Teixit adipós marró (TAM)

Top PDF Teixit adipós marró (TAM):

Importància de l’estimulació del teixit adipós marró i de la remodelació del teixit adipós blanc en marró com a perspectiva per al tractament de l’obesitat i les seves complicacions

Importància de l’estimulació del teixit adipós marró i de la remodelació del teixit adipós blanc en marró com a perspectiva per al tractament de l’obesitat i les seves complicacions

... de teixit adipós: el blanc, que acumula energia en forma de triacilglicèrids i augmenta al incrementar la ingesta, i el marró, que es caracteritza per dissipar energia en forma de ...de teixit ...

32

Efecte de l'alimentació amb una dieta hiperlipídica sobre la dinàmica mitocondrial en el teixit adipós marró de rates mascle

Efecte de l'alimentació amb una dieta hiperlipídica sobre la dinàmica mitocondrial en el teixit adipós marró de rates mascle

... el TAM es capaz de responder a un aumento de la ingesta energética incrementando la maquinaria involucrada en los procesos de dinámica ...en TAM respecto al grupo control viéndose por tanto un incremento de ...

23

Estudi del canal de glicerol aqp7 i de l'adipoquina zag en l'àmbit de l'obesitat, la diabetis tipus 2 i la síndrome metabòlica. Dues proteïnes implicades en la lipòlisi del teixit adipós

Estudi del canal de glicerol aqp7 i de l'adipoquina zag en l'àmbit de l'obesitat, la diabetis tipus 2 i la síndrome metabòlica. Dues proteïnes implicades en la lipòlisi del teixit adipós

... l’òrgan adipós es troba distribuït en diferents localitzacions: dos dipòsits subcutanis (anterior i posterior) i diversos dipòsits ...i marró), a part de les diferències de coloració, presenten diferències ...

142

Efecte de l'alimentació amb dietes hiperlipídiques sobre el metabolisme del teixit adipós de rata: diferències degudes al sexe

Efecte de l'alimentació amb dietes hiperlipídiques sobre el metabolisme del teixit adipós de rata: diferències degudes al sexe

... La ingesta energètica i els canvis de pes corporal sovint són influïts per la composició de la dieta (Petzke et al. 2007). Les dietes riques en greix provoquen desequilibris en la homeòstasi energètica, que es tradueixen ...

146

Estudi de la lipoproteïna lipasa mitjançant eines proteòmiques. Possible participació de l'òxid nítric en la seva regulació

Estudi de la lipoproteïna lipasa mitjançant eines proteòmiques. Possible participació de l'òxid nítric en la seva regulació

... i marró), el cor, el múscul esquelètic i la glàndula mamària durant l’alletament ...aquest teixit comunament atribuïts a la petita quantitat d’LPL activa que viatja per sang i és captada de la circulació en ...

183

Evaluación de un sistema de almacenamiento en la nube utilizando el modelo TAM en la UAE

Evaluación de un sistema de almacenamiento en la nube utilizando el modelo TAM en la UAE

... aceptación TAM que de acuerdo a [4, 5] es altamente utilizado para evaluar herramientas tecnológicas, además de indicar las variables externas que tienen una influencia significativa sobre las ...el TAM ha ...

6

TítuloLa distribución comercial en la era multicanal: una aproximación mediante el modelo TAM

TítuloLa distribución comercial en la era multicanal: una aproximación mediante el modelo TAM

... En este trabajo se abordará de forma teórica como práctica un concepto tan amplio como es la distribución comercial. Primero se desarrollaran los conceptos teóricos para entender en que consiste, quién forma parte de ...

76

E-Commerce C2C en Chile: Incorporación de la Reputación y de la Confianza en el TAM

E-Commerce C2C en Chile: Incorporación de la Reputación y de la Confianza en el TAM

... Resumen: El comercio electrónico en Chile ha ido creciendo de manera considerable en el último tiempo. Sin embargo, aún está lejos de alcanzar su potencial. Dadas las ventajas que el comercio electrónico ofrece para ...

10

Barcelona es bolca amb el sector i teixit cultural de la ciutat

Barcelona es bolca amb el sector i teixit cultural de la ciutat

... Aquest recurs neix de la necessitat de transferir recursos i noves eines al teixit cultural de la ciutat i potenciar aquells projectes en clau escenari post-COVID. En aquesta convocatòria, que s’obrirà la primera ...

11

Estudi de la concentració circulant de vitamina D3 i l’expressió gènica del receptor de vitamina D a teixit adipós en relació a la hipertensió arterial

Estudi de la concentració circulant de vitamina D3 i l’expressió gènica del receptor de vitamina D a teixit adipós en relació a la hipertensió arterial

... el teixit adipós dels pacients diabètics obesos, i el tractament amb TNF-alfa en els adipòcits humans disminueixen l’expressió d’ARNm de sortilina, la qual cosa es tradueix en una menor translocació del ...

207

Mioquines relacionades amb la marronització del teixit adipós blanc: biologia i control per nutrients específics

Mioquines relacionades amb la marronització del teixit adipós blanc: biologia i control per nutrients específics

... Encara que el lloc de major producció és el fetge, usant el model ‘myomouse’, un ratolí transgènic creat per aquest grup, Walsh i els seus col·laboradors [33] varen identificar que FGF21 és produït pel múscul esquelètic, ...

32

Sant Jordi 2017

Sant Jordi 2017

... al teixit literari de la ciutat, format per elements com ara la xarxa de biblioteques públiques, l’àmplia oferta de llibreries, la insòlita concentració editorial, la condició de Barcelona com a escenari literari ...

13

Show all 528 documents...