• No se han encontrado resultados

Sistemes d'informació per a la gestió -- TFG

Pla de sistemes informàtics per a l'Ajuntament de Marratxí

Pla de sistemes informàtics per a l'Ajuntament de Marratxí

... de gestió municipal (ERP): Donades les particularitats pròpies de la gestió de les Entitats Locals, es fa necessari pels ajuntaments disposar d’un programari específic de gestió municipal, com pot ...

117

Construcció d'un Sistema d'Informació Geogràfica per a la gestió de rutes en camins no cartografiats

Construcció d'un Sistema d'Informació Geogràfica per a la gestió de rutes en camins no cartografiats

... conceptes per tal de cartografiar les rutes entre la seva seu i les granges que visiten els veterinaris que hi ...i per tant no estan incloses a la cartografia estàndard de carreteres, de forma que cal ...

63

Direcció estratègica de sistemes i tecnologies de la informació, setembre 2012

Direcció estratègica de sistemes i tecnologies de la informació, setembre 2012

... serveis per ús estan modificant també el panorama dels sistemes ...la gestió de vendes i clients també inclou les plataformes de comerç ...d'hisenda, per exemple), o sistemes més ...

46

Gestió de la informació en l'àmbit de la salut, setembre 2011

Gestió de la informació en l'àmbit de la salut, setembre 2011

... d’aquesta informació, per la qual cosa els materials didàctics i les activitats d’aprenentatge plantejades són les eines fonamentals per a assolir els objectius i les competències del ...

17

Sistemes de gestió de qualitat i mediambiental en les empreses industrials espanyoles

Sistemes de gestió de qualitat i mediambiental en les empreses industrials espanyoles

... de gestió de medi ambient ISO 14000 no ve determinada per grans factors com son la presencia en l’exterior o multinacionals amb un gran nombre d’empleats o ...de gestió medi ambiental de l’empresa ...

39

Introducció als Sistemes d´Informació Geogràfica i creació d´una base de dades dels elements d´una xarxa de distribució d´aigua potable

Introducció als Sistemes d´Informació Geogràfica i creació d´una base de dades dels elements d´una xarxa de distribució d´aigua potable

... la informació que es processada en un SIG s´emmagatzema en bases de ...estructurades per un ...programari per a la definició ,emmagatzematge,manipulació, consulta i control de les ...BD per ...

61

Consultoria per al desenvolupament d'un Pla de Sistemes

Consultoria per al desenvolupament d'un Pla de Sistemes

... i informació, per al desenvolupament posterior d’un Pla de Sistemes en línia amb qualsevol necessitat interna de ...recomanació per ajudar al client a decidir-se per la solució òptima, ...

69

Disseny i proposta avaluativa del Pla director de l'e administració a l'Institut Ramon Llull: estat actual i pla de futur (2019 2023)

Disseny i proposta avaluativa del Pla director de l'e administració a l'Institut Ramon Llull: estat actual i pla de futur (2019 2023)

... estratègic per convertir a l’Institut Ramon Llull (IRL) en una administració plenament digital i ...iguals per totes les administracions públiques, com és que no es fa un pla estratègic per totes ...

57

La gestió de la informació des de la biblioteca escolar

La gestió de la informació des de la biblioteca escolar

... la informació va més enllà de cobrir les necessitats informacionals dels alumnes i docents del centre en el suport a la seva tasca educativa, esdevé també un espai d’aprenentatge integrat al currículum educatiu ...

102

Estudi dels aspectes comunicatius i socioculturals de l'Educació de Persones Adultes: Proposta d'organització basada en una Gestió Comunicativa

Estudi dels aspectes comunicatius i socioculturals de l'Educació de Persones Adultes: Proposta d'organització basada en una Gestió Comunicativa

... la informació, l’educació i la formació són dos processos que possibiliten l’accés al ...habilitats per poder accedir, seleccionar i processar la ...

401

Gestió de pressupostos per a l'escola

Gestió de pressupostos per a l'escola

... Maven. Per més INRI vaig canviar l’IDE que mig coneixia, el Netbeans, per l’Eclipse i el gestor de base de dades PostgreSQL per ...tutorials per internet i buscant informació d’una cosa ...

55

Implantació d'un sistema ERP en una empresa de fabricació de peces i accessoris d'alumini

Implantació d'un sistema ERP en una empresa de fabricació de peces i accessoris d'alumini

... dels sistemes informàtics de gestió es troba les eines ERP, ERP és l'acrònim de Enterprise Resource ...de gestió perquè engloba en una sola solució programari diferents departaments d'una mateixa ...

61

Implantació d'una eina de gestió de xarxes i sistemes

Implantació d'una eina de gestió de xarxes i sistemes

... Les col·leccions són agrupacions d’equips en base a una consulta SQL de les dades dels inventaris, o mitjançant una assignació directa d’una sèrie d’equips determinats. En primer lloc, hem creat en la site de SMS una ...

69

Encàrrec de gestió de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal a l'Institut Municipal d'Informàtica, per a la realització de les tasques de suport a la gestió i coordinació dels sistemes d'informació

Encàrrec de gestió de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal a l'Institut Municipal d'Informàtica, per a la realització de les tasques de suport a la gestió i coordinació dels sistemes d'informació

... Barcelona, per a la prestació de serveis i altres activitats, amb els objectius bàsics de la conservació i millora de tots els parcs i jardins, arbrat i instal·lacions jardineres de la via pública, terrenys ...

10

Construcció d'un SIG municipal Aplicat a les necessitats bàsiques d'una població qualsevol

Construcció d'un SIG municipal Aplicat a les necessitats bàsiques d'una població qualsevol

... elles per tal de mantenir vives aquestes ...formades per dos grans subsistemes, el primer d’ells conté les dades alfanumèriques relatives als bens inclosos i se’n diu Subsistema de Gestió Cadastral ...

59

Aplicació dels sistemes d'informació geogràfica per gestionar informació cadastral

Aplicació dels sistemes d'informació geogràfica per gestionar informació cadastral

... impossible per definició, que es detecti i es corregeixi. Per exemple si un límit d’una parcel·la és no urbanitzable i el de la parcel·la contigua sí que ho és, el que cal és evitar que els límits de la ...

60

Actualització dels sistemes de gestió de la seguretat de la informació a la Fundació Hospital Sant Bernabé de Berga

Actualització dels sistemes de gestió de la seguretat de la informació a la Fundació Hospital Sant Bernabé de Berga

... exigides per l'ENS, així com realitzar un seguiment continu dels nivells de prestació de serveis, seguir i analitzar les vulnerabilitats reportades, i preparar una resposta efectiva als incidents per ...

246

Aplicació dels Sistemes d'Informació Geogràfica per Gestionar la Informació Cadastral

Aplicació dels Sistemes d'Informació Geogràfica per Gestionar la Informació Cadastral

... format per hardware, software i una sèrie de procediments per a capturar, manipular, analitzar i representar dades georeferenciades (referits a un sistema de coordenades espacials), amb l’objectiu de ...

57

Aplicació dels sistemes d'informació geogràfica per a gestionar informació cadastral

Aplicació dels sistemes d'informació geogràfica per a gestionar informació cadastral

... com per exemple la matemàtica discreta, s’utilitzaran de manera indirecta per entendre conceptes com els grafs, poder efectuar seleccions complexes mitjançant l’àlgebra booleana, ...la informació ens ...

50

Pla de formació i desenvolupament 2013-2015

Pla de formació i desenvolupament 2013-2015

... aposta per la qualitat de la informació, per un model organitzatiu amb sistemes d’informació que ens permetin millorar la gestió municipal; amb persones, dades, activitats, tècniques de ...

25

Show all 10000 documents...

Related subjects