• No se han encontrado resultados

societat del coneixement

La universitat de la societat del coneixement : memòria de la Universitat Oberta de Catalunya : curs 2006 2007

La universitat de la societat del coneixement : memòria de la Universitat Oberta de Catalunya : curs 2006 2007

... La UOC vol continuar liderant l’e-learning de qualitat al món i també vol liderar l’oportunitat que representa l’EEES de transformar la Universitat. Per això aquest curs l’equip de govern també disposa del Vicerectorat ...

147

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 24 (2019)

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 24 (2019)

... de polítiques que no han sabut anticipar-se als grans canvis i prevenir l’exposició a la vulnerabilitat social ja advertida davant l’auge de la societat del coneixement des de finals dels anys noranta. ...

138

Pla estratègic  Fase II: 2017 2020

Pla estratègic Fase II: 2017 2020

... La UOC vol ser una universitat que, connectada en xarxa amb la resta d’universitats del món, impulsa la construcció d’un espai global de coneixement i la recerca de frontera en societat del ...

28

Com ha de ser la persona emprenedora avui dia

Com ha de ser la persona emprenedora avui dia

... la societat del coneixement, les habilitats per a organitzar no es circumscriuen només a l’àmbit de l’empresa, sinó que són útils per a les relacions amb clients, proveïdors i l’entorn de ...

9

Memòria de responsabilitat social de la UOC  Curs 2012 2013

Memòria de responsabilitat social de la UOC Curs 2012 2013

... Des de la seva creació, la UOC està compromesa amb la qualitat i l’excel·lència acadèmica. En línia amb aquesta estratègia i en pro de la transparència, el curs 2012-2013 s’ha obert l’espai de qualitat al portal web, en ...

160

Memòria de R+D+i 2006

Memòria de R+D+i 2006

... la societat, fenomen, històricament, no exempt de ...la societat així com les respostes socials vers aquelles tecnologies, demanden ser ateses, a més, mitjançant la utilització d'eines i procediments que ...

156

Gestió del Coneixement

Gestió del Coneixement

... del coneixement és que és l’únic recurs que s’incrementa amb el seu ús: al contrari del que succeeix amb els recursos físics (terra, mà d’obra, capital), els quals es consumeixen amb l’ús i proporcionen rendiments ...

76

"Apadrinem una llengua" : una proposta per treballar el multilingüisme i la interculturalitat en els centres educatius, febrer 2012

"Apadrinem una llengua" : una proposta per treballar el multilingüisme i la interculturalitat en els centres educatius, febrer 2012

... Per tant, el reconeixement i la valoració de la llengua i de la cultura d’origen ha estat una de les bases del nostre sistema educatiu des del començament de la implantació d’aquest programa d’ensenyament bilingüe que és ...

27

La societat professional

La societat professional

... - A més, al contracte social de les societats professionals s’han de recollir els supòsits que constitueixin causa de separació dels socis professionals, com també les causes d’exclusió per infracció greu dels seus ...

12

Càpsula de coneixement: networking

Càpsula de coneixement: networking

... Per què són importants les xarxes socials a Internet? Més enllà de ser un punt de trobada excepcional entre diferents persones, les xarxes socials es poden utilitzar com a font d’informació al tenir accés a les dades i ...

12

Fiscalitat internacional del coneixement

Fiscalitat internacional del coneixement

... del coneixement és cabdal ja que determina com ha de ser el règim preferencial del patent box, règim que la majoria de països de la OCDE tenen implantat, incloent Espanya i pràcticament tota la resta de països que ...

53

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 21 (2017)

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 21 (2017)

... Aquesta mirada multidimensional al fenomen de la pobresa sorgeix en bona mesura per la necessitat de dotar de perspectiva de gènere l’anàlisi dels processos d’empobriment. Aquesta necessitat es fonamenta en el fet que ...

124

La societat de la informació i el coneixement i les noves formes d’aprenentatge: eportafoli d’aprenentatge

La societat de la informació i el coneixement i les noves formes d’aprenentatge: eportafoli d’aprenentatge

... També podem trobar tot un seguit d‟artefactes demostrant la capacitat d‟anàlisi de les famílies i els contextos socioculturals actuals, tal i com es pot observar a l‟evidència 51, ubicada al segon any, on es realitza un ...

60

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 20 (2016)

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 20 (2016)

... Resulta innegable que no fer-ho és posar l’èmfasi en l’hàbitat ignorant el fet d’habitar, recreant aquell objectiu per una banda ben intencionat, però per l’altra, WDQEHQDSURˋWDWSHOPHUFDWHVSHFXODWLXLPPRELOLDULL en ...

156

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 22 (2018)

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 22 (2018)

... A més d’una mirada feminista i d’entendre que hem de facilitar habitatges a les persones sense llar, des de “Lola, no estàs sola” considerem que sense una resposta comuni- tària el projecte quedaria incomplet. Quan les ...

155

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 25 (2020)

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 25 (2020)

... per moltes persones grans. Aquest sisè text utilitza un estudi elaborat per l’Observatori de la Soledat que explora les vivències sobre la soledat de persones en diferents etapes biogràfiques: l’adolescència, l’adultesa ...

160

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 26 (2020)

Barcelona societat : revista de coneixement i anàlisi social. Núm. 26 (2020)

... A Barcelona es va registrar el primer cas el 12 de març i el 19 d’abril hi havia més de 10.000 persones diagnosticades, xifra que suposa una incidència acumulada de més de 600 casos per cada 100.000 habitants. A més, ...

89

Show all 4893 documents...

Related subjects