• No se han encontrado resultados

Societat de la informació

La societat de la informació i el coneixement i les noves formes d’aprenentatge: eportafoli d’aprenentatge

La societat de la informació i el coneixement i les noves formes d’aprenentatge: eportafoli d’aprenentatge

... la societat actua com propulsor decisiu no sols de la innovació, sinó de la difusió i generalització de la tecnologia, tal i com Breton i Proulx (1990) citats per Adell i Castañeda (2010) ...la informació, ...

60

Les polítiques públiques en matèria de seguretat a la societat de la informació

Les polítiques públiques en matèria de seguretat a la societat de la informació

... la informació podrien manifestar-se civilment, i produir un efecte en cascada, especialment quan els incidents afec- ten les infraestructures crítiques TIC que donen suport als sectors governamental i productiu ...

12

Memòria de R+D+i 2006

Memòria de R+D+i 2006

... la societat de la informació: la bretxa de ...la Societat de la Informació és ...la Societat de la Informació, a fi de constatar i explicar els fets (estadístiques, indicadors), ...

156

El sistema sanitari a la Societat de la informació  La salut electrònica, setembre 2014

El sistema sanitari a la Societat de la informació La salut electrònica, setembre 2014

... – Robatori de dades. La seguretat física també implica una protecció de la informació del nostre sistema, tant de la que hi està emmagatzemada com de la que es transmet entre diferents equips. De tota manera, hi ...

42

Novetats legislatives

Novetats legislatives

... la Societat de la Informació, per la qual es publica l’addenda al Conveni marc de col∙laboració entre el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç i la Conselleria de Foment de la Junta de Castella i Lleó, ...

8

Novetats legislatives

Novetats legislatives

... la Societat de la Informació, per la qual es publica la primera addenda al conveni marc de col∙laboració entre el Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç i la Comunitat Autònoma de les Canàries, per al ...

8

Societat o treball autònom?

Societat o treball autònom?

... una societat, mercantil (SA, SL, SAL, SLL, ...una societat civil (encara que és cert que una societat civil també té capital social, com no es mostra en cap registre públic, un tercer no accedeix a ...

21

La universitat en l'era de la informació

La universitat en l'era de la informació

... La feminització de la universitat. En el nostre temps històric hem passat a una universitat els alumnes de la qual són majoritàriament dones, excepte en les enginyeries i a les escoles de negocis, en les quals encara hi ...

22

Gràcia Informació. Maig 2016

Gràcia Informació. Maig 2016

... Els protagonistes del Programa de Ràdio Gràcia “La tarda és nostra”, van rebre el guardó a la Millor Actu- ació Comunicativa, per la visibilització d’un col·lectiu ciutadà mitjançant un programa radiofònic. El premi a la ...

12

Mètodes d'investigació en comunicació, febrer 2004

Mètodes d'investigació en comunicació, febrer 2004

... en societat de la informació de la Facultat de Comunicació Blanquerna i membre del Centre d'investigació Social i Educativa (CREA) de la Universitat de ...

16

Constitució telemàtica de societats: Societat Limitada Nova Empresa i Societat Limitada

Constitució telemàtica de societats: Societat Limitada Nova Empresa i Societat Limitada

... L’administració tributària concedirà, prèvia sol·licitud de l’SLNE i sense aportació de garanties, l’ajornament del deute tributari de l’Impost de Transmissions i Actes Jurídics Documentats (ITPAJD), per la modalitat ...

13

Vols muntar una Societat Laboral?

Vols muntar una Societat Laboral?

... Les societats laborals són un tipus de societats anònimes o societats de responsabilitat limitada “especials”, ja que a diferència de les SA o SL convencionals, en les societats laborals existeix un grau molt important ...

17

Memòria de responsabilitat social de la UOC  Curs 2012 2013

Memòria de responsabilitat social de la UOC Curs 2012 2013

... Des de la seva creació, la UOC està compromesa amb la qualitat i l’excel·lència acadèmica. En línia amb aquesta estratègia i en pro de la transparència, el curs 2012-2013 s’ha obert l’espai de qualitat al portal web, en ...

160

Gràcia Informació. Desembre 2016

Gràcia Informació. Desembre 2016

... aporten informació substancial sobre l’origen d’aques- tes botigues, la vocació del servei especialitzat, la tra- dició familiar o la seva visió innovadora i integradora de fer ...

12

Gràcia Informació. Març 2017

Gràcia Informació. Març 2017

... La campanya s’ha iniciat aquest mes de febrer i durarà fins al gener de l’any que ve. Són 100 in- formadors, 80 per donar informació al veïnat i 20 que s’adrecen als comer- ços i als turistes. L’objec- tiu és ...

8

Pla director de seguretat de la informació

Pla director de seguretat de la informació

... El Pla Director de Seguretat s'emmarca dins la norma ISO/IEC 27001:2013, i els codis de bones pràctiques esmentats en la ISO/IEC 27002:2013, que estableixen les especificacions per implementar, gestionar, supervisar i ...

197

Memòria 2015

Memòria 2015

... la informació i l’assessorament a la ciutadania, amb la mediació en la resolució de conflictes i vetllant pel dret a l’habitatge, amb especial atenció als barris on la situació és més ...

64

Qualificació de l'activitat. Agència de valors (740/1)

Qualificació de l'activitat. Agència de valors (740/1)

... una societat incloïa com a objecte social, ni tampoc l’habilitació legal per a desenvolupar certes activitats, no les que constitueixen un mer reclam publicitari, sinó aquelles que efectivament es ...la ...

8

La Societat Anònima Europea

La Societat Anònima Europea

... La societat europea -SE-, que a l’Estat espanyol s’anomena “societat anònima europea”, constitueix un nou tipus societari regulat per un règim normatiu mixt -comunitari i ...

8

La societat professional

La societat professional

... - A més, al contracte social de les societats professionals s’han de recollir els supòsits que constitueixin causa de separació dels socis professionals, com també les causes d’exclusió per infracció greu dels seus ...

12

Show all 10000 documents...

Related subjects