Proposta de millora

Top PDF Proposta de millora:

Errors en l’aprenentatge de l’estadística i la probabilitat a l’educació secundària: anàlisi i proposta de millora

Errors en l’aprenentatge de l’estadística i la probabilitat a l’educació secundària: anàlisi i proposta de millora

... A la literatura no es troben moltes publicacions sobre anàlisi d’errors en Estadística i Probabilitat dels alumnes d’Educació Secundària Obligatòria. De fet, quasi no hi ha evidències que s’hagin realitzat investigacions ...

90

Comparació de dos Projectes Lingüístics de Centre i Proposta de millora (Projecte Lingüístic Propi)

Comparació de dos Projectes Lingüístics de Centre i Proposta de millora (Projecte Lingüístic Propi)

... Un punt molt a favor que podem extreure del Projecte XXA és la recomanació que fa en relació als alumnes nouvinguts matriculats a l’etapa de Primària, la de NO demanar l’exempció, ja que[r] ...

47

El paper d'IT dins de Maldecap Medicaments S A

El paper d'IT dins de Maldecap Medicaments S A

... Entendre el paper d’IT dins d’una organització concreta Analitzar la situació organitzativa i tècnica del departament Realitzar un proposta de millora dels sistemes d’Informació que serv[r] ...

62

Estatuts del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra [2014 text no oficial]

Estatuts del Consorci de l'Auditori i l'Orquestra [2014 text no oficial]

... Banda Municipal de Barcelona, ,a proposta conjunta de les , entitats 'consorciades. k) Designar els membres de la Comissió Executiva, a proposta de les entitats consorci[r] ...

13

Estudi comparatiu de la insulinèmia entre pacients intervinguts de cirurgia bariàtrica i pacients intervinguts de liposucció.

Estudi comparatiu de la insulinèmia entre pacients intervinguts de cirurgia bariàtrica i pacients intervinguts de liposucció.

... L’enfocament convencional d’una dieta per aprimar-se recomanada per societats mèdiques es basa en una dieta rica en carbohidrats, pobre en greixos i amb dèficit energètic. Tanmateix, les dietes baixes en carbohidrats, ...

202

Actuacions de millora en l'espai públic : informe

Actuacions de millora en l'espai públic : informe

... ´ El districte té en marxa diferents operatius en els que hi intervenen Guàrdia Urbana, Serveis Socials i el Servei de Manteniment i Neteja, destinats a evitar pernoctacions al carrer[r] ...

28

Millora de les competències cognitives en la edat escolar

Millora de les competències cognitives en la edat escolar

... Un cop estigui familiaritzada amb el mètode, mitjançant les pràctiques presencials, la utilització dels 5 volums del manual del mètode, les escales d´observació sistemàtica i lectura del[r] ...

99

Pla d'Educació de Ciutat Vella 2013-2018 : Ciutat Vella, una escola

Pla d'Educació de Ciutat Vella 2013-2018 : Ciutat Vella, una escola

... la millora dels centres per assolir l’èxit escolar i una escola- rització més equilibrada, impulsant la participació i coresponsabilit- zació dels diversos agents implicats, enfortint els vincles i el capital ...

15

Xifres d'habitatge : compendi d'informació residencial de la ciutat de Barcelona. 38 (1r semestre 2017)

Xifres d'habitatge : compendi d'informació residencial de la ciutat de Barcelona. 38 (1r semestre 2017)

... i Millora Urbana, a partir de les fiances de lloguer dipositades a ...una millora metodològica, i en el càlcul del preu s’han exclòs els conceptes que no es corresponen amb la renda ...

56

Xifres d'habitatge : compendi d'informació residencial de la ciutat de Barcelona. 39 (2n semestre 2017)

Xifres d'habitatge : compendi d'informació residencial de la ciutat de Barcelona. 39 (2n semestre 2017)

... per sobre del preu d’un any abans, de tal manera que acumula un increment del 34,5% des del 2014. Aquesta fase alcista en el mercat de l’habitatge que s’acaba de descriure coincideix, aproximadament, amb el cicle ...

56

Proposta estratègica : avanç

Proposta estratègica : avanç

... en millora el seu estat; contràriament, un ús intensiu i excessiu del recurs podria causar el seu deteriorament i/o la pèrdua d’interès per part dels visitants i ...

33

Millora del rendiment acadèmic a través de l’Educació Física

Millora del rendiment acadèmic a través de l’Educació Física

... la millora del rendiment acadèmic associat a una major concentració i atenció en la ...la millora de la capacitat cognitiva i capacitat de ...la millora de l’autoestima que pot provocar una ...

31

Memòria de creació

Memòria de creació

... El 29 de febrer del 2008 s’aprova el Model de Serveis Socials Bàsics de Barcelona com a model tècnic i organitzatiu dels Serveis socials bàsics a la ciutat, responent a les noves realitats socials, al nou marc legislatiu ...

69

Estatuts Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat [2013]

Estatuts Fundació Barcelona Institute of Technology for the Habitat [2013]

... a proposta de la persona o òrgan a qui correspongui fer-ho d’acord amb el previst en aquests estatuts, és a dir, de qui hagués proposat la designació del patró ...

13

Els processos tècnics dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) : pla d’intervenció (pla de millora/acords COSE) i devolució a la família

Els processos tècnics dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència (EAIA) : pla d’intervenció (pla de millora/acords COSE) i devolució a la família

... La proposta de desemparament tindrà lloc si l’incompliment comporta un perill per al desenvolu- pament o el benestar personal de l’infant/l’adolescent, si en el transcurs de la intervenció té lloc qualsevol altra ...

60

Millora la immunonutrició l’estat del pacient oncològic quirúrgic?

Millora la immunonutrició l’estat del pacient oncològic quirúrgic?

... La incorporació d’una nova teràpia nutricional amb immunonutrients aplicada als pacients oncològics quirúrgics, pretén la millora del seu estat nutricional i immunològic, sobretot centrant-se en els resultats ...

40

Estatuts del Consorci del Disseny Hub Barcelona [2010 text no oficial]

Estatuts del Consorci del Disseny Hub Barcelona [2010 text no oficial]

... a) Aprovar, a proposta de la Direcció, la incorporació d’obres artístiques finançades pel Consorci. b) Aprovar, inicialment, a proposta de la Direcció, el contracte programa del consorc[r] ...

12

L’Ajuntament crea la Taula Contra la Contaminació de l’Aire per treballar conjuntament amb les entitats i els agents del sector els problemes de contaminació atmosfèrica

L’Ajuntament crea la Taula Contra la Contaminació de l’Aire per treballar conjuntament amb les entitats i els agents del sector els problemes de contaminació atmosfèrica

... La mobilitat interna dels habitants de Barcelona no prioritza l’ús del cotxe. Segons dades de 2014, a Barcelona es realitzen diàriament uns 6,5 milions de desplaçaments: 4,7 milions corresponen a desplaçaments interns i ...

5

La Municipal. Núm. 041 (1994)

La Municipal. Núm. 041 (1994)

... La MUNICIPAL: Què aporta el Pla d'Atenció Primària als ciutadans de Barcelona en temes de millora dels serveis en serveis socials. Què aporta com a millora meto¬[r] ...

51

Show all 10000 documents...