• No se han encontrado resultados

segle XIX

Els tancaments de terres a la Catalunya del segle XIX

Els tancaments de terres a la Catalunya del segle XIX

... de segle, ens indica un cert patró, d’«americanos» de la Selva marítima que una vegada havien obtingut èxit econòmic –a Cuba, sobretot–, invertien en béns immobles, en masos –bàsicament– de la plana interior de la ...

797

Anàlisi de la mortalitat segons els arxius parroquials del vendrell del segle XIX (1801-1900)

Anàlisi de la mortalitat segons els arxius parroquials del vendrell del segle XIX (1801-1900)

... del segle, llevat com hem dit, de períodes puntuals de condicions ...el segle XIX, és a dir, al llarg dels cent anys s’han comptabilitzat ...del segle coincidint amb la “Guerra de la ...

431

Francesc Xavier Llorens i Barba: cultura i política a la Catalunya del segle XIX

Francesc Xavier Llorens i Barba: cultura i política a la Catalunya del segle XIX

... del segle XX ha estat motiu de discussió entre els filòsofs l’existència o no d’una autèntica tradició filosòfica pròpia de Catalunya reconstruida durant el segle XIX per donar suport a la ...

372

La bonhomia i perversitat d'un mite: Ofèlia i les il·lustracions del segle XIX

La bonhomia i perversitat d'un mite: Ofèlia i les il·lustracions del segle XIX

... del segle XIX i es reparteixen, geogràficament parlant, entre Anglaterra i ...del segle XIX, és una època d'imprecisió estilística on s'oscil·la entre les darreres espurnes del classicisme i ...

43

La sublimació i el procés d'individualització de la dona a la novel·la europea del segle XIX

La sublimació i el procés d'individualització de la dona a la novel·la europea del segle XIX

... El crític Stefan Zweig va parlar, en una ocasió, de l’admiració que provocava Tolstói en algunes lectores a l’hora de parlar dels sentiments i de les sensacions de la protagonista, és a [r] ...

31

Ares del Maestrat a finals del segle XIX: estructura de la riquesa i classes socials

Ares del Maestrat a finals del segle XIX: estructura de la riquesa i classes socials

... del XIX, com que contenen els elements de globalitat (per a tot el patrimoni d’un terme) i de repartiment (si no hi ha graus importants de distorsió) són una bona ferramenta per estudiar la distribució de la ...

14

Les bandes de música a Sant Carles de la Ràpita a partir de mitjans del segle XIX

Les bandes de música a Sant Carles de la Ràpita a partir de mitjans del segle XIX

... A les 18,30 h..- Al recinte de la plaça de bous, exhibició de les 12 millors vaques de la Ramaderia Pedro Fumadó fill, organitzat per la Penya Taurina La Tradició A les 20,30 h.- Funció [r] ...

909

Art i cultura del segle XVIII a Mallorca

Art i cultura del segle XVIII a Mallorca

... b) Les músiques i balls rituals: Amb respecte a les músiques i danses rituals, també anomenades “balls de figura” sí que hi ha documentació escrita anterior, dels segles XVII i XVIII, el que ens indica que són les més ...

156

El oficis artesanals a l'entrada del segle XXI

El oficis artesanals a l'entrada del segle XXI

... del segle XIX quan apareguin a la comarca les primeres indústries de característiques ...del segle XX apareixen indústries com les fàbriques de filats i teixits d’Alfarràs 5 , Alguaire i Artesa de ...

60

Els gremis tèxtils de Mallorca al segle XVIII

Els gremis tèxtils de Mallorca al segle XVIII

... de segle XIX, la SEMAP realitzà una sèrie d’enquestes (1799, 1801 i 1804), impulsades des del govern, amb la finalitat de conèixer l’estat de la indústria i poder-hi aplicar una reforma de les ordenances ...

29

El “desastre” del 98 y la crisis social del Estado liberal español

El “desastre” del 98 y la crisis social del Estado liberal español

... mitjan segle XIX, respecte a les deman- des de respectar l’antic domini directe dels senyors com a un dret legítim de propietat, en oberta diferència, de nou, amb les opinions que dominaven llavors en les ...

36

Història social de l'escola a la Catalunya central. Vic 1830-1900

Història social de l'escola a la Catalunya central. Vic 1830-1900

... Tot un rosari d’oficis molts dels quals pertanyen al treball preindustrial i al món de la menestralia i l’artesanat. Oficis antics que es combinen amb el nou funcionariat i que deriven de la implantació del liberalisme, ...

356

El cross-dressing en el context català del segle XXI

El cross-dressing en el context català del segle XXI

... del segle XIX referents al “third sex” o a l’uranista, idea que es desprengué de Karl Heinrich Ulrichs: “anima muliebris in corpore virili inclusa” (Ulrichs 1898: 7, ...

530

Itinerari Sarrià: nucli antic

Itinerari Sarrià: nucli antic

... La situació dels cementiris fora dels nuclis urbans va començar al segle XIX impulsat per les epidèmies de còlera. L’any 1833 es produí a Espanya la primera epidèmia que causà la mort a milers de persones. ...

35

Història de l'Àsia oriental II : els segles XIX i XX, febrer 2010

Història de l'Àsia oriental II : els segles XIX i XX, febrer 2010

... del segle XIX (mòdul 2), de la primera meitat del XX (mòdul 3) i de la segona meitat d'aquest segle (mòdul 4), tot i que el tall temporal entre un i altre mòdul no és ...

8

La festa de la Santantonada a la Todolella (els Ports)

La festa de la Santantonada a la Todolella (els Ports)

... al segle XIX; també s’hi refereix a la crema d’un ninot de palla a Durro, i, en una breu i imprecisa descripció, comenta que a algun indret holandès se celebra l’arribada de la primavera fent voltar pel ...

64

Entre el XIX i el XXI: la ciència atmosfèrica al segle XX

Entre el XIX i el XXI: la ciència atmosfèrica al segle XX

... Convé deixar-ho clar, com també convé deixar clar l'origen de l'explicació del problema: acabant el segle XIX, Arrhenius va comunicar a la Royal Society l'efecte sobre el clima d'un augm[r] ...

18

Innovació i iniciació a la investigació educativa, febrer 2012

Innovació i iniciació a la investigació educativa, febrer 2012

... La innovació s’enfronta a una estructura i a un coneixement previ background en els centres educatius que perdura des del segle XIX, però també a la resistència als canvis, que ja és tra[r] ...

31

La utilitat i els reptes del federalisme al segle XXI

La utilitat i els reptes del federalisme al segle XXI

... La definició clàssica del federalisme descansa sobre la idea que es tracta d’un estat on hi ha almenys dos ordres de govern. Ara bé, en vista de les pràctiques de les societats federals actuals, podem dir que es tracta ...

6

Art i cultura del segle XVIII a Mallorca

Art i cultura del segle XVIII a Mallorca

... La darrera de les fonts directes que esmentarem per a conèixer millor l’estat del panorama artístic de Mallorca al segle XVIII són els llibres de viatges d’alguns personatges que passaren per l’illa i volgueren ...

59

Show all 3086 documents...

Related subjects