• No se han encontrado resultados

promoció de la salut

Programes de promoció de la salut en centres d'educació primària i secundària de Barcelona : avaluació. Curs 2017-18

Programes de promoció de la salut en centres d'educació primària i secundària de Barcelona : avaluació. Curs 2017-18

... de promoció de la salut i de prevenció de conductes de risc en població escolar que ofereix l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) tenen com a objectiu afavorir el desenvolupament d’hàbits ...

72

Pla de Salut Comunitària i Promoció de la Salut de Barcelona

Pla de Salut Comunitària i Promoció de la Salut de Barcelona

... de salut comunitària de l’ASPB són diversos i molts d’ells formen part de l’estratègia SaBB (annex ...de promoció de la salut i prevenció de les malalties que es duen a terme i que són d’àmbit ...

43

Programes de promoció de la salut en centres d'educació primària i secundària de Barcelona : avaluació. Curs 2015-16

Programes de promoció de la salut en centres d'educació primària i secundària de Barcelona : avaluació. Curs 2015-16

... de promoció de la salut i de prevenció de conductes de risc en població escolar que ofereix l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) estan encaminats a afavorir el desenvolupament d’hàbits ...

79

Memòria de promoció de la salut a l'escola a Barcelona, curs 2017-18

Memòria de promoció de la salut a l'escola a Barcelona, curs 2017-18

... Autories: Servei de Salut Comunitària Direcció de Promoció de la Salut © 2019 Agencia de Salut Pública de Barcelona. Tots els drets reservats. No es permet la reproducció total ni parcial de ...

32

Intervencions de promoció de la salut

Intervencions de promoció de la salut

... Programa Salut als Barris a Barcelona (SaBB), en el què s’implementen accions diverses adreçades a les necessitats d’un territori concret, amb els seus recursos i amb el protagonisme dels agents de la ...de ...

30

Revisió dels programes de promoció de la salut a l'escola adreçats a l'Educació Primària

Revisió dels programes de promoció de la salut a l'escola adreçats a l'Educació Primària

... de promoció de la salut a l’escola són estratègies educatives encamina- des a afavorir el desenvolupament de estils de vida i hàbits saludables entre la població ...la salut en el conjunt del ...

47

Programes de promoció de la salut en centres d'educació primària i secundària de Barcelona : avaluació. Curs 2016-17

Programes de promoció de la salut en centres d'educació primària i secundària de Barcelona : avaluació. Curs 2016-17

... ‘Fem Salut!’ és una estratègia que proposa un procés de reconeixement de les esco- les que desenvolupen promoció de la salut en el context ...de promoció de salut que es desenvolupen a ...

76

Programes de promoció de la salut en centres d'educació primària i secundària de la ciutat de Barcelona : avaluació del curs 2013-2014

Programes de promoció de la salut en centres d'educació primària i secundària de la ciutat de Barcelona : avaluació del curs 2013-2014

... d’hàbits alimentaris saludables i activitat física (‘Creixem Sans’ i ‘CANVIS’) i la prevenció de l’embaràs adolescent i les infeccions de transmissió sexual (‘Parlem-ne, no et tallis’). En aquet informe del curs 2013-14, ...

26

Programes de promoció de la salut en centres d'educació primària i secundària de Barcelona : avaluació. Curs 2018-2019

Programes de promoció de la salut en centres d'educació primària i secundària de Barcelona : avaluació. Curs 2018-2019

... Al centres educatius de la ciutat de Barcelona que any rere any incorporen la promoció de la salut d’infants i joves dins les seves tasques (veure Annex 1). Aquest informe ha estat possible gràcies a aquell ...

78

La promoció de la salut nutricional a les escoles per a la prevenció de l’obesitat pediàtrica i el treball multidisciplinari

La promoció de la salut nutricional a les escoles per a la prevenció de l’obesitat pediàtrica i el treball multidisciplinari

... 2 Considerant la problemàtica present i tenint en compte que als centres escolars és allà on els nins passen una gran part del dia, els centres educatius juguen un rol fonamental a la promoció de factors ...

55

Avaluació del Programa Salut i Escola, Barcelona. Curs 2016-17

Avaluació del Programa Salut i Escola, Barcelona. Curs 2016-17

... de promoció de la salut des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) segons els programes fets en els centres ...de promoció dels hàbits alimentaris saludables i activitat física amb ...

61

Fem salut!: guia de promoció de la salut a l'escola

Fem salut!: guia de promoció de la salut a l'escola

... la salut de la pregunta 1 són agrupats dins categories (per exemple, problemes de consum de drogues, problemes de les famílies a l’hora de posar límits, ...

60

Promoció de salut infantil mitjançant el contacte amb la natura

Promoció de salut infantil mitjançant el contacte amb la natura

... 41 saludable o l’hort o petit jardí de ciutat creat a l’aula...en definitiva, crec que totes les propostes acosten la natura a l’escola. Però això no acaba aquí, i depèn en gran mesura, com he comentat abans, de la ...

65

La Recerca en salut pública a Barcelona : memòria científica. 2007-2008

La Recerca en salut pública a Barcelona : memòria científica. 2007-2008

... i Salut Pública (CIBERESP), que actualment consta de 55 grups de recerca de diferents centres, quatre dels quals són de l’ASPB (vegeu el quadre 1 i l’índex d'investigadors als annexos 2 i ...la salut ...

91

Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022

Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022

... la salut mental i els seus determinants, són molts els actors amb tradició en el treball per a la millora de la salut a la ciutat de ...de Salut de l’Ajuntament de Barcelona es defineixen els ...

70

Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022

Pla de salut mental de Barcelona 2016-2022

... la salut mental i els seus determinants, són molts els actors amb tradició en el treball per a la millora de la salut a la ciutat de ...de Salut de l’Ajuntament de Barcelona es defineixen els ...

172

Salut als barris : a Roquetes fem salut : Diagnòstic de salut barri de Roquetes

Salut als barris : a Roquetes fem salut : Diagnòstic de salut barri de Roquetes

... Cal destacar com ha estat d’enriquidora la discussió conjunta comunitat/EAP a l’hora de consensuar la priorització dels problemes i necessitats de salut. Aquest consens coincideix, al març de 2003, amb l’inici del ...

88

La Recerca en salut pública a Barcelona : memòria científica. 1997-2002

La Recerca en salut pública a Barcelona : memòria científica. 1997-2002

... la salut pública, com pel que implica de col·laboració entre professionals i institucions, és un element fonamental de motivació de les organitzacions i dels seus tècnics, i contribueix de manera decisiva a la ...

82

Memòria 2017

Memòria 2017

... La Direcció de Serveis d’Intervenció Social t‚ com a missió contribuir a fer de Barcelona una ciutat m‚s cohesionada socialment, on les persones de totes les edats, orígens i condicions puguin portar a terme els seus ...

344

Diagnòstic de salut del barri de la Salut

Diagnòstic de salut del barri de la Salut

... Les principals limitacions que aquest informe pot tenir respecte a la informació que aporta s’assenyalen a continuació. D’una banda, donat que alguns registres no disposen de la informació necessària per oferir dades a ...

55

Show all 10000 documents...

Related subjects