• No se han encontrado resultados

societat de la informació i el coneixement

La societat de la informació i el coneixement i les noves formes d’aprenentatge: eportafoli d’aprenentatge

La societat de la informació i el coneixement i les noves formes d’aprenentatge: eportafoli d’aprenentatge

... futures i que encara a l‟actualitat es porta a terme, tractant de conscienciar a les famílies i institucions, per tal que eduquin als infants inculcant el menor nombre de rols ...concreció i exemple ...

60

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 24 (2019)

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 24 (2019)

... centres i mesures específiques adreçades a territoris concrets amb l’objectiu de compensar els diversos factors de ...segregació i per la igualtat d’oportunitats en educació a la ...prioritzar i ...

138

Memòria de R+D+i 2006

Memòria de R+D+i 2006

... fluxos i xarxes d'informació i comunicació constants i ...immigració i, molt especialment, el paper de les xarxes d'informació en contextos ...entre societat d'origen -familiars ...

156

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 26 (2020)

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 26 (2020)

... març i el 19 d’abril hi havia més de ...bon coneixement de l’abast de la malaltia, de la seva evolució i de la seva ...presenta informació sobre els casos i la incidència de persones ...

89

El sistema sanitari a la Societat de la informació  La salut electrònica, setembre 2014

El sistema sanitari a la Societat de la informació La salut electrònica, setembre 2014

... nyant informació emmagatzemada en el disc dur, sense el coneixement o permís de la persona ...executable i multiplicar-se sistemàticament d'un arxiu a un ...la informació continguda en el ...

42

Pla estratègic  Fase II: 2017 2020

Pla estratègic Fase II: 2017 2020

... línia i també amb universitats con- vencionals que tenen oferta en línia. I, a més, han apare- gut altres competidors com els MOOC, campus d’empre- ses privades (Google, Apple), plataformes amb continguts ...

28

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 25 (2020)

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 25 (2020)

... dificultat i que, per tant, requereixen algun tipus d’ajuda (Rogero, ...Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, les persones amb reconeixement legal de discapacitat a Barcelona representaven un ...

160

Les polítiques públiques en matèria de seguretat a la societat de la informació

Les polítiques públiques en matèria de seguretat a la societat de la informació

... Catalunya i dels governs locals de ...seguretat i protecció civil (article 132 de l’EAC), de seguretat pública (article 164 de l’EAC) i privada (article 163) o energia i, en concret, en ...

12

Disseny, implantació i gestió de la informació clínica i d'un sistema de coneixement sanitari, setembre 2014

Disseny, implantació i gestió de la informació clínica i d'un sistema de coneixement sanitari, setembre 2014

... dissenyen i tenen certa interactivitat, però és molt ...servidor i no en la màquina client, de manera que no hàgim d'enviar tota la informació des del servidor al client sinó que el servidor només ...

20

Com ha de ser la persona emprenedora avui dia

Com ha de ser la persona emprenedora avui dia

... Definir el nou perfil de la persona emprenedora és una tasca que preocupa als professionals dels recursos humans i de la creació d’empreses. Com en totes les polèmiques, hi ha gent partidària d’unes ...

9

Mètodes d'investigació en comunicació, febrer 2004

Mètodes d'investigació en comunicació, febrer 2004

... eina i una determinada concepció del coneixement que (si es fa ser- vir d’una manera adequada) pot ser vàlida per a molts estudiants universitaris que volen aprofundir en el coneixement del món de la ...

16

Memòria de responsabilitat social de la UOC  Curs 2012 2013

Memòria de responsabilitat social de la UOC Curs 2012 2013

... qualitat i l’excel·lència acadèmica. En línia amb aquesta estratègia i en pro de la transparència, el curs 2012-2013 s’ha obert l’espai de qualitat al portal web, en què s’exposen els siste- mes de garantia ...

160

Barcelona ciutat del coneixement: economia del coneixement, tecnologies de la informació i la comunicació i noves estratègies urbanes

Barcelona ciutat del coneixement: economia del coneixement, tecnologies de la informació i la comunicació i noves estratègies urbanes

... sistematitzat i escrit en algun tipus de llenguatge, com codis que poden ser llegits, emma- gatzemats i/o transmesos de manera que s’hi pugui accedir en altres temps o altres llocs (Abra- mowitz and David ...

244

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 20 (2016)

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 20 (2016)

... social i estiguessin necessitades d’un estret acompanyament ...habitatge i que es troba en situacions de forta vulnerabilitat social és un fenomen comú a la majoria de grans ciutats ...estereotipades ...

156

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 21 (2017)

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 21 (2017)

... experiències i necessitats d’homes i dones com a igualment valuoses), es pot proposar que, a més de l’existència d’uns recursos mínims per evitar la carència extrema, una noció multidimensional de la ...

124

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 22 (2018)

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 22 (2018)

... acampades i pernoctacions a l’aire lliure, així com els assentaments grupals i acampades als espais públics i rurals de la ciutat ...campaments i acampades a la platja ...autoritzada i, ...

155

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 23 (2019)

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 23 (2019)

... X i rep un ajut de quantia Y, passa a disposar d’una renda ...laboral i, per tant, que afecti la seva ...direcció i magnitud d’aquest tipus d’efecte caldria disposar ...

170

Show all 10000 documents...

Related subjects