Procés d’ensenyament-aprenentatge

Top PDF Procés d’ensenyament-aprenentatge:

De les Dificultats d'Aprenentatge a les Dificultats en el Procés d'Ensenyament Aprenentatge

De les Dificultats d'Aprenentatge a les Dificultats en el Procés d'Ensenyament Aprenentatge

... del procés d'ensenyament-aprenentatge; com a recurs prioritari per a l'ús de l'alumnat dins l'aula i com a material que serveix per a l'homogeneïtzació de les pràctiques de l'alumnat i del ...

351

Ús de les TIC per a millorar el procés d’ensenyament aprenentatge a la Biologia i Geologia

Ús de les TIC per a millorar el procés d’ensenyament aprenentatge a la Biologia i Geologia

... a aprendre. Per solucionar el problema, no basta en millorar el procés d’ensenyament-aprenentatge. En general, es necessita la implicació directa dels docents. Aquests són els que s’han de formar per poder ...

72

“Tiza y viñetas” Treballant multi competencialment  Bloc educatiu per a la introducció de tècniques de còmic al procés d’ensenyament aprenentatge a educació secundària

“Tiza y viñetas” Treballant multi competencialment Bloc educatiu per a la introducció de tècniques de còmic al procés d’ensenyament aprenentatge a educació secundària

... El objetivo pasa por utilizar estos materiales como instrumentos para formar en diversidad afectivo sexual, así como para prevenir cualquier tipo de manifestación de fobia contra lesbian[r] ...

35

Moodle per l'aula d'acollida a l'alumnat nouvingut

Moodle per l'aula d'acollida a l'alumnat nouvingut

... el procés d'ensenyament aprenentatge en tres sessions: en la primera (presencial) es treballen els continguts en sentit teòric, fent verbalitzacions i exposicions orals perquè l'alumnat posi en pràctica l’ ...

80

Ensenyament i aprenentatge de l’ortografia de la primera llengua (L1)

Ensenyament i aprenentatge de l’ortografia de la primera llengua (L1)

... El present treball de final de grau tracta el procés d’ensenyament-aprenentatge de l’ortografia de la primera llengua. Per fer-ho, es presenten tretze activitats amb objectius diversos: treballar les normes ...

48

Ensenyament de llengües : el paper de la traducció al llarg de la història

Ensenyament de llengües : el paper de la traducció al llarg de la història

... el procés més que no en el producte i consistia bàsicament en la presentació de situacions familiars als alumnes mitjan- çant tasques perquè així aprengueren a utilitzar el llenguatge adient en situacions reals ...

12

Aproximació a un ensenyament de la literatura (nord) catalana: l’oralitat en Jordi Pere Cerdà

Aproximació a un ensenyament de la literatura (nord) catalana: l’oralitat en Jordi Pere Cerdà

... seu procés d’aprenentatge autodidàctic; al capdavall, «la culture est d’abord une conception de soi; il n’y a pas de culture sans travail sur soi» (Cayeux: ...

10

Ensenyament de Ciències mitjançant AICLE  És factible?

Ensenyament de Ciències mitjançant AICLE És factible?

... AICLE és l’acrònim d’Aprenentatge Integrat de Continguts i Llengua Estrangera, en anglès, “CLIL Content and Language Integrated Learning”. És una metodologia mitjançant la qual es realitza l’ensenyament de qualsevol ...

52

Anàlisi del procés d'ensenyament i aprenentatge delpensament crític en Educació Secundària. Un estudi de casos des dels mecanismes d'influència educativa, L'

Anàlisi del procés d'ensenyament i aprenentatge delpensament crític en Educació Secundària. Un estudi de casos des dels mecanismes d'influència educativa, L'

... i aprenentatge del pensament crític), en el context en el que apareixen (en el nostre cas, el centre i l’aula d’educació secundària), respectant la seva complexitat, dinamisme i singularitat (en el nostre cas, a ...

599

Procés participatiu MPGM PRIM

Procés participatiu MPGM PRIM

... l’ús i la disposició dels nous equipaments acordats que es concretaran mitjançant la tramitació de planejament derivat i els seus corresponents processos de participació. ✓ ✓ ✓.[r] ...

23

Càpsula de coneixement: procés de selecció

Càpsula de coneixement: procés de selecció

... El procés de selecció és el nexe d’unió entre la persona que busca feina i l’empresa que té la necessitat de cobrir una ...del procés de selecció és útil per poder adaptar la nostra candidatura als ...

5

El cas de l'assignatura aprenentatge i desenvolupament motor

El cas de l'assignatura aprenentatge i desenvolupament motor

... % Els companys i companyes de grup s’avaluen entre ells. A cegues cada estudiant avalua els companys de grup i els atribueix una quantitat numèrica –del 0% al 100%– del treball realitzat durant l’assig- natura en el ...

7

Procés de transformació de l’espai d’entrada

Procés de transformació de l’espai d’entrada

... El principal motiu dels canvis va ser la necessitat de fer un acolliment a les famílies i als infants més adequat al que es feia. Abans les entrades es feien directament a l’aula. Els pares entraven amb els seus fills, ...

70

Aprenentatge entre iguals i aprenentatge informal a l'organització. Plantejament d’un nou itinerari d’investigació per a l’Aprenentatge Organitzatiu

Aprenentatge entre iguals i aprenentatge informal a l'organització. Plantejament d’un nou itinerari d’investigació per a l’Aprenentatge Organitzatiu

... i aprenentatge, i poder-ne esdevenir un membre comportant-se com un més en la ...un aprenentatge més que cal interioritzar en aquesta conformació com a ...

275

Cleaning App

Cleaning App

... El més destacat de l'aplicació és l'aplicació de machine learning pel reconeixement de les imatges dels símbols de rentat, de manera que només fent la foto de l'etiqueta, el programa reconegui a quina imatge de la ...

83

Dictamen sobre el procés participatiu per a la transformació de l'avinguda Diagonal, en la fase d'informació i d'inici del procés de recollida d'aportacions ciutadanes : aportacions del Consell al debat sobre la transformació de la Diagonal

Dictamen sobre el procés participatiu per a la transformació de l'avinguda Diagonal, en la fase d'informació i d'inici del procés de recollida d'aportacions ciutadanes : aportacions del Consell al debat sobre la transformació de la Diagonal

... és encara la idònia, el Consell insta a fer un esforç suplementari de difusió i explicació del procés participatiu. En particular, s’insisteix en la necessitat que els mitjans de comunicació municipals actuïn com ...

6

El Compromís de Barcelona pel Clima : un aprenentatge col·lectiu

El Compromís de Barcelona pel Clima : un aprenentatge col·lectiu

... aquest procés, va revisar i enriquir els textos de diagnosi i contextualització redactats per l’equip municipal i va proposar que s’elaboressin infografies i peces visuals per facilitar-ne la ...

29

Aprenentatge Servei: Els preparem per la vida

Aprenentatge Servei: Els preparem per la vida

... el procés de donació medul·la òssia, també es farà un anàlisis exhaustiu de la pàgina web del Banc de Sang i Teixits de les Illes i la Fundació Josep Carreres contra la ...

75

Document de revisió del procés participatiu dels grups de treball i d'anàlisi del procés participatiu online

Document de revisió del procés participatiu dels grups de treball i d'anàlisi del procés participatiu online

... del procés participatiu s’ha realitzat a través de la plataforma virtual “Delibera”, un instrument en xarxa que permet la participació no presencial i oberta a ...

22

El procés judicial com a «espai comunicatiu»

El procés judicial com a «espai comunicatiu»

... En este caso el emisor son los órganos o instituciones con capacidad de crear normas (el poder legislativo y la Administración en sus distintos niveles) o los pro[r] ...

18

Show all 10000 documents...