• No se han encontrado resultados

recerca a la xarxa

La transició a la societat xarxa a Catalunya  Informe final de recerca (volum II)

La transició a la societat xarxa a Catalunya Informe final de recerca (volum II)

... Tanmateix, hi ha un element addicional que s’expressa fortament en l’ús d’Internet i que emergeix en la nostra recerca de forma inèdita respecte dels estudis existents en un marc comparatiu: Internet com a ...

318

Internet i la xarxa d'universitats catalanes  Informe de recerca

Internet i la xarxa d'universitats catalanes Informe de recerca

... Tal com hem comentat més amunt, aquestes transformacions afecten directament totes les persones que tenen un paper o un altre en l’activitat universitària, bàsicament: l’alumnat, el professorat i el personal ...

446

L'escola a la societat xarxa : Internet a l'educació primària i secundària  Informe final de recerca (volum I)

L'escola a la societat xarxa : Internet a l'educació primària i secundària Informe final de recerca (volum I)

... A finals del 2003, l’XTEC era una complexa realitat tècnica i organitzativa que permetia materialitzar una altra realitat, la de l’existència d’una àmplia xarxa de persones que l’empraven i a les quals era útil de ...

920

L'empresa xarxa a Catalunya : TIC, productivitat, competitivitat, salaris i rendiment a les empreses de Catalunya  Informe final de recerca (volum I)

L'empresa xarxa a Catalunya : TIC, productivitat, competitivitat, salaris i rendiment a les empreses de Catalunya Informe final de recerca (volum I)

... l’empresa xarxa es basa, sobretot, en la possibilitat de descentralitzar l’activitat econòmica, fins a tal punt que a l’empresa hi hagi tantes línies de negoci com productes/serveis diferenciats es comer- ...amb ...

566

L'escola a la societat xarxa : Internet a l'educació primària i secundària  Informe final de recerca (volum II)

L'escola a la societat xarxa : Internet a l'educació primària i secundària Informe final de recerca (volum II)

... Didàctiques específiques ............................................................................................. 1.....................................1 Organització i gestió de ...

510

L'empresa xarxa a Catalunya : TIC, productivitat, competitivitat, salaris i rendiment a les empreses de Catalunya  Informe final de recerca (volum II)

L'empresa xarxa a Catalunya : TIC, productivitat, competitivitat, salaris i rendiment a les empreses de Catalunya Informe final de recerca (volum II)

... De fet, hem realitzat una anàlisi de caracterització que ens agrupa fins a quatre tipologies d’empreses en funció del seu grau de cooperació en innovació. Un primer grup d’empreses innovadores de producte amb base ...

452

Pla estratègic  Fase II: 2017 2020

Pla estratègic Fase II: 2017 2020

... La UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d’universitats del món, impulsa la construcció d’un espai global de coneixement i la recerca de frontera en societat del coneixement. ...

28

Conclusions de les sessions de treball de la II Jornada de Recerca

Conclusions de les sessions de treball de la II Jornada de Recerca

... La xarxa no és un objectiu en si mateix, sinó que ha de ser un mitjà per a crear coneixement i assolir altres objectius: publicar, presentar projectes, ...la xarxa és més o menys centralitzada i segons la ...

9

A la recerca de l’objecte

A la recerca de l’objecte

... fer recerca social sobre Internet, podem utilitzar la Xarxa o no, i també podem optar per combinar les dues ...La recerca sobre Internet pot ser feta a través d’Internet, adaptant els mètodes de ...

10

Memòria d'Investigació 2003

Memòria d'Investigació 2003

...  Referència: Ajudes especials de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació del Govern Balear.. Jornada tècnica i xarxa sobre el desenvolupament d'energies renovables i tècniques d[r] ...

470

L'ús educatiu de les xarxes socials per part dels estudiants preuniversitaris: un estat de la qüestió

L'ús educatiu de les xarxes socials per part dels estudiants preuniversitaris: un estat de la qüestió

... d’aquesta recerca és analitzar les línies d’investigació més recurrents sobre els efectes que l’ús educatiu de les xarxes socials tenen en els processos d’ensenyament-aprenentatge dels estudiants que cursen ...

67

Càpsula de coneixement: canals per a la recerca de feina

Càpsula de coneixement: canals per a la recerca de feina

... El networking et permet arribar a aquelles ofertes ocultes o que d’alguna manera no utilitzen els canals més habituals. Si es tracta del networking online has de donar-te d’alta al portal en qüestió (xing, viadeo...) i ...

7

Anàlisi de la xarxa P2P de Bitcoin

Anàlisi de la xarxa P2P de Bitcoin

... la xarxa bitcoin, com es desenvolupa la negociació de missatges per intercanviar informació, quins són els elements de seguretat de que disposa el sistema o el procés de transacció de bitcoins, podem extreure unes ...

45

Analitzador Gràfic de Xarxa (sniffer)

Analitzador Gràfic de Xarxa (sniffer)

... la xarxa cal tenir molt en compte la tipologia de la xarxa i el maquinari que s'ha utilitzat per ...la xarxa està implementada amb un repetidor (hub), podem situar el punt d'anàlisi en qualsevol node ...

32

Memòria de la Universitat Oberta de Catalunya del curs 2015 2016

Memòria de la Universitat Oberta de Catalunya del curs 2015 2016

... L’Escola de Doctorat és una entitat de coordinació i organització dels estudis de doctorat de la UOC. Crea un marc comú de referència per als diferents programes de doctorat que s’hi ofe- reixen, per tal que puguin ...

76

Estatuts del Consorci del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona [2015 text refós]

Estatuts del Consorci del Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona [2015 text refós]

... de Recerca Biomèdica de Barcelona amb altres parcs científics, tecnològics o iniciatives de confluència cientificotecnològica similars, amb la finalitat de cooperar en tot el que suposi una racionalització dels ...

12

Control centralitzat del programari en una xarxa

Control centralitzat del programari en una xarxa

... En aquest treball s’ha pretès aconseguir tenir identificat, controlat i en ordre el programari (de sistema, lliure i propietari) que hi ha instal·lat a les estacions de treball de l’organització (on el control de ...

120

A la recerca de l'origen del Sol, la Terra i la vida

A la recerca de l'origen del Sol, la Terra i la vida

... Les roques dels primers temps d'aquesta fase també són pobres en fòssils, però més tard mostren una riquesa en formes de vida... ALA RECERCA DE L'ORIGEN DEL SOL, LA TERRA I LA VIDA.[r] ...

11

Entre converses: una recerca narrativa en pràctiques d'educació social

Entre converses: una recerca narrativa en pràctiques d'educació social

... El discórrer del temps que va alçant sentits, preguntes i interessos era qui tenia les regnes del procés. Els dies s’omplien de sopars, lectures, intercanvis bibliogràfics, seminaris, visites i redaccions de petits ...

578

Agenda dones Barcelona. Abril 2016, segona quinzena

Agenda dones Barcelona. Abril 2016, segona quinzena

... Trobada de les membres dels diferents feminismes catalans. Des de fa quaranta anys, el moviment feminista català té una cita especial en els anys acabats en 6. L'any 1976 van tenir lloc les "Primeres Jornades ...

12

Show all 10000 documents...

Related subjects