teixit adipós

Top PDF teixit adipós:

Importància de l’estimulació del teixit adipós marró i de la remodelació del teixit adipós blanc en marró com a perspectiva per al tractament de l’obesitat i les seves complicacions

Importància de l’estimulació del teixit adipós marró i de la remodelació del teixit adipós blanc en marró com a perspectiva per al tractament de l’obesitat i les seves complicacions

... del teixit adipós subcutani de persones després sotmetre’s a una restricció calòrica durant 6 ...del teixit adipós subcutani abdominal entre els pacients que continuaven perdent pes a mesura ...

32

Mioquines relacionades amb la marronització del teixit adipós blanc: biologia i control per nutrients específics

Mioquines relacionades amb la marronització del teixit adipós blanc: biologia i control per nutrients específics

... el teixit adipós dels ratolins Mstn -/- desenvolupen característiques de TAM amb un increment dramàtic de gens característics; incloent Ucp1, Pgc-1α, Prdm16, Cidea i marcadors d’adipòcits ...

32

Estudi del canal de glicerol aqp7 i de l'adipoquina zag en l'àmbit de l'obesitat, la diabetis tipus 2 i la síndrome metabòlica. Dues proteïnes implicades en la lipòlisi del teixit adipós

Estudi del canal de glicerol aqp7 i de l'adipoquina zag en l'àmbit de l'obesitat, la diabetis tipus 2 i la síndrome metabòlica. Dues proteïnes implicades en la lipòlisi del teixit adipós

... L’obesitat és una malaltia crònica causada per factors molt diversos, tant genètics com ambientals. No es tracta d’un simple problema estètic, sinó que constitueix una veritable amenaça per a la nostra salut, ja que ...

142

Estudi de la concentració circulant de vitamina D3 i l’expressió gènica del receptor de vitamina D a teixit adipós en relació a la hipertensió arterial

Estudi de la concentració circulant de vitamina D3 i l’expressió gènica del receptor de vitamina D a teixit adipós en relació a la hipertensió arterial

... El teixit adipós disfuncional degut a l’obesitat produeix angiotensinogen i angiotensina II, contribuint un efecte sobre les xifres de la TA (Massiéra F et al, ...

207

Efecte de l'alimentació amb dietes hiperlipídiques sobre el metabolisme del teixit adipós de rata: diferències degudes al sexe

Efecte de l'alimentació amb dietes hiperlipídiques sobre el metabolisme del teixit adipós de rata: diferències degudes al sexe

... La ingesta energètica i els canvis de pes corporal sovint són influïts per la composició de la dieta (Petzke et al. 2007). Les dietes riques en greix provoquen desequilibris en la homeòstasi energètica, que es tradueixen ...

146

Estudi de la lipoproteïna lipasa mitjançant eines proteòmiques. Possible participació de l'òxid nítric en la seva regulació

Estudi de la lipoproteïna lipasa mitjançant eines proteòmiques. Possible participació de l'òxid nítric en la seva regulació

... en teixit adipós, fetge i macròfags, en resposta a determinats àcids grassos, a glucosa, a fibrats o a tiazolidinediones (un agent anti-diabètic), malgrat que això no sempre suposa un augment de l’activitat ...

183

Nou conjunt d'equipaments i habitatges al recinte de la Fabra i Coats : mesura de govern

Nou conjunt d'equipaments i habitatges al recinte de la Fabra i Coats : mesura de govern

... El desembre de 2005 l’Ajuntament de Barcelona va adquirir els terrenys de l’antiga fàbrica “Fabra i Coats” a Renta Corporación, en una operació valorada en més de 50 milions d’euros. Amb aquesta adquisició, l’Ajuntament ...

21

Comportament farmacocinètic i deplecció tisular de la tilosina en vedells i porcs

Comportament farmacocinètic i deplecció tisular de la tilosina en vedells i porcs

... l´únic teixit en què es podria aplicar (punt d’injecció), sempre i que en el dia 10 el valor inclòs correspongui a la meitat del límit de quantificació, tal com recomana l’EMEA, el resultat obtingut és de ...

226

Estudi anatòmic i histològic de l’origen dels músculs isquiocrurals i del teixit connectiu que els envolta

Estudi anatòmic i histològic de l’origen dels músculs isquiocrurals i del teixit connectiu que els envolta

... de teixit connectiu, provoquen una menor extensibilitat i faciliten poder mantenir la inclinació del tronc endavant amb molt poc consum d’energia, és el que Butel va anomenar afecte cingla ...

182

Factors de competitivitat empresarial, setembre 2012

Factors de competitivitat empresarial, setembre 2012

... L’èxit competitiu de qualsevol teixit productiu a l’economia del coneixement s’ha de fonamentar en el descabdellament constant d’innovacions i en l’ús in- tensiu de les TIC. En sintonia amb els resultats obtinguts ...

62

En moviment [s]. dones de Barcelona : 40 anys i més...1976-2016

En moviment [s]. dones de Barcelona : 40 anys i més...1976-2016

... un teixit associatiu ampli i diversificat d’associacions de dones, que és el que les fa pos- sible: associacions de sectors populars, vocalies de dones als barris, militants de partits polítics i sindicats, dones ...

13

Programa d'Actuació del Districte d'Horta-Guinardó: 2008-2011: proposta de Programa d'Actuació del Districte informat favorablement pel Consell Plenari del Districte

Programa d'Actuació del Districte d'Horta-Guinardó: 2008-2011: proposta de Programa d'Actuació del Districte informat favorablement pel Consell Plenari del Districte

... ric teixit associatiu del nostre districte i continuar donant-ne en aquells projectes que generen treball en xarxa entre les entitats i als programes dels centres cívics i de les ...

38

Dia Sense Cotxes

Dia Sense Cotxes

... del teixit associatiu del territori, ha programat més d’un centenar d’activitats als diferents espais que es tallaran al trànsit amb l’objectiu que els ciutadans puguin gaudir d’una jornada lúdica i alhora rebin ...

7

Models de gestió de la festa : el cas d'Igualada i Vilafranca

Models de gestió de la festa : el cas d'Igualada i Vilafranca

... Aquest any es comença a innovar amb la creació de la Revetlla popular amb tres places simultànies i tallades al transit: la Plaça de l’Ajuntament, la Plaça del Pilar i lal Plaça Pius XII. És el primer antecedent del que ...

67

Mesura de govern per al desenvolupament del Pla de Barris contra les desigualtats a la Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona)

Mesura de govern per al desenvolupament del Pla de Barris contra les desigualtats a la Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona)

... Amb aquesta voluntat es posaran en marxa plans d’intervenció als diferents barris que desplegaran actuacions vinculades a l’educació, els drets socials, l’activitat econòmica, l’habitatge, l’espai públic i els ...

31

Acta sessió de presentació 11 d'octubre de 2007 Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2008-2011: Procés participatiu

Acta sessió de presentació 11 d'octubre de 2007 Programa d'Actuació Municipal (PAM) 2008-2011: Procés participatiu

... L’Ajuntament ha fet una aposta important per la participació, amb un desplegament significatiu de mitjans. Espera que la resposta de la ciutadania i teixit social de la ciutat sigui també important, tant en allò ...

8

Anatomíaa: Tejidos (catalán)

Anatomíaa: Tejidos (catalán)

...  ÓS ESPONJÓS: format per làmines osses i formen un “enreixat” irregular de fines plaques d’ós anomenades trabècules. Formen un sistema d’espais Inter comunicats que poden estar ocupats per medul·la òssia vermella o ...

5

Sant Jordi 2017

Sant Jordi 2017

... al teixit literari de la ciutat, format per elements com ara la xarxa de biblioteques públiques, l’àmplia oferta de llibreries, la insòlita concentració editorial, la condició de Barcelona com a escenari literari ...

13

Barcelona es bolca amb el sector i teixit cultural de la ciutat

Barcelona es bolca amb el sector i teixit cultural de la ciutat

... Aquest recurs neix de la necessitat de transferir recursos i noves eines al teixit cultural de la ciutat i potenciar aquells projectes en clau escenari post-COVID. En aquesta convocatòria, que s’obrirà la primera ...

11

Show all 39 documents...