• No se han encontrado resultados

tecnologies de la informació i la comunicació

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’àmbit de l’Educació Física: el repte del segle XXI

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en l’àmbit de l’Educació Física: el repte del segle XXI

... Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) tenen un paper fonamental i imprescindible dintre de la societat actual, ja que estan presents en tots els àmbits de la nostra ...

39

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació al servei de l'orientació psicopedagògica

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació al servei de l'orientació psicopedagògica

... la Informació en què estem ...Les tecnologies de la informació i de les comunicacions (TIC) estan actuant com a catalitzador sobre la nostra societat, motivant i accelerant processos de ...

60

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació : criteris psicopedagògics per al desenvolupament curricular

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació : criteris psicopedagògics per al desenvolupament curricular

... màquines, i tampoc en la preparació del professorat (tema aquest que possiblement sortirà al llarg del desenvolupament del Pràcticum, tot i que de forma indirecta), ens trobem en la situació cada cop més ...

48

Les tecnologies de la informació i la comunicació i la seva aplicació a l'aula

Les tecnologies de la informació i la comunicació i la seva aplicació a l'aula

... la informació és el seu ...locals i passen a ser globals, tant negocis com productes es poden comercialitzar a nivell mundial i donar a conèixer, qual- sevol element es pot trobar a partir d’un ...

156

Ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) aplicat a diferents metodologies

Ús de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) aplicat a diferents metodologies

... les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) aplicat a algunes metodologies educatives, unes avantguardistes, com ara l’autoaprenentatge, i, d’altres, més tradicionals com ...

88

Cooperatives de consum agroecològic de plataforma  El paper de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en el consum cooperatiu de productes agroecològics

Cooperatives de consum agroecològic de plataforma El paper de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en el consum cooperatiu de productes agroecològics

... plataforma i la tipologia d’entitat que té cura de la seva provisió i la relació que genera amb la comunitat que hi ...comunitàries i si les definicions de les regles formals i les polítiques ...

265

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i la bretxa digital: el seu impacte en la societat de Mèxic

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i la bretxa digital: el seu impacte en la societat de Mèxic

... Asimismo, el trabajo aporta cifras de la brecha digital en México, tanto en los hogares como en las empresas, a fin de poner de manifiesto que existe un acceso desigual entre las zonas [r] ...

8

Barcelona ciutat del coneixement: economia del coneixement, tecnologies de la informació i la comunicació i noves estratègies urbanes

Barcelona ciutat del coneixement: economia del coneixement, tecnologies de la informació i la comunicació i noves estratègies urbanes

... SABI i afiliats al règim general de la Seguretat Social a partir del VABcf per ocupat de les empreses que declaren com a activitat principal una activitat de Coneixement ...d’explotació i resten els ...

244

La implementació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l'escola : integració curricular a l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria

La implementació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a l'escola : integració curricular a l'etapa d'Educació Secundària Obligatòria

... Zabala i assumint la integració de les TIC al Projecte Curricular, es fa palès un canvi del rol de l’alumne/a i, en conseqüència del propi ...la informació que vol rebre i com vol ...

135

Avaluació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) als museus : el cas del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal

Avaluació de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) als museus : el cas del Museu de Lleida Diocesà i Comarcal

... eplantejament i r edefinició de les s eves f uncions: una o bertura c ap al públic oferint al visitant més facilitats d’informació i comunicació ( fa 14 anys vaig visitar el museu Ermitatge de Sant ...

110

Aplicacions de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Arqueologia: la prospecció geofísica

Aplicacions de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació en Arqueologia: la prospecció geofísica

... teledetecció i la prospecció a peu poden ser una alternativa per preveure restes arqueològiques en els recorreguts de les grans ...temps i diners, i una forma més racional d’administrar el patrimoni ...

8

TIC: tecnologies de la informació i la comunicació a Barcelona i Catalunya

TIC: tecnologies de la informació i la comunicació a Barcelona i Catalunya

... de tecnologies que permeten l’accés a informació i serveis des de dispositius sense fils en qualsevol moment i des de qualsevol ...Obert i la Fundació Barcelona Digital, per catalitzar ...

16

TIC: per a què? (Funcions de les tecnologies de la informació i la comunicació en les organitzacions)

TIC: per a què? (Funcions de les tecnologies de la informació i la comunicació en les organitzacions)

... información (2002).. producción de valor de la/s red/es de las que forma parte una determinada organización. Así mismo, la cadena de producción de valor propia de una organiza- ción deja[r] ...

12

Tecnologies d'informació i comunicació en institucions de postgraus de salut: evidències i estereotips

Tecnologies d'informació i comunicació en institucions de postgraus de salut: evidències i estereotips

... En el caso de la docencia, el énfasis en la formación continuada y los vínculos más flexibles entre la enseñanza y los servicios de salud nos hacen indagar hasta qué punto el uso de l[r] ...

12

El desenvolupament del cable a Espanya i Catalunya en el marc internacional

El desenvolupament del cable a Espanya i Catalunya en el marc internacional

... internacional i de la realitat ...infraestructures i introduir les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’educació, la cultura, l’Administració pública, la ...

701

Pla Estratègic del Sector Cultural de la ciutat : Accions 2001

Pla Estratègic del Sector Cultural de la ciutat : Accions 2001

... Els projectes d'aquesta línia estratègica 3 tenen en compte e l context de ràpides transformacions en el sector de les tecnologies de la informació i la comunicació, [r] ...

29

Inversió en tecnologies de la informació i de la comunicació als centres educatius municipals : Projecte per a la construcció d'una plataforma TIC integral per als centres educatius municipals : mesura de govern

Inversió en tecnologies de la informació i de la comunicació als centres educatius municipals : Projecte per a la construcció d'una plataforma TIC integral per als centres educatius municipals : mesura de govern

... La solució TIC a implementar en cada un dels centres d’aquest lot depèn de l’estat actual de les seves infraestructures, marcades per si s’ha executat alguna actuació en matèria TIC a l’edifici recentment, i per ...

9

Modificació del PGM per a la renovació de les zones industrials del Poblenou -districte d'activitats 22@BCN- : text refós

Modificació del PGM per a la renovació de les zones industrials del Poblenou -districte d'activitats 22@BCN- : text refós

... 1967 i fa una sèrie de ...noves tecnologies arriba al seu màxim a mitjans del 80 (al 1985 es publica l’informe ‘Cambridge ...anys i està molt més lligada a les tecnologies de la ...

141

Inversions en tecnologies de la informació i comunicacions 2017 : convocatòria

Inversions en tecnologies de la informació i comunicacions 2017 : convocatòria

... en tecnologies de la informació i comunicació per a la realització de projectes d'experimentació i innovació a la ciutat de Barcelona per l'any 2017, de conformitat amb les bases ...

6

Les tecnologies de la comunicació al servei de la gent gran

Les tecnologies de la comunicació al servei de la gent gran

... projecte i, per tant, l’informe que es presenta són ...d’Europa i de tots els seus ciutadans en base a l’aplicació de les TIC (objectius que provenen de la declaració de Lisboa, 2000; eEurope, 2003; ...

49

Show all 10000 documents...

Related subjects