Permanent teeth

Top PDF Permanent teeth:

Appraisal of the difference between the mesiodistal diameters of deciduous incisors and molars and permanent teeth

Appraisal of the difference between the mesiodistal diameters of deciduous incisors and molars and permanent teeth

... the permanent successors; however, negative values for the maxillary and mandibular arches were found in 6 ...that permanent teeth are larger the deciduous ...

6

Prevalencia de caries y algunos factores asociados en escolares de 6 9 aos de edad en Campeche, Mxico

Prevalencia de caries y algunos factores asociados en escolares de 6 9 aos de edad en Campeche, Mxico

... in permanent teeth than boys, in agreement with other studies both in Mexico and elsewhere ...the permanent dentition could be explained by the fact that girls begin to change their teeth at ...

9

Macrodoncias e hiperdoncias bilaterales en mandíbula: reporte de un caso clínico

Macrodoncias e hiperdoncias bilaterales en mandíbula: reporte de un caso clínico

... of teeth in the dental ...of teeth 34, 35 and 45 with macrodontia of the same teeth and multiple hyperdontia (three extra teeth, located occlusal to 34, 35 and 45); no other relevant pathology ...

8

Evaluación Comparativa de la Fuerza de Unión de los Sistemas de Adhesivo Dental Autograbado y Grabado Total para la Dentina de Dientes Deciduos y Permanentes

Evaluación Comparativa de la Fuerza de Unión de los Sistemas de Adhesivo Dental Autograbado y Grabado Total para la Dentina de Dientes Deciduos y Permanentes

... terface. The first mechanism consists in the complete removal of the smear layer and the demineralization of the undamaged surface of the dentin by etching the dental substrate with phosphoric acid followed by the ...

5

Manejo de Urgencia Conservador y Estético en Adolescente con Fractura Corono Radicular Complicada y Fractura Radicular Oblicua Simultanea en Incisivo Central Maxilar: Resultado Clínico después de 18 Meses de Seguimiento y Control

Manejo de Urgencia Conservador y Estético en Adolescente con Fractura Corono Radicular Complicada y Fractura Radicular Oblicua Simultanea en Incisivo Central Maxilar: Resultado Clínico después de 18 Meses de Seguimiento y Control

... in dental literature as one of the dental injuries of the hard tissues of young permanent teeth. In this type of injury, the affected tooth presents enamel, dentin and cementum compromise. In cases where ...

11

Disostosis Cleidocraneal, Reporte de Caso

Disostosis Cleidocraneal, Reporte de Caso

... Unerupted permanent teeth, supernumerary teeth, and overretained deciduous teeth as well as delayed eruption of teeth, malocclusion, and impacted teeth arc the causes of ...

6

Acta 13 de setembre de 2011 Comissió Permanent

Acta 13 de setembre de 2011 Comissió Permanent

... Comissió Permanent es va acordar que de cara al nou govern, i per tal de facilitar les coses la Secretaria del Consell de Ciutat, faria una síntesi de les propostes i dels debats generats en les comissions ...

7

Acta 14 d'abril de 2010 Comissió Permanent

Acta 14 d'abril de 2010 Comissió Permanent

... La Sra. Maria Jose Calvo diu que es compromet a portar a la propera sessió de la Comissió Permanent unes taules estadístiques de l’assistència a plenaris i de la participació en comissions. Això els permetrà tenir ...

7

Acta 13 de setembre de 2007 Comissió Permanent

Acta 13 de setembre de 2007 Comissió Permanent

... Comissió Permanent, traslladant el sentir de gran part dels membres del plenari, avançar en un dels paràmetres en que s’han estructurat els dictàmens, - “Composició i ...

5

Acta 13 de desembre de 2011 Comissió Permanent

Acta 13 de desembre de 2011 Comissió Permanent

... La Sra. Victòria Miquel diu que vol començar felicitant a les dues comissions per la feina feta, vol manifestar que de vegades les entitats tenen pujades i baixades en la seva activitat, de vegades cal canviar la persona ...

7

Acta 14 d'octubre de 2010 Comissió Permanent

Acta 14 d'octubre de 2010 Comissió Permanent

... La Sra. Maria Jose Calvo explica la proposta per fer aquesta anàlisi, la qual es duria a terme a partir del vistiplau de la Comissió Permanent i fins al mes de març del 2011. Diu que els objectius inclourien, ...

8

Acta 11 de juliol de 2006 Comissió Permanent

Acta 11 de juliol de 2006 Comissió Permanent

... Comissió Permanent en dues ocasions, inicialment informant que s’endegava el projecte constituint una comissió d’experts i posteriorment el passat 26 d’abril, explicant el contingut del projecte i acordant la ...

7

Acta 11 d'abril de 2013 de la Comissió Permanent

Acta 11 d'abril de 2013 de la Comissió Permanent

... El Sr. Carles Agustí explica que es convocarà un grup de treball per a preparar la renovació del consell, també explica que ara s’està reformant la normativa i que es donarà retorn al Consell de Ciutat. Afegeix que es ...

5

Acta 10 de juny de 2014 de la Comissió Permanent

Acta 10 de juny de 2014 de la Comissió Permanent

... La Sra. Berta Clemente explica l’acte de commemoració dels 10 anys del Consell de Ciutat tindrà lloc el dia 15 de juliol a les 18:30 al Saló de Cent, s’està treballant per tal de poder canviar la data de la comissió de ...

5

Acta 15 de desembre de 2008 Comissió Permanent

Acta 15 de desembre de 2008 Comissió Permanent

... “Des de la maduresa i l’èxit aconseguit en els darrers anys es considera oportú i necessari la realització d’un Pla que partint de la realitat actual i de l’experiència de Turisme de Barcelona, reflexioni sobre el model ...

5

Acta 15 de setembre de 2010 Comissió Permanent

Acta 15 de setembre de 2010 Comissió Permanent

... El Sr. Ramon Nicolau explica que, com ja s’havia comentat en alguna altra sessió de la Comissió Permanent, s’està pendent de tenir la documentació adequada. Tan bon punt estigui enllestida, es podrà començar a ...

5

Acta 16 de juny de 2010 Comissió Permanent

Acta 16 de juny de 2010 Comissió Permanent

... Comissió Permanent valora la viabilitat de la demanda feta pels grups polítics, i manifesta que, per raó de temps, no serà possible disposar d’un dictamen per presentar a aprovació a la sessió plenària del 20 de ...

8

Acta 16 de desembre del 2009 Comissió Permanent

Acta 16 de desembre del 2009 Comissió Permanent

... La Sra. Maria Jose Calvo opina que no cal crear més comissions; considera que el debat és més ric quan es fa presencialment al voltant d’una taula, encara que comporti més dedicació de temps per part de la Comissió ...

6

Evaluation of a Caries Detecting Software System

Evaluation of a Caries Detecting Software System

... extracted teeth using Logicon revealed a deviation in specificity for caries from visual examination of the teeth as well as from their radiographic ...of teeth similar to a clinical preparation for ...

7

Reglament de funcionament intern del Consell Assessor Municipal d'Universitats [2017]

Reglament de funcionament intern del Consell Assessor Municipal d'Universitats [2017]

... manera permanent la col·laboració i vincle de l'Ajuntament de Barcelona amb les universitats de la ciutat, el 7 d'abril de 2015 es va signar l'acord per a la creació del Consell Assessor Municipal d'Universitats ...

7

Show all 369 documents...