suport social

Top PDF suport social:

Efectes del suport social en l’auto control de la Diabetis Mellitus tipus 1 en adolescents

Efectes del suport social en l’auto control de la Diabetis Mellitus tipus 1 en adolescents

... del suport social en el benestar emocional i en la salut estan ben documentats, no existeix total consens respecte a quines són les fonts més efectives de suport social, si els membres de la ...

24

L'Àrea Bàsica de Serveis Socials de Pineda de Mar : Intervenció des del Suport Social

L'Àrea Bàsica de Serveis Socials de Pineda de Mar : Intervenció des del Suport Social

... de suport a dones he descrit tot el procés de recerca teòrica que m’ha conduit a l’elaboració del projecte d’intervenció, en el cas de la meva participació amb les dones de l’ARCA, el procés ha estat ...

57

Informes sobre ajuts de suport social 2012

Informes sobre ajuts de suport social 2012

... Part de les accions de l’Àrea per a donar suport a les persones que més ho necessiten són els anomenats “ajuts d’inclusió”. Aquests ajuts s’atorguen des dels centres de serveis socials, amb una important novetat ...

43

Atenció i suport social, febrer 2013

Atenció i suport social, febrer 2013

... del suport i l’acompanyament en processos d’atenció a la persona, ens trobem davant un espectre d’alta ...i suport a les persones es mouen en un context complex, en què convergeixen una multitud de ...

252

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Nou Barris. 2006

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Nou Barris. 2006

... Suport social global, confidencial i afectiu (Qüestionari Duke) segons país de naixement i sexe, valors estandarditzats per edat.. Discriminació per ètnia en diferents situacions segons[r] ...

367

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Les Corts. 2006

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Les Corts. 2006

... Suport social global, confidencial i afectiu (Qüestionari Duke) segons país de naixement i sexe, valors estandarditzats per edat.. Discriminació per ètnia en diferents situacions segons[r] ...

367

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a l'Eixample. 2006

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a l'Eixample. 2006

... Suport social global, confidencial i afectiu (Qüestionari Duke) segons país de naixement i sexe, valors estandarditzats per edat.. Discriminació per ètnia en diferents situacions segons[r] ...

367

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Horta-Guinardó. 2006

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Horta-Guinardó. 2006

... Suport social global, confidencial i afectiu (Qüestionari Duke) segons país de naixement i sexe, valors estandarditzats per edat.. Discriminació per ètnia en diferents situacions segons[r] ...

367

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Ciutat Vella. 2006

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Ciutat Vella. 2006

... Suport social global, confidencial i afectiu (Qüestionari Duke) segons país de naixement i sexe, valors estandarditzats per edat.. Discriminació per ètnia en diferents situacions segons[r] ...

367

GUIA DE SERVEIS PER A PERSONES AMB MALALTIA MENTAL

GUIA DE SERVEIS PER A PERSONES AMB MALALTIA MENTAL

... inclusió social mitjançant el lleure. Es constitueix com una estructura de suport social per tal que les persones que hi participen disposin d’una xarxa social de referència i puguin superar ...

109

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Sant Andreu. 2006

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Sant Andreu. 2006

... Suport social global, confidencial i afectiu (Qüestionari Duke) segons país de naixement i sexe, valors estandarditzats per edat.. Discriminació per ètnia en diferents situacions segons[r] ...

367

Pla de suport a l'alumnat d'ESO : suport a l'estiu, èxit al setembre : juliol-setembre 2013 : mesura de govern

Pla de suport a l'alumnat d'ESO : suport a l'estiu, èxit al setembre : juliol-setembre 2013 : mesura de govern

... de suport participarà també el projecte pilot Biblioteques Escolars Obertes al Barri ...el suport de monitoratge i voluntariat a fi de tenir al seu abast una eina més per contribuir a l’èxit ...

14

Sistema d'Ordenació Municipal [2013 text refós] : modificació [2013-12-20]

Sistema d'Ordenació Municipal [2013 text refós] : modificació [2013-12-20]

... de Suport 4 de la família de Serveis de Ciències i Salut Pública ...de Suport 5 de la família de Serveis de Ciències i Salut Pública ...de Suport 4 de la família de Serveis d’Arts ...

27

I vostè, com està? El suport a les persones que cuiden familiars malalts i/o dependents. Orientacions per als professionals dels serveis socials i de salut

I vostè, com està? El suport a les persones que cuiden familiars malalts i/o dependents. Orientacions per als professionals dels serveis socials i de salut

... Normalment la demanda de suport al professional es produeix després d’una situació crítica, quan és més difícil actuar. És important anticipar-se a donar el recurs abans que es produeixi la situació crítica o per ...

36

Pla Municipal per a la infància : 2013-2016 : Textos de Lectura Fàcil

Pla Municipal per a la infància : 2013-2016 : Textos de Lectura Fàcil

... Oferir suport a entitats d’atenció educativa a la petita infància i a les seves famílies (Quatre Vents, racó infantil, serveis per a mares i infants, Projecte Preinfant, atenció al matí a les escoles bressol, ...

23

Programa d'Actuació del Districte d'Horta-Guinardó: 2008-2011

Programa d'Actuació del Districte d'Horta-Guinardó: 2008-2011

... El districte s’ha de saber adaptar a la nova realitat social que significa l’arribada les persones nouvingudes a casa nostra. Una autèntica convivència als nostres barris es basa en la capacitat d’oferir serveis ...

23

Pla Municipal per a la infància : 2013-2016 : Síntesi

Pla Municipal per a la infància : 2013-2016 : Síntesi

... Avui ningú no pot posar en dubte que en les darreres dècades, en tot el món desenvolupat, les condicions de vida i el benestar de la infància han millorat notablement. S’ha avançat en àmbits com la salut, l’educació, la ...

29

Catàleg de la formació associativa de Barcelona. 2009-2010

Catàleg de la formació associativa de Barcelona. 2009-2010

... La FSUB neix l’any 1996 amb la finalitat de fomentar valors de solidaritat, promoure la participació social i canalitzar accions de cooperació per al desenvolupament i la defensa dels drets humans . En el seu ...

80

Pla de suport al comerç cultural de proximitat : mesura de govern

Pla de suport al comerç cultural de proximitat : mesura de govern

... «Establiments, entitats, iniciatives i projectes dedicats principalment a la producció i comercialització de determinats béns culturals essencials, pertanyents a quatre sectors creatius (les arts, els mitjans, les ...

13

Memòria de costos : document de suport

Memòria de costos : document de suport

... de suport és una qüestió cabdal, ja que la seva no consideració pot proporcionar uns costos molt allunyats de la realitat, donat que gran part dels costos de l’entitat son costos no directament associats a les ...

25

Show all 10000 documents...