• No se han encontrado resultados

sistema operatiu

Administració avançada del sistema operatiu GNU/Linux , setembre 2016

Administració avançada del sistema operatiu GNU/Linux , setembre 2016

... van des del cas simple de 2 fins 64 CPU col.locades en diferents sòcols físics de la màquina. Aquest tema s’ha posat d’especial actualitat amb les arqui- tectures de tipus multicore, que permeten de 2 a 8 o més nuclis de ...

80

Linux com a sistema operatiu de temps real

Linux com a sistema operatiu de temps real

... el sistema es comporta de manera determinista, garantint, en els pitjors dels casos, un temps de resposta ...el sistema i soft-real time o firm real-time si l'incompliment del mateix no l'invalida però li ...

148

Administració avançada del sistema operatiu GNU/Linux, febrer 2011

Administració avançada del sistema operatiu GNU/Linux, febrer 2011

... • Suport per a multiprocessador, tant el que s’anomena multiprocessament si- mètric (SMP) com el multicore. Aquest concepte sol englobar màquines que van des del cas simple de 2 fins 64 CPU col.locades en diferents ...

64

Administració avançada del sistema operatiu GNU/Linux, febrer 2011

Administració avançada del sistema operatiu GNU/Linux, febrer 2011

... COMBINING DOCUMENTS You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you inc[r] ...

16

Administració avançada del sistema operatiu GNU/Linux, setembre 2007

Administració avançada del sistema operatiu GNU/Linux, setembre 2007

... Treballs no interactius 10.Taller: pràctiques combinades dels diferents apartats Mòdul didàctic 6 Administració de xarxa Remo Suppi Boldrito 1.. Com s’assigna una adreça d’Internet?[r] ...

10

Distribucions de GNU/Linux per a la gent gran amb test d'usabilitat

Distribucions de GNU/Linux per a la gent gran amb test d'usabilitat

... del sistema operatiu GNU/Linux més adient per a poder tenir un altre cop les actualitzacions i les aplicacions en el format ...el sistema operatiu GNU/Linux es poden tornar a fer servir ...

63

Informatitzar l'escola : projecte global d'informatització d'un centre escolar

Informatitzar l'escola : projecte global d'informatització d'un centre escolar

... ordinadors com és l’increment del número de processadors de cada ordinador per poder fer els accessos simultàniament i així aconseguir un creixement de la velocitat de treball sense incrementar la velocitat física de ...

63

Instal·lació i configuració d'aules d'informàtica a un institut

Instal·lació i configuració d'aules d'informàtica a un institut

... El projecte no comporta un cost elevat de maquinari ja que els PC's, els switchs, el router, ... ja els tenim a l'institut. L'únic maquinari que no tenim seria el Router MikroTik, que podem aconseguir de dues formes, la ...

74

Localitzador gràfic d'adreces IP

Localitzador gràfic d'adreces IP

... a sistema operatiu Windows i programar-lo en llenguatge C# (llenguatge creat específicament pel desenvolupament d’aplicacions en la plataforma de treball ...

61

MotxiluX : La distribució Linux per a estudiants

MotxiluX : La distribució Linux per a estudiants

... un sistema operatiu (normalment acompanyat d’un conjunt d’aplicacions) emmagatzemat en un medi extra¨ıble, tradicionalment un CD (per aix` o el seu nom), que pot executar-se des d’aquest sense necessitat ...

36

Aplicació per Android per pujar vídeos a un servidor i compartir los a xarxes socials

Aplicació per Android per pujar vídeos a un servidor i compartir los a xarxes socials

... del sistema operatiu Android juntament les aplicacions oficials de les xarxes socials és el el número de passos a seguir i les ambigüitats del camí per ...

51

Narinand : aplicació Android per carregar tracks en format GPX i poder ne seguir la pista

Narinand : aplicació Android per carregar tracks en format GPX i poder ne seguir la pista

... En aquesta part del document dedicada al disseny, es pretén donar una idea del resultat final d’aquest projecte un cop analitzats els requeriments i feta l’anàlisi funcional de l’aplicació. En els següents punts es ...

67

Disseny BD sistema de descàrrega d'aplicacions per a mòbils

Disseny BD sistema de descàrrega d'aplicacions per a mòbils

... Procediment que a partir dels paràmetres de entrada ens permet modificar una associació existent entre una Aplicació i un Sistema Operatiu a la Base de Dades. Torna el paràmetre RSP que conte la informació ...

59

Gestió del CD de Programari Lliure

Gestió del CD de Programari Lliure

... Poden existir programes que amb el mateix nom tinguin objectius d’ús diferents. És el cas, per exemple, de l’OpenOffice que disposa de la seva versió per a Windows i un altre per a Linux. Conceptualment, el programa és ...

97

Estudi i desenvolupament d'un sistema automatitzat d'elaboració d'exercicis estadístics per a la plataforma Moodle

Estudi i desenvolupament d'un sistema automatitzat d'elaboració d'exercicis estadístics per a la plataforma Moodle

... L’entorn de proves ha estat dissenyat sota el programari de virtualització Oracle VM VirtualBox, en el qual s’ha instal·lat un sistema operatiu GNU/Linux amb la seva versió Xubuntu. Els serveis dedicats ...

60

Pla Operatiu contra la Violència vers les Dones : 2001-2004 : Programa Municipal per a les Dones 2001-2004

Pla Operatiu contra la Violència vers les Dones : 2001-2004 : Programa Municipal per a les Dones 2001-2004

... Els diferents aspectes abordats en els apartats anteriors, és a dir, les tendències en les polítques contra la violència de gènere, la situació de la violència de gènere a la ciutat, l’[r] ...

30

Pla Municipal contra la violència vers les Dones : 2007-2009 [versió en català]

Pla Municipal contra la violència vers les Dones : 2007-2009 [versió en català]

... el sistema social que empara i justifi ca les conductes de domini i abús de poder dels homes sobre les dones i que, alhora, ha imposat un model de masculinitat que, malgrat ser reduccionista, encara és valorat ...

54

Elaboració d'indicadors sobre SAGE Logic Class

Elaboració d'indicadors sobre SAGE Logic Class

... un sistema d’indicadors o un quadre de comandament operatiu i que es podria implementar mitjançant una eina de Business Intelligence (en endavant ...

89

Manual operatiu del Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats a Ciutat Vella [2013]

Manual operatiu del Pla especial d'establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats a Ciutat Vella [2013]

... del titular de l'activitat a donar de baixa que manifesti el compromís de transmetre la seva llicència o títol habilitant al titular de la nova activitat objecte de l'informe urbanísti[r] ...

8

Manual operatiu del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats a Ciutat Vella [2011]

Manual operatiu del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres activitats a Ciutat Vella [2011]

... Manual Operatiu previst a la Disposició Final Primera del Pla especial d’establiments de concurrència pública, hoteleria i altres serveis del Districte de Ciutat Vella ( Pla d’usos), aprovat pel Plenari del ...

10

Show all 10000 documents...

Related subjects