• No se han encontrado resultados

Procesos de aprendizaxe

TítuloAutoconceito e procesos de aprendizaxe no alunado de Formación profesional da Galiza

TítuloAutoconceito e procesos de aprendizaxe no alunado de Formación profesional da Galiza

... A información que nutre o autoconceito procede de diversas fontes: os outros signifi- cativos, a observación da própria conduta, os próprios estados afectivo-motivacionais e os procesos de comparación social. ...

13

TítuloO papel das atribuizons causais e as metas académicas nos procesos de aprendizaxe do alumnado galego de formación profesional

TítuloO papel das atribuizons causais e as metas académicas nos procesos de aprendizaxe do alumnado galego de formación profesional

... Pola sua parte as metas de logro -que se orientan a levar adiante e rematar con éxito os estudos coa intención de conseguir no futuro unha boa posición socialmostran entre o alunado de f[r] ...

15

TítuloEnfoques de aprendizaxe, estratéxias e autoconceito no alunado galego de formación profesional

TítuloEnfoques de aprendizaxe, estratéxias e autoconceito no alunado galego de formación profesional

... de aprendizaxe, estratéxias e autoconceito no alunado galego de formación profesional consiste nunha investigación planeada co propósito de coñecer os procesos de aprendizaxe que desenvolve o alunado ...

865

TítuloA participación como proceso de aprendizaxe e coñecemento social

TítuloA participación como proceso de aprendizaxe e coñecemento social

... os procesos participativos sirvan para tomar mellores decisións a respecto do ambiental, deberemos aspirar a que sexan auténticos procesos de ...A aprendizaxe mutua é, por tanto, un elemento esencial ...

14

TítuloUnha experiencia de aprendizaxe e servizo para fomentar a aprendizaxe da Xeometría e a colaboración docente

TítuloUnha experiencia de aprendizaxe e servizo para fomentar a aprendizaxe da Xeometría e a colaboración docente

... de aprendizaxe dos contidos como as derivadas da organización e xestión dunha aula, tendo que aprender a xestionar os imprevistos que poidan ...nos procesos de ensino e ...

10

SIMULACION y DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL EN CASCADA

SIMULACION y DISEÑO DE SISTEMAS DE CONTROL EN CASCADA

... de procesos continuos y su objetivo primordial es permitir la simulación de sistemas de control en cascada, es decir, de sistemas en los cuales se tienen dos lazos de control: uno de los cuales es el lazo primario ...

14

TítuloO traballo e a arte: os contratos artísticos de prataría nos ss  XVIII XIX

TítuloO traballo e a arte: os contratos artísticos de prataría nos ss XVIII XIX

... Os pedimentos e as esixencias por parte de clientes levaron os mestres prateiros a repetiren até a saciedade as trazas e os modelos, polo que se chegou a estandarizar a obra de arte en detrimento da creación artística. ...

19

LA GERENCIA DE PROYECTOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

LA GERENCIA DE PROYECTOS Y LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS

... los trabajos que tienen como objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un proyecto de obra pública, las investigaciones, estudios, asesorías y consul- torías que se[r] ...

15

MASTER EUROPEO EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN

MASTER EUROPEO EN GERENCIA Y ADMINISTRACIÓN

... de procesos están relacionados, de manera que las salidas de algunos de ellos constituyen las entradas de ...los procesos son ...diferentes procesos de planificación (planificación de tiempos, ...

44

TURNO UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA

TURNO UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA DE LA FUERZA ARMADA

... Formular los proyectos de inversión, utilizando los métodos y técnicas de la Ingeniería en la administración, planificación y organización de proyectos.. UNIDAD 1: F[r] ...

5

Introducción al Control de

Introducción al Control de

... La figura Nº 1 muestra una aplicación común del control automático encontrada en muchas plantas industriales, un intercambiador de calor que usa calor para calentar agua fría. En opera[r] ...

32

INTRODUCCION AL CONTROL DE PROCESOS BALDOR

INTRODUCCION AL CONTROL DE PROCESOS BALDOR

... El control “PID” (o Proporcional, Integral, Derivativo) es el método específico con el que se implementa el “Control de Procesos”. El control “PID” ofrece al usuario la capacidad de programar una determinada ...

34

control de procesos Industriales

control de procesos Industriales

...  En procesos donde se requiera control lógico como ascensores, hornos bombas, semáforos, manejo de materiales, calderas, centrales eléctricas, control de motores, entr[r] ...

37

TítuloIntervención en conciencia fonológica y velocidad de denominación, en educación infantil, y sus efectos en la lectoescritura

TítuloIntervención en conciencia fonológica y velocidad de denominación, en educación infantil, y sus efectos en la lectoescritura

... En relación al vocabulario, al procesamiento sintáctico y a la memoria de trabajo en ambos grupos (lengua materna y segunda lengua) se encontró que no correlacionan entre sí (Jiménez, Siegel, O'Shanahan y Mazabel, ...

642

TítuloArquitecturas Ambulatorias: obradoiro de aprendizaxe servizo co barrio de Campanario

TítuloArquitecturas Ambulatorias: obradoiro de aprendizaxe servizo co barrio de Campanario

... estes procesos, sobre as causas e intereses que subxacen, as ferramentas dispoñibles para a poboación e, sobre todo, as potencialidades do barrio como suxeito político de acción ...

56

TítuloGuía de boas prácticas de Aprendizaxe e Servizo na Universidade da Coruña

TítuloGuía de boas prácticas de Aprendizaxe e Servizo na Universidade da Coruña

... a Aprendizaxe e Servizo e por iso, a nosa Universidade está inmersa dende o ano 2015 nun proceso de institucionalización do ApS como motor de cambio para a formación de futuros cidadáns comprometidos ...

196

TítuloO traballo cooperativo na aula: relacións coa intelixencia, autoconcepto e hábitos e técnicas de estudo

TítuloO traballo cooperativo na aula: relacións coa intelixencia, autoconcepto e hábitos e técnicas de estudo

... mellor aprendizaxe ten moita relación coas teorías máis recentes sobre a intelixencia, como son a teoría das intelixencias múltiples de gardner (1983) e a teoría da intelixencia distribuída de Perkins ...seus ...

30

Cap1-Proc. Manufact. Introducción. UNAM

Cap1-Proc. Manufact. Introducción. UNAM

... Durante los siglos XIX y XX, el diseño de nuevos métodos y procesos fue incesante, lo que se ha traducido en un notable aumento de la productividad y por tanto del nivel de vida de la población. Dentro de este ...

14

Proceso de torneado. U. Pais Vasco.pdf

Proceso de torneado. U. Pais Vasco.pdf

... La fuerza puesta en juega en el proceso de torneado se puede expresar como la suma de 3 componentes: La fuerza radial, axial y la de corte. La más[r] ...

25

SILABO 2018-2. ProcesosDeManufactura1.pd

SILABO 2018-2. ProcesosDeManufactura1.pd

... El curso Procesos de Manufactura I, permite desarrollar en el alumno la destreza del manejo de herramientas de taller y de operación de las principales máquinas herramientas [r] ...

6

Show all 10000 documents...

Related subjects