Parc natural

Top PDF Parc natural:

Estudio de las comunidades de hormigas de los diferentes tipos de vegetación del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

Estudio de las comunidades de hormigas de los diferentes tipos de vegetación del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac

... al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac” (Anexo 2) realizado durante 2007 y las muestras de hormigas de otro estudio de invertebrados epiedáficos realizado durante 2006 ...

289

L'ús públic del parc natural de s'Albufera de Mallorca: anàlisi de l'estat actual

L'ús públic del parc natural de s'Albufera de Mallorca: anàlisi de l'estat actual

... el parc natural de s’Albufera està ocupat per diferents canals oberts a la segona meitat del segle XIX (Plànol 9), amb la finalitat de dessecar la zona ...

41

La gestió d’espais naturals: El cas del Parc Natural de Mondragó

La gestió d’espais naturals: El cas del Parc Natural de Mondragó

... el parc natural de ...el parc i se n’han extret els principals problemes de la gestió, entre els quals, s’han identificat alguns relacionats amb l’absència d’un Pla Rector d’ús i Gestió, que ...

51

Caracterització demogràfica d'Emys orbicularis al Parc Natural de s'Albufera de Mallorca

Caracterització demogràfica d'Emys orbicularis al Parc Natural de s'Albufera de Mallorca

... El Parc Natural de s´Albufera és la zona humida més extensa de les Illes Balears i es considerat un punt calent de ...a parc natural l´any ...

18

Mobilitzacions del sector agrari valencià : Llauradors de l'arròs en el Parc Natural de l'Albufera

Mobilitzacions del sector agrari valencià : Llauradors de l'arròs en el Parc Natural de l'Albufera

... Hem tingut en compte el dinamisme de l’acció col·lectiva mitjançant les explicacions causals i intencionals, així les explicacions causals definides per al nostre sistema d’anàlisi com j[r] ...

11

Pràctica prova conselleria

Pràctica prova conselleria

... El Parc Natural de l’Albufera, amb una superfície de 21.120 hectàrees, es troba situat a tan sols 10 km de la ciutat de València. La seua proximitat i facilitat d’accés el convertixen en una perfecta excusa ...

9

Estatuts del Consorci del Parc de Collserola [2011]

Estatuts del Consorci del Parc de Collserola [2011]

... del Parc Natural de la Serra de Collserola, juntament amb els acords de tots els ens consorciats, a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya, segons l’establert a l’article ...

11

Ruta d’esport i natura a les Corts : salut i sostenibilitat

Ruta d’esport i natura a les Corts : salut i sostenibilitat

... entorn natural privilegiat —amb el Parc Natural de Collserola i altres zones verdes— i la presència de clubs històrics com el Reial Club de Polo, el Reial Club de Tennis Barce- lona i el Futbol Club ...

13

AROMATOTEL "Casetes aromàtiques del Montseny"

AROMATOTEL "Casetes aromàtiques del Montseny"

... és Parc Natural), punt de partida per excursionistes i ciclistes de muntanya, que no s’ha desenvolupat turísticament (i per tant està tot per fer) i, per un altre costat en el canvi de tendència dels ...

106

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 2 (2012)

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 2 (2012)

... el Parc Natural del Delta del Llobre- ...espai natural i la fauna que hi viu, el Zoo de Barcelona ha firmat uns convenis de col·la- boració amb el Consorci del Delta i l’Ajuntament de ...

23

BCN Serveis. Núm. 22 (2011)

BCN Serveis. Núm. 22 (2011)

... Seguint l’experiència que va tenir el Zoo de Barcelona amb la creació del mateix grup l’any 2007, Damià Gibernet, coordinador de l’Equip Verd del Zoo, va explicar l’experiència, esclarint dubtes i obrint l’ampli ventall ...

36

Enterramiento humano hallado en I'lla Gran (Islas Columbretes, Castellón de la la Plana)

Enterramiento humano hallado en I'lla Gran (Islas Columbretes, Castellón de la la Plana)

... del Parc Natural de les illes Columbretes, unos restos humanos, que al parecer, fueron ente- rrados hace tiempo en la Illa Gran, en el interior de un pequeño abrigo rocoso sobre el cantil norte, dentro del ...

5

BCN Serveis. Núm. 20 (2010)

BCN Serveis. Núm. 20 (2010)

... la mitjana d’individus extrets de les pobla- cions anualment és d’uns 300, una xifra in- sostenible tenint en compte que les pobla- cions ja estan molt fragmentades. A més, aquestes cries fora del seu entorn ...

40

Barcelona verda. Núm. 086 (2003)

Barcelona verda. Núm. 086 (2003)

... La segona part del jardí, esglaonada, està organitzada a banda i banda de dos eixos. Un el constitueix una àmplia escalinata que comença al pla més elevat i acaba al pla in- ferior, on es prolonga en un espai dissenyat ...

42

LETTRE DU PARC NATUREL RÉGIONAL

LETTRE DU PARC NATUREL RÉGIONAL

... du Parc (Hervé Schiavetti) et des 4 vices-présidents (Roland Chassain, Jacky Gérard, David Grzyb et Mohamed Rafaï) pour accueillir au domaine de la Bélugue le Préfet de Région (Hugues Parant), le Président de la ...

8

BREIF PUBLICITARIO PARA EL HOTEL DU PARC

BREIF PUBLICITARIO PARA EL HOTEL DU PARC

... El hotel actualmente presenta escasa demanda principalmente en temporada baja, aunque tiene ya clientes preferentes la mayoría son personas que vienen por motivos laborales y un porcentaje menor son los que vienen por ...

18

Trabajo final de seminario: Parc de la Villette

Trabajo final de seminario: Parc de la Villette

... el Parc de la Villette (en 1976 hubo un primer intento, pero sin un ganador) organizado por un organismo público creado exprofeso por el Estado francés - el ...

7

Estatuts del Consorci del Parc de Collserola [2009]

Estatuts del Consorci del Parc de Collserola [2009]

... del Parc de Collse- rola, d'acord amb el text que s'adjunta en annex, de conformitat amb l'article 322 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'a- prova el Reglament d'obres, activitats i ser- veis dels ens ...

5

Apropa't als parcs!: guia informativa i proposta d'activitats per implicar-te als espais verds de la ciutat

Apropa't als parcs!: guia informativa i proposta d'activitats per implicar-te als espais verds de la ciutat

... “el parc dels seus ...el parc pro- per a l’escola, per comparar quines semblan- ces i diferències apareixien amb el que ells havien dissenyat, quines sorpreses agradables i desagradables hi trobaven, i ...

38

Projecte d'intervenció integral del Barri del Coll, Gràcia, Barcelona

Projecte d'intervenció integral del Barri del Coll, Gràcia, Barcelona

... L'àmbit és travessat per l'eix Passeig Mare de Déu del Coll- LLobregós, de comunicació amb els barris de Vallcarca i el Carmel, i l'eix del carrer Santuari, cap al Carmel i Guinardó. L’accés viari al barri es produeix en ...

70

Show all 8738 documents...