• No se han encontrado resultados

vehicles elèctrics

Estimació de la demanda de vehicles elèctrics urbans

Estimació de la demanda de vehicles elèctrics urbans

... dels vehicles estacionats, tenint en compte que, a curt termini, no hi haurà un sortidor a cada plaça ...dels vehicles elèctrics estaran concentrades en un punt determinat que permeti la recàrrega ...

78

Sistema d'energia fotovoltaica i electrificació de pàrquing de vehicles elèctrics

Sistema d'energia fotovoltaica i electrificació de pàrquing de vehicles elèctrics

... FREVUE, Vehicles elèctrics per a la distribució en àrees urbanes d’Europa, que demostrà a la industria, consumidors i legisladors, com la distribució amb VBE pot proporcionar una solució logística amb ...

266

Anàlisi experimental de nous mètodes de tracció de rotors conductors laminars sense ferro. Aplicació a tracció de vehicles elèctrics: comanda electrònica

Anàlisi experimental de nous mètodes de tracció de rotors conductors laminars sense ferro. Aplicació a tracció de vehicles elèctrics: comanda electrònica

... motors elèctrics presenten, en front dels convencionals, major rendiment, major flexibilitat i major possibilitat d’incorporar sistemes electrònics, ja siguin de control o bé de ...

101

Convertidor DC/DC multinivell de dos quadrants aplicat al frenat regeneratiu mitjançant supercondensadors per vehicles elèctrics o híbrids

Convertidor DC/DC multinivell de dos quadrants aplicat al frenat regeneratiu mitjançant supercondensadors per vehicles elèctrics o híbrids

... El funcionament d’ambdós convertidors és senzill, la tensió de sortida és la suma de les tensions de les cel·les que formen el convertidor, i la freqüència de commutació és la mateixa qu[r] ...

112

Controlador de vehicles elèctrics: Sistema de gestió de bateries

Controlador de vehicles elèctrics: Sistema de gestió de bateries

... dels vehicles el`ectrics est`a totalment centrat en els cotxes, tamb´e existeixen altres vehicles que fan servir l’electricitat com a font ...de vehicles que no pas per a cotxes. Entre aquests ...

124

Emmagatzematge d energia en vehicles elèctrics

Emmagatzematge d energia en vehicles elèctrics

... hybrid vehicles: design fundamentals” Google llibres Alireza Khaligh and Zhihao Li; “Battery, Ultracapacitor, Fuel Cell, and Hybrid Energy Storage Systems for Electric, Hybrid Electric, Fuel Cell, and Plug-In ...

6

Emmagatzematge d energia en vehicles elèctrics

Emmagatzematge d energia en vehicles elèctrics

... hybrid vehicles: design fundamentals” Google llibres Alireza Khaligh and Zhihao Li; “Battery, Ultracapacitor, Fuel Cell, and Hybrid Energy Storage Systems for Electric, Hybrid Electric, Fuel Cell, and Plug-In ...

13

Estudi sobre la hibridització d’autobusos elèctrics per a recorreguts urbans i interurbans

Estudi sobre la hibridització d’autobusos elèctrics per a recorreguts urbans i interurbans

... els vehicles elèctrics del canvi de marxes, ja que tot i que suposa un augment d’eficiència del motor, aconseguit a partir de la utilització de la marxa més adequada perquè el motor sempre treballi el més ...

159

Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2009

Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2009

... dels vehicles nous i també d’aquells que, atenent-se al nou Reglament General de Vehicles (RD 2822/98), han optat per un canvi de matrícula al permetre canviar-ne la placa si el comprador viu en una ...

100

Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2012

Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2012

... Des de l’any 2007 s’incorpor en dades del propietari dels vehicles distingint-se dues categories: els propietaris físics i els jurídics. Aquesta classificació s’ha fet considerant propietaris físics aquells casos ...

96

Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2010

Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2010

... dels vehicles nous i també d’aquells que, atenent-se al nou Reglament General de Vehicles (RD 2822/98), han optat per un canvi de matrícula al permetre canviar-ne la placa si el comprador viu en una ...

100

Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2008

Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2008

... Des de l’any 2007 s’incorpora l’apartat referit al tipus de propietari dels vehicles, distingint-se dues categories: els propietaris físics i jurídics. Aquesta classificació s’ha fet considerant propietaris físics ...

100

Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2007

Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona. 2007

... dels vehicles nous i també d’aquells que, atenent-se al nou Reglament General de Vehicles (RD 2822/98), han optat per un canvi de matrícula al permetre canviar-ne la placa si el comprador viu en una ...

86

OF1.2 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

OF1.2 IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

... de vehicles o quan aquests es reformin de manera que alteri la seva classificació als efectes d’aquest impost, els subjectes passius presentaran davant l’oficina gestora corresponent, en el termini de trenta dies ...

6

ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS

ORDENANÇA DE CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS

... Els vehicles amb una MMA superior a les 12 tones, remolcs de qualsevol tipus i massa, vehicles articulats, semiremolcs, camions tractor, tractors i maquinària per a obres i serveis, tractors agrícoles, ...

37

TítuloAutonomous vehicles: theoretical and practical challenges

TítuloAutonomous vehicles: theoretical and practical challenges

... Autonomous driving is expected to revolutionize road traffic attenuating current externalities, especially accidents and congestion. Carmakers, researchers and administrations have been working on autonomous driving for ...

8

EM Electronic balancing with monitor for cars, lightweight transport vehicles and motor vehicles

EM Electronic balancing with monitor for cars, lightweight transport vehicles and motor vehicles

... Perfecta estética de la llanta porque permite dividir el peso adhesivo de equilibrado del flanco externo en dos pesos equivalentes colocados en posición escondida detrás de los rayos.[r] ...

8

Air conditioning for vehicles FLAT

Air conditioning for vehicles FLAT

... Listado de recambios ES Spanish.. Parts list EN English.[r] ...

12

EPÍGRAF V. VEHICLES. pàg. 1

EPÍGRAF V. VEHICLES. pàg. 1

... Policia Local 1064 Patrulla Renault Megane SCENIC E-7898-CMP. Policia Local 1104 Motocicleta Honda model XL650V.[r] ...

10

ORDENANÇA MUNICIPAL DE VIANANTS I DE VEHICLES

ORDENANÇA MUNICIPAL DE VIANANTS I DE VEHICLES

... de vehicles i de sentit únic de circulació, si no hi ha senyalització concreta que indiqui el contrari, els vehicles podran estacionar a la banda dreta de la via segons el sentit únic de ...

34

Show all 236 documents...

Related subjects