prevenció de la violència de gènere

Top PDF prevenció de la violència de gènere:

Programa coeducatiu i per a la prevenció de violència de gènere a través d'exemples no ètics dels mitjans de comunicació

Programa coeducatiu i per a la prevenció de violència de gènere a través d'exemples no ètics dels mitjans de comunicació

... la prevenció de la violència de gènere entre les parelles adolescents impulsat juntament amb Obra Social “La Caixa” i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Palma, Consell de Mallorca i Govern ...

90

Educació en valors: projecte contra la violència de gènere en edats primerenques

Educació en valors: projecte contra la violència de gènere en edats primerenques

... 11 Seguint el guio plantejat en els projecte esmentats, s’han agafat idees dels mateixos per portar el projecte personal a terme. En primer lloc està la forma d’efectuar el treball en classe. Aquest al igual que en el ...

39

Bones pràctiques coeducatives: estudi de cas a l’assignatura d’Educació Física d’Educació Primària

Bones pràctiques coeducatives: estudi de cas a l’assignatura d’Educació Física d’Educació Primària

... la prevenció de la violència de ...de gènere que carreguen els nins amb un ideal masculí que no inclou la capacitat d’expressar emocions i que carrega a les nines amb un ideal femení centrat en la ...

76

Educació afectiva i sexual per a la sensibilització i prevenció de la violència masclista

Educació afectiva i sexual per a la sensibilització i prevenció de la violència masclista

... de gènere, seria interessant treballar des de les Ciències Socials la història de les dones i del moviment feminista o indagar en alguns aspectes sobre la història de la sexualitat, i en filosofia, estudiar a ...

84

Xarxa de pensaments : dones de Ciutat Vella contra la violència de gènere

Xarxa de pensaments : dones de Ciutat Vella contra la violència de gènere

... de violència. La violència cap a les dones és fruit del paper històric que ha representat en la societat, en l’escola, en el món laboral i en l’espai ...La violència contra les dones sovint ...

24

Atenció respectuosa a la dona en procés reproductiu  Prevenció i detecció de la violència obstètrica

Atenció respectuosa a la dona en procés reproductiu Prevenció i detecció de la violència obstètrica

... de violència contra les dones però també de violència institucional, i aquestes se sustenten en els sistemes de poder jeràrquics de gènere i de salut, respectivament (Rocha, ...una violència ...

154

Pla Operatiu contra la Violència vers les Dones : 2001-2004 : Programa Municipal per a les Dones 2001-2004

Pla Operatiu contra la Violència vers les Dones : 2001-2004 : Programa Municipal per a les Dones 2001-2004

... la violència, les xifres demostren que la violència de gènere no ha disminuït, que segueix present en amplis sectors i que tampoc el nombre de víctimes ...la prevenció, sensibilització social ...

30

Atenció infermera a les víctimes de violència de gènere en el marc de la parella i l’ex parella: estat de la qüestió

Atenció infermera a les víctimes de violència de gènere en el marc de la parella i l’ex parella: estat de la qüestió

... la prevenció, identificació dels casos, el cicle de la violència i el tractament, no manifesten els coneixements a la pràctica ...per violència de gènere ...de violència de ...

32

Percepció de les persones joves universitàries sobre la violència de parella del gènere femení cap al gènere masculí

Percepció de les persones joves universitàries sobre la violència de parella del gènere femení cap al gènere masculí

... La prevenció hauria d’inserir-se dins els tres nivells de prevenció: 1. Primària (població universal), 2. Secundària (indicada) i 3. Terciària (selectiva). Primer, el nivell primari per tal d’evitar que els ...

87

Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament per raó d'orientació sexual, de la identitat de gènere i d'expressió de gènere

Protocol per a la prevenció, la detecció, l'actuació i la resolució de situacions d'assetjament per raó d'orientació sexual, de la identitat de gènere i d'expressió de gènere

... de violència psicològica intensa, dirigides de forma reiterada i pro- longada en el temps cap a una o més persones, per part d'una altra o d’altres que actuen al seu davant des d'u- na posició de poder –no ...

58

Punt d'informació i atenció a les dones de Sant Andreu : Memòria 2013

Punt d'informació i atenció a les dones de Sant Andreu : Memòria 2013

... Els Punts d’Informació i Atenció a les Dones combinen l’atenció individual amb el treball grupal i el treball comunitari incorporant sempre la perspectiva de gènere. Aquest servei desenvolupa la seva activitat ...

39

La violència de gènere

La violència de gènere

... PREGUNTES QUE NO ENS HEM DE FER A partir de tot allò que hem anat esbossant en aquestes pàgines creiem que s'ha fet palesa aquesta relació íntima entre la identitat de gènere i determinades pràctiques socials ...

98

Gènere i diversitat funcional: una violència invisible - Confederación Salud Mental España

Gènere i diversitat funcional: una violència invisible - Confederación Salud Mental España

... Com a conseqüència dels baixos nivells formatius (i no només), disminueixen les possibilitats d’inserció laboral. Dins del Informe Olivenza 2014 també s’exposen les dades del Instituto Nacional de Estadística sobre ...

330

Gènere i Turisme Comunitari: apoderament, reproducció social, comunitat o violència econòmica?

Gènere i Turisme Comunitari: apoderament, reproducció social, comunitat o violència econòmica?

... I, finalment, hi ha un altre factor que t’explica aquests canvis en les relacions de gènere, i és que aquest tipus de turisme permet unes relacions de intercanvis molt amables. Això ha permès, sobretot, a les ...

44

Violència de gènere en l’embaràs  Guia de bones pràctiques per a professionals de l’àmbit social

Violència de gènere en l’embaràs Guia de bones pràctiques per a professionals de l’àmbit social

... La violència de gènere sobre el col·lectiu de dones gestants és un tipus de maltractament que s’ha de tenir molt en compte degut a les greus conseqüències que poden patir tant la víctima com el ...de ...

92

Adolescents i violència : l'escola, escenari de la violència entre iguals

Adolescents i violència : l'escola, escenari de la violència entre iguals

... la violència esdevingués públic (primer la violència de gènere i ara l’assetjament escolar) i hagi deixat de ser percebuda com un succés, ho veiem en els nostres dies molt clarament en la ...

62

Pautes orientatives d'exploració i d'intervenció amb els fills i filles de les dones ateses per situacions de violència de gènere

Pautes orientatives d'exploració i d'intervenció amb els fills i filles de les dones ateses per situacions de violència de gènere

... la Violència de Gènere insta a prestar una assistència social integral a través dels serveis socials als menors que es trobin sota la pàtria potestat o guarda i custodia de la persona ...existeix ...

60

La violència de parella en l'adolescència

La violència de parella en l'adolescència

... Moltes són les campanyes, xerrades, tallers, etc., que s’han dut a terme per conscienciar als joves de la problemàtica d’aquests fets i, de la necessitat d’educar per mitjà dels diferents tipus de prevenció de les ...

60

La gestión de casos y de enfermedades, y la mejora de la coordinación de la atención sanitaria en España

La gestión de casos y de enfermedades, y la mejora de la coordinación de la atención sanitaria en España

... • Las carencias y los problemas de la coordinación entre niveles en España demuestran vivamente la necesi- dad de una reforma procoordinación de la atención primaria que dé poder, respon[r] ...

6

COMENTARIO A LA LEY 42/2015, DE 5 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. EN ESPECIAL LA REFORMA DE LOS JUICIOS VERBALES

COMENTARIO A LA LEY 42/2015, DE 5 DE OCTUBRE, DE REFORMA DE LA LEY 1/2000, DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. EN ESPECIAL LA REFORMA DE LOS JUICIOS VERBALES

... ha sufrido nueve modificaciones en 2015 1. Era una reforma mínima que trataba de abrir la apelación en los procedimientos de ejecución en curso antes de la entrada en vigo[r] ...

12

Show all 10000 documents...