• No se han encontrado resultados

recollida de dades

Pla municipal de lluita contra la Islamofòbia [versió lectura fàcil]

Pla municipal de lluita contra la Islamofòbia [versió lectura fàcil]

... Millorar la recollida de dades sobre discriminacions islamòfobes • Crear un observatori de delictes i discursos d’odi que reculli dades i publiqui un informe cada any per donar a con[r] ...

6

Pla director de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans (PDRPRSU-2002)

Pla director de recollida pneumàtica de residus sòlids urbans (PDRPRSU-2002)

... la recollida de dades del sistema de telecontrol en temps real de la DSNU i CLABSA, incrementarà sense cap dubte, el coneixement qualitatiu i quantitatiu dels processos que afecten al sistema, i podran ...

318

Anàlisi del discurs de les elits polítiques al Senat espanyol i de la tramitació seguida durant el procés regulat a l'article 155 de la Constitució espanyola: conseqüències sobre la qualitat democràtica d'Espanya

Anàlisi del discurs de les elits polítiques al Senat espanyol i de la tramitació seguida durant el procés regulat a l'article 155 de la Constitució espanyola: conseqüències sobre la qualitat democràtica d'Espanya

... RECOLLIDA DE DADES Definició de l’objecte d’estudi: En aquesta part, es procedeix a l’anàlisi del debat de l’Acord adoptat pel Consell de Ministres, en la seva reunió celebrada el 21 d’o[r] ...

36

L'ús educatiu de les xarxes socials per part dels estudiants preuniversitaris: un estat de la qüestió

L'ús educatiu de les xarxes socials per part dels estudiants preuniversitaris: un estat de la qüestió

... L’ús educatiu de les xarxes socials està generant canvis imprevists en les formes d’ensenyar, aprendre i investigar, els quals enriqueixen i modifiquen les maneres d’afrontar la docència i la recerca. La incursió de les ...

67

Preus públics per a l'any 2007 i successius : recollida de residus

Preus públics per a l'any 2007 i successius : recollida de residus

... L’obligació de pagar el preu públic neix amb la utilització del servei o l’inici de l’acti- vitat, si no s’ha acreditat la recollida i gestió dels residus per un gestor privat homologat. Les liquidacions dels ...

6

Preus públics per a l'any 2006 i successius : recollida de residus

Preus públics per a l'any 2006 i successius : recollida de residus

... de recollida i gestió d’altres residus municipals singulars o especials, com: recollida d’ani- mals morts, recollida de mobles, trastos vells a domicili, recollida de runes, banals i resi- dus ...

6

Calaix de recursos TIC per a alumnes amb necessitats educatives especials (aplicació inicial a l'aula de música)

Calaix de recursos TIC per a alumnes amb necessitats educatives especials (aplicació inicial a l'aula de música)

... Anàlisi DAFO Recollida d'informació alumnes Recollida d'informació recursos Anàlisi dades i establiment de les necessitats Concreció Objectius Concreció accions Elaboració calendari d'ac[r] ...

124

Mesura de govern per fomentar i optimitzar la recollida pneumàtica a la ciutat

Mesura de govern per fomentar i optimitzar la recollida pneumàtica a la ciutat

... La recollida pneumàtica de residus consisteix en el dipòsit de la brossa seleccionada (orgànica o rebuig) en bústies al carrer o en bústies situades a l’interior, en casos d’edificis de nova ...de ...

9

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació sobre trànsit rodat de vehicles

Construcció i explotació d'un magatzem de dades per a l'anàlisi d'informació sobre trànsit rodat de vehicles

... El cas pràctic resolt un problema habitual de les organitzacions: analitzar un gran volum de dades relacionades amb la seva activitat el més simple possible per assolir amb èxit la seva missió. Aquests darrers ...

50

Dades de producció 2008

Dades de producció 2008

... Gener Febrer Març Abril Maig Juny Juliol Agost Setembre Octubre Novembre... Coloma Cervelló Sta.[r] ...

27

Dades de producció 2009

Dades de producció 2009

... Usuaris informats correcta tinença animals (juliol) 2.645. Usuaris atesos a l'Espai de mar 891[r] ...

29

Dades de producció 2010

Dades de producció 2010

... Badalona II Badalona Badia Barberà Begues Castellbisbal Castelldefels Cerdanyola Campus Cerdanyola Cornellà El Prat Esplugues-Sant Joan Gavà L’Hospitalet Molins Montcada Pallejà Papi[r] ...

33

Dades de producció 2011

Dades de producció 2011

... de Recollida Selectiva Comercial a Barcelona Seguiment i anàlisi de les caracteritzacions FORM domiciliària i comercial Seguiment de la contracta dels serveis de neteja i recollida de Barcelona Estudi de ...

38

Dades de producció 2012

Dades de producció 2012

... de dades de producció Planta de Tractament Mecànic Biològic 5 Resum de dades de producció Planta de Valorització Energètica 6 Diagrama de fluxos Centre de Tractament de Residus Municipals 7 ...

25

Dades de producció 2013

Dades de producció 2013

... GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEM... Humit (sorres) Rebuig pretract.[r] ...

41

Dades de producció 2015

Dades de producció 2015

... MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEM OCTUB NOVEM DESEM. Acum.[r] ...

43

Ordenança de la neteja [1983] [ed. 1988]

Ordenança de la neteja [1983] [ed. 1988]

... menuts en gran quantitat , hauran d'ésser objecte de lliurament ordenat als serveis de recollida de deixalles.. bleix en el Títol VI sobre Recollida i Transport de R[r] ...

69

Recomanacions per a l'avaluació d'intervencions comunitàries

Recomanacions per a l'avaluació d'intervencions comunitàries

... de dades on podem trobar informació sobre intervencions prèviament avaluades (algunes d'aquestes bases són: Medline, Cochrane Library, Psycinfo, OMS, NICE, CDC o The Community ...

15

La Intervenció Socioeducativa de l’ Educador/a Social en el Programa d’ Acolliment Familiar Permanent en Família Extensa a Mallorca

La Intervenció Socioeducativa de l’ Educador/a Social en el Programa d’ Acolliment Familiar Permanent en Família Extensa a Mallorca

... 11 residencials es varen produir 774 acolliments familiars. D’ aquests, 484 varen ser acolliments familiars permanents en família pròpia (62’5%), seguits de 115 acolliments familiars simples temporals en família pròpia, ...

61

Esport, salut i HRV: monitorització psicofisiològica de l’estrès i la recuperació amb dispositius mòbils.

Esport, salut i HRV: monitorització psicofisiològica de l’estrès i la recuperació amb dispositius mòbils.

... les dades que ens permeten proposar el senyal de SCG dels dispositius iPhone com una alternativa vàlida i menys invasiva que altres sistemes com les bandes toràciques o els ECG, sobretot en contextos esportius on ...

181

Show all 10000 documents...

Related subjects