüística na sanidade: a estratexia "modelo Burela"

TítuloA normalización lingüística na sanidade: a estratexia "modelo Burela"

... innovación lingüística que respondía á convocatoria conxunta da Dirección Xeral de Ordenación e Innovación Educativa e da Secretaría Xeral de Política Lingüística para os centros que no curso académico ...

9

TítuloO proceso de normalización lingüística en tres cidades galegas: Santiago de Compostela, Vigo e Ferrol  III

TítuloO proceso de normalización lingüística en tres cidades galegas: Santiago de Compostela, Vigo e Ferrol III

... Quero salientar que os concellos, a Administración local, non é a única que ha de realizar este labor. A lingua é patrimonio de todos e cada un de nós, da cidadanía. De aí que todas as forzas sociais, institucións ...

8

TítuloAs TIC e a normalización lingüística na sociedade galega actual: unha aproximación á súa realidade educativa

TítuloAs TIC e a normalización lingüística na sociedade galega actual: unha aproximación á súa realidade educativa

... Enquisa Enquisa sobre a percepción e o uso do galego en Internet Esta enquisa ten como finalidade obter datos sobre a percepción e o uso do galego en Internet no ámbito educativo para co[r] ...

762

TítuloTecnoloxías da lingua galega e normalización lingüística

TítuloTecnoloxías da lingua galega e normalización lingüística

... A dirección actual da investigación e desenvolvemento en tecnoloxías da lingua sinala dous obxectivos prioritarios: por unha banda, a superación das barreiras lingüísticas que, especialmente no ámbito de Internet, ...

13

A impostura e a desorientación na normalización lingüística

A impostura e a desorientación na normalización lingüística

... política lingüística, centra-se em rebater a ideia de que a mudança no mando do governo da Galiza, em 2005, trás o período de Fraga, trouxo umha mudança na política ...política lingüística com política ...

11

EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA IES MONTE CARRASCO CANGAS

EQUIPO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA IES MONTE CARRASCO CANGAS

... E tamén no concello de Laza (Ourense), na parroquia de Cerdedelo, hai un fermoso souto, no que hai varios castiñeiros centenarios, entre os que se atopa o castiñeiro das Millaras. É un[r] ...

9

A lingua galega na vida, na obra e no pensamento de Manuel María

A lingua galega na vida, na obra e no pensamento de Manuel María

... a normalización lingüística, segundo explicita a última copla: O tal decreto-morcego / témolo que derrogar / para poder normalizar / o noso idioma galego! (véxase Freixeiro 2015: ...

19

Normalización del euskera y educación bilingüe

Normalización del euskera y educación bilingüe

... la normalización lingüística: tanto objetivos lingüísticos (aprendizaje de una o varias lenguas extranjeras y, particularmente, del inglés; pro- moción de actitudes lingüísticas favorables a mitigar ...

76

TítuloExpresións habituais en inglés no ámbito sanitario galego

TítuloExpresións habituais en inglés no ámbito sanitario galego

... de Normalización Lingüística do Concello de Vigo era a entidade indicada para editar un texto bilingüe galego-inglés que tiña como primeiro fin axudar o persoal sanitario na atención a pacientes anglófonos ...

12

Normalización de texto en español de Argentina

Normalización de texto en español de Argentina

... la normalización de texto, y se utilizan diferentes implementaciones para llevarlo a ...La normalización de texto no es un área a la que se le haya dedicado mucho ...

68

Normalización del color en imágenes de microscopía

Normalización del color en imágenes de microscopía

... Las tareas desarrolladas en este trabajo están enmarcadas en una profundización en el tema sobre la normalización del color; primeramente una revisión de la información relacionado con el experimento a realizar. ...

67

Canguilhem y Foucault: De la normatividad a la normalización

Canguilhem y Foucault: De la normatividad a la normalización

... Y NORMALIZACIÓN EN LAS SOCIEDADES MODERNAS La influencia de Canguilhem en la obra de Michel Foucault es innegable; en el artículo que éste dedica a aquél en 1984, titulado “La vida: la experiencia y la ciencia” ...

21

Normalización de las deflexiones Lacroix por temperatura

Normalización de las deflexiones Lacroix por temperatura

... En la Figura 11 se muestra la gráfica del coeficiente de normalización obtenida para diferentes espesores de mezcla asfáltica entre 5 y 25 centímetros en función de la temperatura media de la mezcla. Esta gráfica ...

11

03Lascompetenciasylaconstruccióndelcurriculumporelprofesroado

03Lascompetenciasylaconstruccióndelcurriculumporelprofesroado

... Tipo de situación 1: Comunicación lingüística para uso particular Tipo de situación 2: Comunicación lingüística para uso privado Tipo de situación 3 Comunicación lingüística par[r] ...

43

Normalización de equipos y pruebas preoperacionales.

Normalización de equipos y pruebas preoperacionales.

... y Normalización, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social presentó ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente Laboral, el Proyecto de Modificación de la ...

134

Show all 1924 documents...