Unió Europea

Top PDF Unió Europea:

La securitització de la política d'immigració i asil de la Unió Europea

La securitització de la política d'immigració i asil de la Unió Europea

... política europea d’immigració i asil al 1999, l’eix vertebrador d’aquest procés era la capacitat de garantir la seguretat dins de l’espai de lliure circulació de persones que s’havia començat a articular amb ...

39

Accions de l'Ajuntament de Barcelona en el marc de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea : mesura de govern

Accions de l'Ajuntament de Barcelona en el marc de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea : mesura de govern

... La Unió Europea considera Egipte com un Estat clau per a l’estabilitat tant del Mediterrani com d’Orient ...Comissió Europea per millorar la capacitat del Ministeri de Comerç Exterior i Indústria ...

26

Proposta didàctica per a l'ensenyament aprenentatge de la Unió Europea

Proposta didàctica per a l'ensenyament aprenentatge de la Unió Europea

... la Unió Europea dona lloc al desenvolupament de més competències clau i la consecució d’objectius de diferents matèries que, a la vegada, donen un grau d’originalitat al ...

114

Economia de la Unió Europea, febrer 2013

Economia de la Unió Europea, febrer 2013

... La darrera reforma de l’any 2003 s’està aplicant progressivament. Aquesta re- forma va ser motivada per raons internes (financeres i d’excés de producció), externes (les negocions a l’Organització Mundial de Comerç) i ...

32

L'avaluació de postgraus internacionals a la Unió Europea. Exemples de bones pràctiques de programes europeus

L'avaluació de postgraus internacionals a la Unió Europea. Exemples de bones pràctiques de programes europeus

... Comisión Europea ha promovido varios programas de cooperación curricular entre instituciones de educación superior ayudando a acelerar el proceso de reforma del ...

9

El règim lingüístic de la Unió Europea: llums i ombres en el procés d'ampliació

El règim lingüístic de la Unió Europea: llums i ombres en el procés d'ampliació

... lingüística europea el carácter oficial de su lengua nacional para reclamar el trato lingüístico que le corres- pondería según el Reglamento ...Unión Europea y, tomando como base los derechos lingüísticos, ...

35

Les sentències Covaci i Sleutjes: Abast del dret a traducció de documents essencials en processos penals dins la Unió Europea

Les sentències Covaci i Sleutjes: Abast del dret a traducció de documents essencials en processos penals dins la Unió Europea

... Unión Europea de responder a dos cuestiones prejudiciales que cuestionan al tribunal internacional sobre el alcance de esta garantía, lo que ha propiciado un interesante debate sobre hasta qué punto la norma ...

15

La Unió Europea y el capítulo VIII de la Carta de Naciones Unidas

La Unió Europea y el capítulo VIII de la Carta de Naciones Unidas

... futuro a una defc-.nsa común, supone un cambio decisivo cOil reladón a la situación anterior. Pues bien, la intmducción entre los objetivos de la l)on:tka exterior y d~[r] ...

8

La traducció automàtica amb postedició en una UE multilingüe: el cas del català

La traducció automàtica amb postedició en una UE multilingüe: el cas del català

... la Unió Europea està format pels ministres dels diferents països ...la Unió Europea, la cooperació entre les autoritats judicials i les forces policials en matèria penal en tots els Estats ...

28

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/07/24/pdf/20079717

http://www.docv.gva.es/portal/portal/2007/07/24/pdf/20079717

... L’ensenyança de les llengües estrangeres ha sigut també especial- ment considerada, tant per la ciutadania comuna, la construcció de la qual és un objectiu prioritari de la Unió Europea[r] ...

186

El delicte de conducció sota els efectes de begudes alcohòliques o altres substàncies tòxiques  Anàlisis comparatiu de legislacions comunitàries i perspectives d'harmonització

El delicte de conducció sota els efectes de begudes alcohòliques o altres substàncies tòxiques Anàlisis comparatiu de legislacions comunitàries i perspectives d'harmonització

... 3. Quan un membre del Consell considera que un projecte de directiva a què fan referència els apartats 1 o 2 perjudicaria aspectes fonamentals del seu sistema de justícia penal, pot sol·licitar que el projecte se sotmeti ...

19

El Mercat laboral de Barcelona. 2001

El Mercat laboral de Barcelona. 2001

... treball europea considerava que la seva feina implica perills per a la seva salut i/o ...la Unió Europea (el 4% de la força de treball) es van veure afectats per accidents laborals, concentrats en ...

62

Polítiques culturals i de comunicació, febrer 2015

Polítiques culturals i de comunicació, febrer 2015

... Entre les raons adduïdes pel Govern espanyol hi ha la negativa de la Unió Europea a permetre subvencions al consum de paper espanyol i també un augment notable tant de la difusió de prem[r] ...

20

La Societat Anònima Europea

La Societat Anònima Europea

... Els contractes de treball i les jubilacions no estan coberts per la directiva; tot i que pel que fa als règims de previsió professional, les SE es beneficien de les disposicions previstes a la proposta de directiva sobre ...

8

Informe sectorial: turisme i hostaleria

Informe sectorial: turisme i hostaleria

... la Unió Europea o altres països i, en aquest sentit, donar continuïtat a aquesta preferència passarà per incrementar la qualificació dels/de les professionals del ...

15

La pressió social i el català a Europa

La pressió social i el català a Europa

... pro europea, i sense els neguits heretats de l’època ...la Unió, presentés la seva demanda, que seria acceptada per unanimitat a la 2667a sessió del Consell de la Unió Europea (Afers ...

30

Les polítiques de temps: un debat obert

Les polítiques de temps: un debat obert

... Amb tot, malgrat que l’avantprojecte mai no va desenvolupar aquest segon capítol, no s'ha d'oblidar que el tema de la regulació de la jornada laboral probablement és l'eix prioritari de les polítiques de temps que hi ha ...

57

Informe [versió en català]. 2007

Informe [versió en català]. 2007

... D’acord amb les dades del Global Entrepreneurship Monitor, l’any 2006 gairebé 9 de cada 100 residents a la província de Barcelona han iniciat una activitat empresarial els darrers 42 mesos. Aquesta xifra supera clarament ...

49

L'estratègia europea d'inclusió activa com a instrument de difusió del discurs neoliberal

L'estratègia europea d'inclusió activa com a instrument de difusió del discurs neoliberal

... Fins ara hem pogut veure els conceptes principals del discurs polític generat a partir de la Cimera de Lisboa, l’any 2000, i la seva evolució posterior a la Revisió de l’Estratègia, a 2005 i l’Estratègia Europa 2020, de ...

18

Agenda dona. Desembre 1994

Agenda dona. Desembre 1994

... Jornada de Treball sobre el principi d'igualtat entre dones i homes en.. matèria social a la Unió Europea per tal de conèixer el seu.[r] ...

14

Show all 4247 documents...