• No se han encontrado resultados

Programari d'aplicació -- Desenvolupament

Conceptes avançats en desenvolupament de programari lliure, febrer 2007

Conceptes avançats en desenvolupament de programari lliure, febrer 2007

... A més de GTK+, a GNU/Linux hi ha diferents biblioteques gràfiques per al desen- volupament d’aplicacions d’escriptori. Actualment hi ha dues més que desta- quen. Una és Qt, de l’empresa Trolltech, sobre la qual es basa ...

156

Desenvolupament d'una aplicació Android per a Moodle

Desenvolupament d'una aplicació Android per a Moodle

... al programari concret a desenvolupar, s’ha decidit construir una aplicació per Moodle, suite de codi obert que permet crear llocs web de formació en línia de forma senzilla i ...una aplicació per ...

86

Desenvolupament d'una aplicació per al filtrat de pàgines web

Desenvolupament d'una aplicació per al filtrat de pàgines web

... Es va decidir programar en Java perquè, a part que Java assegura la portabilitat desitjada a l’aplicació, l’avantatge de desenvolupar el programari en Java és l’existència de classes de Java per a la programació ...

44

Mètriques de productivitat de desenvolupament de programari per a la gestió de projectes

Mètriques de productivitat de desenvolupament de programari per a la gestió de projectes

... En altres ocasions ens podem trobar que no existeix documentació o bé que aquesta no ha estat actualitzada a mesura que s'han anat fent canvis i no està al dia. En aquests casos el sistema sol estar construït, i ...

79

Desenvolupament de projectes de programari lliure, febrer 2007

Desenvolupament de projectes de programari lliure, febrer 2007

... el programari ha d’estar preparat per a ser fàcilment adaptable a altres idiomes, en particular si el públic objectiu del nostre projecte és l’usuari del ...nostra aplicació, que tècnicament s’anomena ...

126

AppRecommender : disseny i desenvolupament d'una aplicació per a Android

AppRecommender : disseny i desenvolupament d'una aplicació per a Android

... un programari propietari lligat a una plataforma de maquinari també propietària, Google va utilitzar el sistema operatiu de codi font obert més important del món (Linux) com a base per a oferir a qualsevol ...

72

Models i mètriques d'estimació d'esforç per la gestió de projectes informàtics

Models i mètriques d'estimació d'esforç per la gestió de projectes informàtics

... Anteriorment em definit les etapes per les quals passa un projecte informàtic, aquestes etapes es veuen com un cicle de vida sencer, sobretot si s'hi uneix l'inevitable manteniment de les aplicacions i la retirada al ...

50

Desenvolupament d'una aplicació en  Microsoft  NET : Campus formatiu

Desenvolupament d'una aplicació en Microsoft NET : Campus formatiu

... Per tal de poder instal·lar el programari es necessitarà disposar d’un servidor on s’instal·larà el Sistema Gestor de Bases de dades SQL Server 2008. Considerant el volum de dades inicial i la concurrència ...

56

Línia : Desenvolupament de projectes de programari lliure

Línia : Desenvolupament de projectes de programari lliure

... del desenvolupament emprant les bases de la filosofia del programari lliure, podem assegurar que es tracta d’una experiència molt enriquidora que ens serveix per poder tenir una visió global i total del ...

80

Introducció al desenvolupament de programari, setembre 2006

Introducció al desenvolupament de programari, setembre 2006

... d’una aplicació que el contingui (o des del punt de vista que sigui l’únic), és important l’adaptació a la mida real de les dades que s’han de processar i la seva disposició en estructu- res dinàmiques, ...

392

Desenvolupament de interfície/continguts d'una aplicació per gestionar safaris

Desenvolupament de interfície/continguts d'una aplicació per gestionar safaris

... La idea neix, principalment com un tema personal i perquè no, com a hobby, amb l'objectiu solucionar els problemes que sorgeixen quan es navega amb GPS per dins dels parcs i reserves nacionals, ja que no tenen les rutes ...

122

Desenvolupament d'una aplicació fent servir les tecnologies de Microsoft  NET

Desenvolupament d'una aplicació fent servir les tecnologies de Microsoft NET

... El nucli de l’aplicació és la funcionalitat de negoci que proporciona. Una aplicació realitza un procés de negoci que consisteix en una o més tasques. En els casos més simples, cada tasca pot ser encapsulada en un ...

54

Enginyeria de la usabilitat, setembre 2011

Enginyeria de la usabilitat, setembre 2011

... al desenvolupament de pro- gramari inclou necessariament l’avaluació de la usabilitat, el coneixement dels usuaris i la recomanació i incorporació de millores; aquest procés també s’anomena enginyeria de la ...

8

Aspectes econòmics i models de negoci del programari lliure, setembre 2009

Aspectes econòmics i models de negoci del programari lliure, setembre 2009

... En el primer mòdul de l'assignatura, es presenten els conceptes econòmics necessaris per estudiar l'estructura econòmica de la indústria del programari en general, i en particular per articular un model de negoci ...

10

ANDRe, una aplicació lliure per a combinar pàgines de documents en format PDF

ANDRe, una aplicació lliure per a combinar pàgines de documents en format PDF

... Els errors en Bugzilla s’organitzen en productes i components. Cada producte consta de diversos components als quals corresponen els errors. Normalment s’associa un producte de Bugzilla a un projecte de programari ...

50

Devilish: plataforma de desenvolupament de programari

Devilish: plataforma de desenvolupament de programari

... de desenvolupament de programari que volen millorar la productivitat en els seus projectes, Devilish és una plataforma de desenvolupament de programari que integra múltiples eines que ...

43

Estudi i avaluació de les funcionalitats de PostgreSQL

Estudi i avaluació de les funcionalitats de PostgreSQL

... destaca per la seva estabilitat, possibilitats i versatilitat, comptant amb característiques que fins i tot alguns SGBD comercials no incorporen a l’actualitat. L’haver estat desenvolupat des d’un inici en un entorn ...

147

NewsAnalyzer : un analitzador de notícies etiquetades

NewsAnalyzer : un analitzador de notícies etiquetades

... l‟avaluació d‟aquest model requeriria d‟un procediment manual de revisió dels resultats de la normalització i classificació, convé proposar alguna aproximació ...doncs, d‟aquesta manera, una primera ...

90

Implementació d'un gestor de contrasenyes online

Implementació d'un gestor de contrasenyes online

... La següent definició dels gestors de contrasenyes intenta incloure tots els punts que, al meu entendre, defineixen aquests: Els gestors de contrasenyes són un programari, aplicació o ser[r] ...

72

Estudi del programari utilitzat a les universitats

Estudi del programari utilitzat a les universitats

... utilitzen programari, lliure o no, per realitzar les tasques del del dia a dia, ja sigui per tasques administratives o la realització de ...pel programari lliure sobre tot quan a plataformes per gestionar ...

10

Show all 10000 documents...

Related subjects