• No se han encontrado resultados

polítiques públiques de seguretat

Les polítiques públiques en matèria de seguretat a la societat de la informació

Les polítiques públiques en matèria de seguretat a la societat de la informació

... de seguretat de les TIC deriva, per connexió, de la resta de competències de la Generalitat de Catalunya i dels governs locals de ...de seguretat i protecció civil (article 132 de l’EAC), de ...

12

Polítiques públiques de seguretat i prevenció, febrer 2014

Polítiques públiques de seguretat i prevenció, febrer 2014

... adoptar polítiques d’aturades d’identificació i escorcolls rela- tivament generalitzades, sobretot de gent ...les polítiques més agressives d’aturades i escor- colls, sovint fetes per la brigada de recerca ...

52

Pla Local de Prevenció i de Seguretat Ciutadana de Barcelona 2016-2019 : mesura de govern

Pla Local de Prevenció i de Seguretat Ciutadana de Barcelona 2016-2019 : mesura de govern

... de Seguretat Urbana i la realització de l’enquesta de victimització i opinió sobre la seguretat, una llarga tradició en l’anàlisi i disseny de polítiques públiques de seguretat a ...

34

La seguretat viària a Barcelona: el compromís municipal per un canvi de cultura en la seguretat viària urbana

La seguretat viària a Barcelona: el compromís municipal per un canvi de cultura en la seguretat viària urbana

... la seguretat viària, atès que el marc legal actual atorga competències normatives i de ges- tió des de l’àmbit europeu al local, tot passant per l’estatal i el ...de seguretat viària hauria d’evolu- cionar, ...

48

Crisi global, polítiques públiques i dret financer  El cas de Brasil

Crisi global, polítiques públiques i dret financer El cas de Brasil

... L’’exempció en alguns sectors, com ara les tecnologies de la informació i comunicació, del pagament a la Seguretat Social a través de les nòmines exigeix re exió. La seua vigència des de desembre (Constitució ...

7

Informe sectorial: seguretat

Informe sectorial: seguretat

... Un element que caldrà veure com evoluciona els propers anys serà l’aplicació de Llei Òmnibus; la transposició de la directiva europea de serveis suposa la liberalització de molts sectors econòmics i, entre ells, alguns ...

16

Pla director de seguretat

Pla director de seguretat

... Realitzarem una valoració ACID-T dels actius. Aquesta valoració mesura la criticitat a les cinc dimensions de la seguretat de la informació manegada pel procés de negoci. Aquesta valoració ens permetrà, a ...

112

Seguretat Alimentària

Seguretat Alimentària

... de seguretat alimentària, té la responsabilitat de vetllar perquè els operadors alimentaris compleixin la normativa vigent i així garanteixin la inoqüitat i salubritat dels aliments elaborats i/o comercialitzats a ...

11

GUB : revista de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Núm. 16 (nov. 2005)

GUB : revista de la Guàrdia Urbana de Barcelona. Núm. 16 (nov. 2005)

... de l’actual pla, podem fer balanç dels primers sis mesos de l’any 2005, on s’han obtingut uns indica- dors de gestió paral·lels als obtinguts altres anys, tenint en compte l’ajornament inicial. Aquests resultats es ...

38

Polítiques sociolaborals, setembre 2012

Polítiques sociolaborals, setembre 2012

... filosofies polítiques a l'interior de la UE i la diversitat d'interessos que predominen entre els actors que participen en aquest projec- te, les institucions europees estan sotmeses a una important demanda de ...

58

Les relacions públiques

Les relacions públiques

... relacions públiques. S'elabora una estratègia de relacions públiques d'acord amb les oportunitats i els riscos ...relacions públiques en funció dels públics objectiu ...

103

Polítiques d'ocupació, setembre 2014

Polítiques d'ocupació, setembre 2014

... Són molts els programes que configuren les polítiques actives. Per tal de pre- sentar les principals línies d’actuació, hem establert una classificació agru- pant-les segons el col·lectiu al qual van adreçades: és ...

40

Les polítiques de temps: un debat obert

Les polítiques de temps: un debat obert

... de polítiques del temps, entenent que aquestes polítiques han de facilitar l'apropament a les necessitats de les persones per tal d'incidir en la millora de la seva qualitat de ...de polítiques del ...

57

Pla de comunicació per reduir la sinistralitat viària a Barcelona (2020 2025)

Pla de comunicació per reduir la sinistralitat viària a Barcelona (2020 2025)

... de seguretat viària adreçades a tots els col·lectius, explicar les xifres, perquè la gent no sap que es moren entre 20 i 30 persones a l’any a Barcelona a causa del trànsit i quan ho expliques això genera ...

64

Gestió de registres d'esdeveniments de seguretat

Gestió de registres d'esdeveniments de seguretat

... En relació a la viabilitat de la seva implantació en una PIME amb una estructura complexa i amb delegacions, es poden realitzar instal·lacions distribuïdes utilitzant Sensors. El desavantatge principal que podem tenir en ...

88

La Barcelona social fa front a la crisi i a l'exclusió

La Barcelona social fa front a la crisi i a l'exclusió

... les polítiques públiques d’inclusió i el treball en xarxa amb els actors socials són pilars fonamentals per seguir construint una Barcelona compromesa amb el benestar de tothom, per tres raons ...

8

Seguiment i avaluació de polítiques i serveis municipals : estat de la qüestió i recopilació d'actuacions del Mandat 2015-2019

Seguiment i avaluació de polítiques i serveis municipals : estat de la qüestió i recopilació d'actuacions del Mandat 2015-2019

... Es fonamenten en un sistema predefinit d’indicadors de gestió i de context que és actualitzat amb una periodicitat concreta. A això s’hi solen afegir estudis ad-hoc. Observatoris destacats són l’Observatori Social ...

11

Acord d’esquerres per al govern de Barcelona

Acord d’esquerres per al govern de Barcelona

... 3.4.4 Apostem per la promoció d’una gestió més professional dels eixos ĈşŔĕſĈĶëōƆǹżĕſëƖīŔĕŕƐëſōëƆĕưëĕǔĈýĈĶëĕŕĕōŔëſĈĎȝƖŕŔşĎĕō sostenible de col·laboració público-privada-comunitària, que sigui garantia per al comerç de ...

30

Pla director de seguretata de l'empresa SA

Pla director de seguretata de l'empresa SA

... A l’hora d’efectuar un anàlisi de riscos amb garanties s’ha seleccionat MAGERIT, una metodologia elaborada pel ‘Consejo Superior de Administración Electrónica’, i que s’ha convertit en l’estàndard més utilitzat per les ...

208

Les Claus del bon funcionament d’una associació

Les Claus del bon funcionament d’una associació

... de polítiques públiques en col·laboració amb l’administració o la col·laboració amb projectes privats, són només alguns dels exemples de relacions amb d’altres agents que poden ajudar a desenvolupar ...

5

Show all 10000 documents...

Related subjects