qualitat de vida en el treball

Top PDF qualitat de vida en el treball:

Organització del temps de treball, competitivitat i qualitat de vida

Organització del temps de treball, competitivitat i qualitat de vida

... la vida perso- ...de treball (hores d’ini- ci i de finalització de la feina) ja fa temps que comporta dificultats importants en els serveis que no poden controlar la distribució temporal de la deman- da ...

74

Open Journal Systems

Open Journal Systems

... de qualitat de vida en el treball (ECVT) mos- tra també aquesta tendència al llarg dels anys següents, ja que tant en el cas del sector de la construcció com en el de l’hostaleria, entre el 50% i 60% ...

19

Intervenció en les organitzacions i qualitat de vida, febrer 2013

Intervenció en les organitzacions i qualitat de vida, febrer 2013

... de treball, la persona responsable de dissenyar-lo es po- dria reunir amb els membres per discutir d’una manera explícita com volen desenvolu- par les estratègies ...

48

Psicopedagogia Hospitalària i Qualitat de Vida  El cas de n'Aroa

Psicopedagogia Hospitalària i Qualitat de Vida El cas de n'Aroa

... el treball que INeDITHOS dur a terme a la UPS, com a projecte que es pot emmarcar dins el concepte de Psicopedagogia Hospitalària (López i Fernández, 2006), ja que a més de proporcionar suport educatiu i pal·liar ...

380

Benestar i qualitat de vida en cuidadors no professionals de malalts mentals greus

Benestar i qualitat de vida en cuidadors no professionals de malalts mentals greus

... El treball de (Grover et ...l’únic treball conegut fins el moment que ha avaluat la percepció de la situació mitjançant l’ECI al nostre medi, motiu pel qual no podem comparar-lo amb altres estudis de la ...

237

Viure l’escola des de la infància: la qualitat de vida dels infants tutelats per protecció de menors

Viure l’escola des de la infància: la qualitat de vida dels infants tutelats per protecció de menors

... aquest treball es parteix d’una visió inclusiva de tots els infants, la realitat de l’educació a Espanya és que, administrativament, només pertany un suport addicional a l’aula, en el que moment que existeix el ...

76

Avaluació d'una intervenció domiciliària en malalts amb insuficiència cardíaca

Avaluació d'una intervenció domiciliària en malalts amb insuficiència cardíaca

... Aquest treball ha avaluat la utilitat del qüestionari Minnesota Living With Heart Failure Questionnaire (MLWHFQ) en la qualitat de vida de pacients amb IC, comparant-lo amb el SF-36 i altres ...

114

Informe anual 2006

Informe anual 2006

... la qualitat de vida dels seus residents i augmentar el seu potencial d’atracció, les nostres línies de treball són: recuperar com a espais d’ús públic i zones verdes els interiors d’illa, renovar i ...

98

El Mercat laboral de Barcelona. 2001

El Mercat laboral de Barcelona. 2001

... baixa qualitat tenen també més probabilitat de quedar en atur i d’acabar patint situacions d’exclusió social, especialment quan es tracta de dones o de persones amb poca ...el treball a temps parcial ...

62

Pacte del Temps : Programa Temps i Qualitat de Vida

Pacte del Temps : Programa Temps i Qualitat de Vida

... el treball conjunt amb entitats, institucions i ...i Qualitat de Vida per aconseguir una distribució igualitària entre les dones i els homes i un bon encaix entre els horaris de la ciutat i la ...

64

“Burnout” i qualitat de vida

“Burnout” i qualitat de vida

... del treball docent i de la naturalesa dels factor estressant que en deriven podria desencadenar l’aparició de malalties de caire psiquiàtric si es hi ha una predisposició genètica ...la vida dels ...

32

Alguns elements sobre l’evolució turística a les Illes Balears  El cas d’Iberostar

Alguns elements sobre l’evolució turística a les Illes Balears El cas d’Iberostar

... Aquesta insostenibilitat global no només es refereix a aspectes de la naturalesa, sinó també a aspectes socials. El primer a comentar és la gran quantitat de llocs de feina que s'oferien però poc qualificats i de baixa ...

30

EL CÁLCULO DEL COSTE DE LA VIDA EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

EL CÁLCULO DEL COSTE DE LA VIDA EN LA CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

... contratación pública, además de para la adquisición de los servicios, suministros y obras necesarios, para colaborar en alcanzar unos objetivos predefinidos realizando una intervención en la vida económica y ...

39

Pla d'Actuació 2008-2011: Districte de Ciutat Vella

Pla d'Actuació 2008-2011: Districte de Ciutat Vella

... Així mateix, l’ampliació i millora de tots els equipaments municipals i de la qualitat dels seus serveis ha d’incidir directament en la qualitat de vida i formació dels veïns i veïnes. En aquest ...

40

Gaseta municipal de Barcelona. Any 081, núm. 07 (10 març 1994)

Gaseta municipal de Barcelona. Any 081, núm. 07 (10 març 1994)

... Nivell estructural: 5 Classe: 7 Nivell del lloc de treball del Cap: 22 Funcions:. a) Recollida i anàlisi de la informació necessària per al coneixement de la qualitat ambiental de la ciu[r] ...

32

Intervenció en psicologia de la salut i qualitat de vida, febrer 2012

Intervenció en psicologia de la salut i qualitat de vida, febrer 2012

... En aquest cas, el focus d’atenció no és l’efectivitat clínica de les intervencions, sinó la manera en què elements de la intervenció com les tècniques de modificació de conducta emprades[r] ...

18

Les sèries, un nou llenguatge cinematogràfic  Cas pràctic: Fargo, de la pel·lícula a la sèrie

Les sèries, un nou llenguatge cinematogràfic Cas pràctic: Fargo, de la pel·lícula a la sèrie

... Els personatges són entitats homogènies, es presenten amb alguns trets excel·lents que coneixem a través d’altres personatges, per un títol explicatiu o per la seva infantesa. L’aparició inicial del personatge ha de ...

94

El origen de la vida

El origen de la vida

... urea. Esto dio origen al nacimiento de la química orgánica, pero también planteó un nuevo interrogante: Si la materia orgánica podía generarse a partir de la materia inorgánica, sin la intervención de los seres vivos, ...

13

EL ORIGEN DE LA VIDA

EL ORIGEN DE LA VIDA

... El mito de la creación es la base de las religiones en todos los periodos de la historia y en todas las partes del mundo. Comprender qué es y cómo ha aparecido la vida en la Tierra ha sido siempre contemplado como ...

8

Buscando el origen de la vida en la cosmoquímica

Buscando el origen de la vida en la cosmoquímica

... Todas las condritas carbonáceas contienen carbono orgánico, que varía en complejidad desde los materiales orgánicos macromoleculares insolubles similares a los querógenos hasta compuestos solubles simples, algunos de los ...

5

Show all 10000 documents...