Tecnologia de la informació

Top PDF Tecnologia de la informació:

Mobilitat 2 0

Mobilitat 2 0

... la informació sobre els horaris de sortida, les aturades, les connexions amb altres transports, el temps del trajecte, el nombre de línies, ...aquesta informació estàtica, ja que amb l’actual ...

37

Introducció a la creació de pàgines web, setembre 2008

Introducció a la creació de pàgines web, setembre 2008

... la tecnologia d'aquells temps, va descriure el Memex, que imaginava com un suplement a la seva memòria, i que permetria a qualsevol persona guardar la seva in- formació en microfilms per a poder-la consultar ...

10

La universitat en l'era de la informació

La universitat en l'era de la informació

... La universitat no només forma capacitats de les persones, sinó també personalitats. I en aquest sentit pot contribuir al desenvolupament de noves personalitats necessàries per a un procés de canvi cultural i social tan ...

22

Pla director de seguretat de la informació

Pla director de seguretat de la informació

... El Pla Director de Seguretat s'emmarca dins la norma ISO/IEC 27001:2013, i els codis de bones pràctiques esmentats en la ISO/IEC 27002:2013, que estableixen les especificacions per implementar, gestionar, supervisar i ...

197

Anàlisis de la informació sobre RSC de les empreses espanyoles

Anàlisis de la informació sobre RSC de les empreses espanyoles

... La rendibilitat s’analitza amb dos criteris: ROA o rendibilitat econòmica i ROE o rendibilitat financera. Els gràfics de dispersió mostren visualment com aquestes variables estan correlacionades de forma negativa amb la ...

48

Efectos de la tecnología en los cuidados de enfermería

Efectos de la tecnología en los cuidados de enfermería

... de tecnologia no âmbito da formação de en- fermeiros reforça as habilidades com as quais o profissional irá deparar-se na prática clínica ou instituições, favorecendo uma melhor adapta- ção ao local de ...A ...

7

Gràcia Informació. Desembre 2016

Gràcia Informació. Desembre 2016

... aporten informació substancial sobre l’origen d’aques- tes botigues, la vocació del servei especialitzat, la tra- dició familiar o la seva visió innovadora i integradora de fer ...

12

Gràcia Informació. Març 2017

Gràcia Informació. Març 2017

... És un servei públic que ofereix informació sobre com reduir els sobre costos, millorar l’eficiència energètica i entendre millor la factura. Aquest servei neix amb l’ob- jectiu d’informar i apoderar la ciutadania ...

8

Barcelona informació. Núm. 08 (1995)

Barcelona informació. Núm. 08 (1995)

... la informació del 010 i, per tant, des de Barcelona, o de qualsevol punt del món es podrà veure el plà- nol de Barcelona o obtenir tota mena d’informació sobre la ...la informació”, tenir l’última foto del ...

20

Show all 10000 documents...