• No se han encontrado resultados

pèrdua de pes

Diferències de pèrdua de pes mitjançant canvis alimentaris o dermoestètics Un estudi comparatiu

Diferències de pèrdua de pes mitjançant canvis alimentaris o dermoestètics Un estudi comparatiu

... En un metaanàlisi publicat l’any 2011, es va avaluar de manera específica el paper de la dieta mediterrània en el tractament de l'obesitat. Inclou 16 assajos clínics aleatoris, en els quals van participar 3.436 subjectes ...

33

Efectivitat dels substituts dietètics en la reducció de pes, en persones adultes amb sobrepès i amb obesitat: revisió bibliogràfica.

Efectivitat dels substituts dietètics en la reducció de pes, en persones adultes amb sobrepès i amb obesitat: revisió bibliogràfica.

... la pèrdua de pes relacionats amb el ...la pèrdua de pes són clarament significatives en la posada en comú de l’anàlisi, així com en els estudis individuals, encara que la mesura del efecte va ...

35

Efecte de la sequera en el fenotip long shelf life a la Tomàtiga de Ramellet

Efecte de la sequera en el fenotip long shelf life a la Tomàtiga de Ramellet

... La Tomàtiga de Ramellet està fortament adaptada a les condiciones de cultiu del clima Mediterrani i al cultiu tradicional a la seca, on aquest s’ha desenvolupat en condicions de sequera (Galmés et al. 2011, 2013). De ...

131

Plan de negocio para la creación de la empresa, Protecciones de Sistemas Eléctricos (PES S A S )

Plan de negocio para la creación de la empresa, Protecciones de Sistemas Eléctricos (PES S A S )

... Teniendo en cuenta el comportamiento de flujo de caja financiero indicado en la figura 14, se puede evidenciar una sostenibilidad durante los 5 primeros años de operación y un crecimiento significativo de aproximadamente ...

114

Informe sobre emigració i població barcelonina resident a l'estranger : dossier de prema

Informe sobre emigració i població barcelonina resident a l'estranger : dossier de prema

... la pèrdua d’ingressos fiscals per rendes de treball de les persones que emigren a l’estranger per a un període d’onze anys: de 2014 a ...la pèrdua econòmica d’aquesta emigració el PIB espanyol de l’any ...

15

Estudi de la longevitat i la supervivència fins al deslletament en bovins de muntanya de la raça Bruna dels Pirineus

Estudi de la longevitat i la supervivència fins al deslletament en bovins de muntanya de la raça Bruna dels Pirineus

... l’escorxador, pes al deslletament, creixement durant l’engreix i conformació de la canal (Quintanilla i ...major pes econòmic en la funció de beneficis (Quintanilla i ...

167

Primary Empty Sella (PES): A review of 117 cases

Primary Empty Sella (PES): A review of 117 cases

... Conclusions: PES seems to be more commonly found in middle-aged women (sex ratio 5/1) with history of multiple ...patients PES was found during the diagnosis stage of anterior pituitary deficiency, which ...

6

Edge vascular response after polymer-free vs. polymer-based paclitaxel-eluting stent implantation.

Edge vascular response after polymer-free vs. polymer-based paclitaxel-eluting stent implantation.

... Methods and Results: A total of 165 eligible patients undergoing percutaneous coronary intervention were pro- spectively randomized 1:1 to receive either PF-PES or PB-PES. Those patients with paired ...

8

Enhanced ultrafiltration PES membranes doped with mesostructured functionalized silica particles

Enhanced ultrafiltration PES membranes doped with mesostructured functionalized silica particles

... A new approach of particle incorporation into the polymer matrix is proposed in this study by adding co-condensation functionalized SBA-15 particles at rather low concentration. The main goal of this research is to ...

35

La Armada Nacional de Colombia      y sus Plataformas Estratégicas de      Superficie -PES

La Armada Nacional de Colombia y sus Plataformas Estratégicas de Superficie -PES

... En este punto es importante resaltar que el PF2030 pretende el desarrollo de una FDO apo- yándose para ello en un fuerte componente tecnológico, trabajando activamente en primera instancia con Cotecmar (astillero ...

6

Línies d'actuació al Districte de Gràcia 2016-2019 : balanç d'estat d'execució

Línies d'actuació al Districte de Gràcia 2016-2019 : balanç d'estat d'execució

... El Districte de Gràcia ha estat un dels primers en la implementació del Servei d’Intervenció i Mediació en situacions de pèrdua i ocupació de l’habitatge (SIPHO). Amb l’objectiu d’interlocutar i mediar amb la ...

6

Comptes anuals 2011 de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona

Comptes anuals 2011 de la Fundació Navegació Oceànica Barcelona

... qualsevol pèrdua per deteriorament en el seu valor en el moment en què es produeixen fets o canvis que puguin indicar que aquell valor net excedeix de l’import recuperable estimat, entès aquest com l’import més ...

62

Gaseta municipal de Barcelona. Any 087, núm. 20 (30 juny 2000)

Gaseta municipal de Barcelona. Any 087, núm. 20 (30 juny 2000)

... “Imposar al titular de l’autorització d’ús de les para- des 187-188-189-190-191-192 del mercat municipal de l’Abaceria, el Sr. Aurelio Muñoz i Serrano, la san- ció de pèrdua de l’autorització que empara l’ús dels ...

33

Carlos Matus-Planificar para gobernar, método PES. Entrevista

Carlos Matus-Planificar para gobernar, método PES. Entrevista

... manera que nos trasmiten un conocimiento inadecuado para la vida, pero además nos incapacitan para criticarlo a causa del modo pedagógico utilizado que coloca a los grandes pensadores como sabios de nacimiento muy por ...

100

Guia per a les famílies Conselleria d’Educació

Quan els trastorns del comportament alimentari entren a casa

... de pes i aspecte físic davant seu durant tot el tractament; que es busquin conjuntament activitats que li puguin ser agradables i que no tinguin res a veure amb l’es- port; que se li afavoreixi que pugui quedar ...

72

Guia per a les famílies Conselleria d’Educació

Guia per a les famílies Conselleria d’Educació

... Els pares de l’Anna sospiten que pateix anorèxia nerviosa. L’ a- norèxia nerviosa és un trastorn mental greu, l’origen del qual s’explica a partir de la suma de molts factors. És a dir, és una malaltia multicausal en la ...

72

La pèrdua del judici crític i metacrítica de l’art a la Postmodernitat

La pèrdua del judici crític i metacrítica de l’art a la Postmodernitat

... El problema apareix en el moment en què un se n'adona que el fet que la crítica s'hagi convertit en una analogia de la publicitat té com a resultat la pèrdua del judici, i en concret, del judici negatiu en les ...

34

Desolació i pèrdua d'identitat : anàlisi de Pluja Negra i Flors d'Estiu

Desolació i pèrdua d'identitat : anàlisi de Pluja Negra i Flors d'Estiu

... la pèrdua d’identitat, La primera obra és Flors d’Estiu, de l’escriptor Hara Tamiki i que, amb menys de 20 pàgines explica, explica de forma molt profunda i personal, l’experiència ...

56

Show all 10000 documents...

Related subjects