recursos humans

Top PDF recursos humans:

El perfil acadèmic de sortida dels psicòlegs de les organitzacions i el perfil professional d'entrada del tècnic júnior en Recursos Humans des de la perspectiva de les competències

El perfil acadèmic de sortida dels psicòlegs de les organitzacions i el perfil professional d'entrada del tècnic júnior en Recursos Humans des de la perspectiva de les competències

... En alguns casos, el psicòleg assessora les persones pel que fa a l’ús o a l’aplicació de mesures i, en altres casos, intervé directament emprant estratègies, com ara l’entrenament (en habilitats psicològiques), la ...

460

El model japonès de gestió dels recursos humans i las seva implantació a les filials japoneses de Catalunya

El model japonès de gestió dels recursos humans i las seva implantació a les filials japoneses de Catalunya

... seus recursos humans basant-se en la idiosincràsia del personal de les filials a Catalunya i en l’important canvi que està vivint el model ...dels recursos del model japonès i ha intentat veure si és ...

224

Gerència de Recursos Humans i Organització : organigrama [2010]

Gerència de Recursos Humans i Organització : organigrama [2010]

... − Definir pel que fa a l’Ajuntament, Organismes autònoms, Entitats Públiques Empresarials i Societas Municipals les polítiques de gestió de recursos humans i les estructures organitzatives més adequades per ...

9

Repercussions de la Crisi Econòmica a la Formació Impartida pels Departaments de Recursos Humans a Mallorca

Repercussions de la Crisi Econòmica a la Formació Impartida pels Departaments de Recursos Humans a Mallorca

... 2 Resum: L'objectiu d'aquest treball fi de grau es analitzar quines repercussions ha tingut la crisi econòmica a la formació impartida pels Departament de Recursos Humans. Per poder aconseguir aquest ...

52

Política i direcció de persones, febrer 2013

Política i direcció de persones, febrer 2013

... • L’entorn�cultural. La cultura d’una determinada zona, és a dir, els valors, les creences i les maneres d’entendre les coses, no pot ser obviada pels res- ponsables de recursos humans. En molts casos els ...

34

La direcció de persones

La direcció de persones

... de recursos humans ocupi una posició en el nivell estratègic de l'organització té una repercussió molt important en la definició del seu paper dins de les ...

64

Memòria d'activitat 2008

Memòria d'activitat 2008

... de Recursos Humans i Organització troba la seva base a definir, pel que fa a l'Ajuntament, organismes autònoms, entitats públiques empresarials i societats municipals, les polítiques de gestió de ...

133

Estudi qualitatiu per a la identificació de reptes i necessitats de formació en el Sector Comerç

Estudi qualitatiu per a la identificació de reptes i necessitats de formació en el Sector Comerç

... de Recursos Humans actual és ja ...en recursos humans, sense formació específica en molts casos, però amb gran flexibilitat per a ajustar-se en augments de ...

57

Bases reguladores del procés de creació, selecció i designació de l'equip intern de formació de l'Ajuntament de Barcelona [2014]

Bases reguladores del procés de creació, selecció i designació de l'equip intern de formació de l'Ajuntament de Barcelona [2014]

... de Recursos Humans i Organització lliurarà, a petició d'altres administracions públiques, entitats, universitats o escoles de negocis, referència dels membres de l'Equip Intern de Formació considerats ...

6

La discriminació indirecta en els processos de selecció

La discriminació indirecta en els processos de selecció

... dels Recursos Humans, però especialment amb l’assignatura de sociologia del ...de recursos humans, ja que és una de les principals activitats per iniciar una relació laboral entre ...

36

Drets humans, setembre 2014

Drets humans, setembre 2014

... És important constatar que reduir el termini de presentació de les demandes de sis a quatre mesos anirà en contra de la garantia dels drets humans i de les llibertats fonamentals que vol salvaguardar el Conveni ...

46

Drets humans, febrer 2008

Drets humans, febrer 2008

... Aquest material té altres peculiaritats que convé anticipar. L'assignatura de Drets humans formava part del programa de Dret i del programa de Ciències Polítiques. Sempre va ser la voluntat dels seus impulsors, ...

10

Implantació de SAP en un Grup Constructor

Implantació de SAP en un Grup Constructor

... molts recursos personals, materials i monetaris no només durant tot el temps que duri la implantació sinó també un cop posat en producció, per realitzar millores i ...

63

Barcelona Centre Internacional per la Pau

Barcelona Centre Internacional per la Pau

... Descripció de l’activitat: El curs de formació en coordinació civil-militar de Nacions Unides (CMCoord) és una de les eines utilitzades per l’Oficina de Nacions Unides per a la Coordinació d'Afers Humanitaris (OCHA) per ...

14

Bones pràctiques per a la inclusió

Bones pràctiques per a la inclusió

... Cal dir que els recursos econòmics no permeten cobrir les necessitats que presenta una aula d'aquestes característiques. És a dir, és tan baix el pressupost de què disposen que han de prioritzar i el destinen tot ...

45

Memòria 2006

Memòria 2006

... de Recursos Pedagògics, Centre Cívic El Coll, Associació Musicae, ABP Mossos d’Esquadra-Gràcia, Club Excursionista de Gràcia, Plataforma Lesseps, Casal d’Avis Mare de Déu de Gràcia, Centre L’Heura, l’Associació de ...

130

Memòria 2005

Memòria 2005

... els recursos de reducció de danys i alguns ...els recursos de drogues amb ela- boració de protocols d’inter venció dels mateixos en situacions relacionades amb drogues i es contempla la formació ...

40

Drets humans i desenvolupament

Drets humans i desenvolupament

... drets humans, la doble moral o el cinisme dels governs ha anat acompanyat, sobretot darrerament, d’un altre tipus de ...drets humans han estat contínuament utilitzats pels sense-poder, o pels que han tingut ...

11

Dimensionament llocs de treball de de l'Institut de Cultura de Barcelona [2015]

Dimensionament llocs de treball de de l'Institut de Cultura de Barcelona [2015]

... • Fer el seguiment de les actuacions mediambientals, principalment pel que fa a la implantació de vehicles poc contaminants, aplicant les mateixes tant en la contractació de serveis i subministres, com en els serveis ...

7

Beneficis del coaching en la Intel·ligència Emocional de les organitzacions

Beneficis del coaching en la Intel·ligència Emocional de les organitzacions

... Els meus coneixements sobre la Psicologia del treball, les organitzacions i en els Recursos Humans s’inicien en la meva primera feina, on vaig passar per diferents llocs de treball en una entitat bancaria. ...

37

Show all 10000 documents...