• No se han encontrado resultados

Teixit adipós blanc (TAB)

Mioquines relacionades amb la marronització del teixit adipós blanc: biologia i control per nutrients específics

Mioquines relacionades amb la marronització del teixit adipós blanc: biologia i control per nutrients específics

... L’àcid linoleic conjugat (ALC) és un grup d’àcids grassos de la dieta amb capacitat per reduir significativament la massa adiposa en varietat d’espècies. Els mecanismes pels quals l’ALC (específicament l’isòmer trans-10, ...

32

Importància de l’estimulació del teixit adipós marró i de la remodelació del teixit adipós blanc en marró com a perspectiva per al tractament de l’obesitat i les seves complicacions

Importància de l’estimulació del teixit adipós marró i de la remodelació del teixit adipós blanc en marró com a perspectiva per al tractament de l’obesitat i les seves complicacions

... de teixit adipós: el blanc, que acumula energia en forma de triacilglicèrids i augmenta al incrementar la ingesta, i el marró, que es caracteritza per dissipar energia en forma de ...de teixit ...

32

Estudi de la lipoproteïna lipasa mitjançant eines proteòmiques. Possible participació de l'òxid nítric en la seva regulació

Estudi de la lipoproteïna lipasa mitjançant eines proteòmiques. Possible participació de l'òxid nítric en la seva regulació

... de teixit que fa que davant d’una determinada situació fisiològica la seva activitat augmenti en uns teixits i es vegi disminuïda en altres, controlant així el flux de triacilglicerols (TAG) circulants a ...del ...

183

Estudi de la concentració circulant de vitamina D3 i l’expressió gènica del receptor de vitamina D a teixit adipós en relació a la hipertensió arterial

Estudi de la concentració circulant de vitamina D3 i l’expressió gènica del receptor de vitamina D a teixit adipós en relació a la hipertensió arterial

... el teixit adipós blanc era considerat un òrgan poc actiu encarregat d’emmagatzemar energia, on el seu estudi bàsicament es centrava en la lipogènesis, en la lipòlisis, i en la regulació d’ambdós vies ...

207

Guía Trastorno Afectivo Bipolar (TAB) 2

Guía Trastorno Afectivo Bipolar (TAB) 2

... ¿LAS PERSONAS CON TAB NO DEBEN TENER HIJOS? Las mujeres bipolares que se encuentren en tratamiento para esta enfermedad pueden tener hijos como cualquier otra mujer. Pero es necesario informarle a su Médico(a) el ...

46

Rabinal Achí y Tirant Lo Blanc: posibilidades de un paralelismo

Rabinal Achí y Tirant Lo Blanc: posibilidades de un paralelismo

... Lo Blanc (1490) de Joanot Martorell, valiéndonos de las acertadas sugestiones que le inspiró su lectura a Mario Vargas Llosa en su Carta de Batalla por Tirant lo ...

7

Charles Blanc y la leyenda de Delacroix como mezclador óptico

Charles Blanc y la leyenda de Delacroix como mezclador óptico

... que Blanc perciba con sus propios ojos únicamente el color resultante de la presunta mezcla óptica y no sus componentes separados demuestra de manera rotunda la falsedad, si no del efecto inducido por Delacroix, ...

23

Barcelona es bolca amb el sector i teixit cultural de la ciutat

Barcelona es bolca amb el sector i teixit cultural de la ciutat

... Aquest recurs neix de la necessitat de transferir recursos i noves eines al teixit cultural de la ciutat i potenciar aquells projectes en clau escenari post-COVID. En aquesta convocatòria, que s’obrirà la primera ...

11

CALIFICACIÓN FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ – TÍTULOS TAB AAA

CALIFICACIÓN FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ – TÍTULOS TAB AAA

... Títulos TAB se basa en el estudio de los tres pilares fundamentales que constituyen la titularización: el administrador del activo subyacente, la calidad de dicho activo y la estructura legal que lo ...

7

Calidad de vida en cuidadores de pacientes con TAB del Hospital de Villavicencio

Calidad de vida en cuidadores de pacientes con TAB del Hospital de Villavicencio

... padece TAB (Asociación Colombiana de Bipolares, ...con TAB, con un mínimo 18 años de ...con TAB presentan alteraciones en varias de las dimensiones de la calidad de vida en salud, que varían según el ...

85

TITULARIZACIÓN FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ - TÍTULOS TAB

TITULARIZACIÓN FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ - TÍTULOS TAB

... La calidad del activo subyacente de los Títulos TAB está sustentada en los resultados operacionales y financieros mantenidos por la EAB. A septiembre de 2015, los ingresos alcanzan COP1,26 billones, superiores en ...

9

Barcelona, capital d'un nou estat: llibre blanc

Barcelona, capital d'un nou estat: llibre blanc

... el teixit de petites i mitjanes ciutats europees ——únic al món— es demostra no només adequat per afrontar els rep- tes de la inclusió social i la sostenibilitat, sinó també per facilitar el creixement ...

842

Llibre blanc dels Serveis Socials d'Atenció Primària

Llibre blanc dels Serveis Socials d'Atenció Primària

... del teixit social de la població no és específic dels SSAP, però sí que és cert que aquesta és una prestació bàsica dels SSAP que no trobem a altres serveis amb aquesta consideració de prestació fonamental o cons- ...

88

TITULARIZACIÓN FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ - TITULOS TAB

TITULARIZACIÓN FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ - TITULOS TAB

... adelante, TAB) en diciembre de 2005 e históricamente la ha mantenido igual debido a la solidez de la estructura y al excelente desempeño tanto de las partes involucradas como del activo ...

7

Llibre blanc de l'habitatge

Llibre blanc de l'habitatge

... Llibre Blanc no trobem recomanacions que vagin molt més enllà de l’àmbit de competències més properes al municipi, però tot i així volem suggerir la conveniència que els bancs i caixes d’estalvi, així com les ...

246

Efecte de l'alimentació amb dietes hiperlipídiques sobre el metabolisme del teixit adipós de rata: diferències degudes al sexe

Efecte de l'alimentació amb dietes hiperlipídiques sobre el metabolisme del teixit adipós de rata: diferències degudes al sexe

... La ingesta energètica i els canvis de pes corporal sovint són influïts per la composició de la dieta (Petzke et al. 2007). Les dietes riques en greix provoquen desequilibris en la homeòstasi energètica, que es tradueixen ...

146

Efecte de l'alimentació amb una dieta hiperlipídica sobre la dinàmica mitocondrial en el teixit adipós marró de rates mascle

Efecte de l'alimentació amb una dieta hiperlipídica sobre la dinàmica mitocondrial en el teixit adipós marró de rates mascle

... en TAB mostró que en ratas macho tratadas con una dieta hiperlipídica presentaban un mayor contenido de la maquinaria mitocondrial implicada en los procesos de fusión (Mfn1 y Mfn2), además de cambios en la ...

23

Estudi del canal de glicerol aqp7 i de l'adipoquina zag en l'àmbit de l'obesitat, la diabetis tipus 2 i la síndrome metabòlica. Dues proteïnes implicades en la lipòlisi del teixit adipós

Estudi del canal de glicerol aqp7 i de l'adipoquina zag en l'àmbit de l'obesitat, la diabetis tipus 2 i la síndrome metabòlica. Dues proteïnes implicades en la lipòlisi del teixit adipós

... del teixit adipós (AQP7) actua de manera coordinada amb l’AQP específica del fetge ...al teixit adipós i al fetge ...el teixit adipós per frenar la producció de glicerol provoca ...

142

TITULARIZACIÓN FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ TÍTULOS TAB

TITULARIZACIÓN FIDEICOMISO ACUEDUCTO DE BOGOTÁ TÍTULOS TAB

... Títulos TAB se basa en el estudio de los tres pilares fundamentales que constituyen la titularización: el administrador del activo subyacente, la calidad de dicho activo y la estructura legal que lo ...

8

Balances de masa durante la vinificación de sauvignon blanc

Balances de masa durante la vinificación de sauvignon blanc

... Wine fermentation execution implies to gather numerous data in order to study the system behavior. If the collected information presents measurement errors, but they are not detected and corrected the inferred ...

124

Show all 233 documents...

Related subjects