• No se han encontrado resultados

teixit adipós blanc

Importància de l’estimulació del teixit adipós marró i de la remodelació del teixit adipós blanc en marró com a perspectiva per al tractament de l’obesitat i les seves complicacions

Importància de l’estimulació del teixit adipós marró i de la remodelació del teixit adipós blanc en marró com a perspectiva per al tractament de l’obesitat i les seves complicacions

... de teixit adipós: el blanc, que acumula energia en forma de triacilglicèrids i augmenta al incrementar la ingesta, i el marró, que es caracteritza per dissipar energia en forma de ...de teixit ...

32

Mioquines relacionades amb la marronització del teixit adipós blanc: biologia i control per nutrients específics

Mioquines relacionades amb la marronització del teixit adipós blanc: biologia i control per nutrients específics

... L’àcid linoleic conjugat (ALC) és un grup d’àcids grassos de la dieta amb capacitat per reduir significativament la massa adiposa en varietat d’espècies. Els mecanismes pels quals l’ALC (específicament l’isòmer trans-10, ...

32

Estudi de la lipoproteïna lipasa mitjançant eines proteòmiques. Possible participació de l'òxid nítric en la seva regulació

Estudi de la lipoproteïna lipasa mitjançant eines proteòmiques. Possible participació de l'òxid nítric en la seva regulació

... aquest teixit comunament atribuïts a la petita quantitat d’LPL activa que viatja per sang i és captada de la circulació en el procés habitual de degradació de l’enzim ...cada teixit els NEFA generats per ...

183

Estudi de la concentració circulant de vitamina D3 i l’expressió gènica del receptor de vitamina D a teixit adipós en relació a la hipertensió arterial

Estudi de la concentració circulant de vitamina D3 i l’expressió gènica del receptor de vitamina D a teixit adipós en relació a la hipertensió arterial

... el teixit adipós blanc era considerat un òrgan poc actiu encarregat d’emmagatzemar energia, on el seu estudi bàsicament es centrava en la lipogènesis, en la lipòlisis, i en la regulació d’ambdós vies ...

207

Rabinal Achí y Tirant Lo Blanc: posibilidades de un paralelismo

Rabinal Achí y Tirant Lo Blanc: posibilidades de un paralelismo

... Lo Blanc (1490) de Joanot Martorell, valiéndonos de las acertadas sugestiones que le inspiró su lectura a Mario Vargas Llosa en su Carta de Batalla por Tirant lo ...

7

Barcelona es bolca amb el sector i teixit cultural de la ciutat

Barcelona es bolca amb el sector i teixit cultural de la ciutat

... Aquest recurs neix de la necessitat de transferir recursos i noves eines al teixit cultural de la ciutat i potenciar aquells projectes en clau escenari post-COVID. En aquesta convocatòria, que s’obrirà la primera ...

11

Barcelona, capital d'un nou estat: llibre blanc

Barcelona, capital d'un nou estat: llibre blanc

... el teixit de petites i mitjanes ciutats europees ——únic al món— es demostra no només adequat per afrontar els rep- tes de la inclusió social i la sostenibilitat, sinó també per facilitar el creixement ...

842

Llibre blanc dels Serveis Socials d'Atenció Primària

Llibre blanc dels Serveis Socials d'Atenció Primària

... del teixit social de la població no és específic dels SSAP, però sí que és cert que aquesta és una prestació bàsica dels SSAP que no trobem a altres serveis amb aquesta consideració de prestació fonamental o cons- ...

88

Charles Le Blanc, The Hermes Complex  Philosophical Reflections on Translation

Charles Le Blanc, The Hermes Complex Philosophical Reflections on Translation

... Le Blanc no está de acuerdo, junto a la explicitación de ver- siones exaltadas del ejercicio de la traducción: «Language, itself a manifesta- tion of meaning, finds in translation its most exalted celebration» ...

5

O USO DA GLUTATIONA COMO ANTIOXIDANTE EM VINHOS SAUVIGNON BLANC

O USO DA GLUTATIONA COMO ANTIOXIDANTE EM VINHOS SAUVIGNON BLANC

... Sauvignon Blanc é uma das mais importantes viníferas ...Sauvignon Blanc, aos quais foI empregado o uso da glutationa como antioxidante do vinho em alternativa ao SO2 durante o ...Sauvignon Blanc. Os ...

6

Balances de masa durante la vinificación de sauvignon blanc

Balances de masa durante la vinificación de sauvignon blanc

... Wine fermentation execution implies to gather numerous data in order to study the system behavior. If the collected information presents measurement errors, but they are not detected and corrected the inferred ...

124

Sant Jordi 2017

Sant Jordi 2017

... al teixit literari de la ciutat, format per elements com ara la xarxa de biblioteques públiques, l’àmplia oferta de llibreries, la insòlita concentració editorial, la condició de Barcelona com a escenari literari ...

13

Estudi del canal de glicerol aqp7 i de l'adipoquina zag en l'àmbit de l'obesitat, la diabetis tipus 2 i la síndrome metabòlica. Dues proteïnes implicades en la lipòlisi del teixit adipós

Estudi del canal de glicerol aqp7 i de l'adipoquina zag en l'àmbit de l'obesitat, la diabetis tipus 2 i la síndrome metabòlica. Dues proteïnes implicades en la lipòlisi del teixit adipós

... del teixit adipós (AQP7) actua de manera coordinada amb l’AQP específica del fetge ...al teixit adipós i al fetge ...el teixit adipós per frenar la producció de glicerol provoca ...

142

Llibre blanc de l'habitatge

Llibre blanc de l'habitatge

... cap quantitat en l’IRPF per la compra del seu habitatge perquè no té nivells de renda que permetin aplicar aquesta deducció fi scal. Hi ha un consens unànime entre experts, operadors del mercat i l’opinió pública ...

246

Efecte de l'alimentació amb dietes hiperlipídiques sobre el metabolisme del teixit adipós de rata: diferències degudes al sexe

Efecte de l'alimentació amb dietes hiperlipídiques sobre el metabolisme del teixit adipós de rata: diferències degudes al sexe

... un teixit que té característiques intermèdies entre el subcutani i ...el teixit adipós retroperitoneal dels mascles, però no en el de les femelles, la qual cosa podria estar associada a més presència ...

146

Interferencia fonética del español al inglés en la producción de los fonemas /b/ /v/, /?/ /t/, /?/ /?/, /?/ /?/

Interferencia fonética del español al inglés en la producción de los fonemas /b/ /v/, /?/ /t/, /?/ /?/, /?/ /?/

... La lingüística aplicada es una rama de la lingüística cuya meta es la aplicación de las teorías, métodos y conocimientos propios de la lingüística a la resolución de problemas diversos en los que está implicado el uso ...

111

Show all 104 documents...

Related subjects