• No se han encontrado resultados

Zones verdes

Manual de reg: guia pràctica per al reg de les zones verdes de Barcelona

Manual de reg: guia pràctica per al reg de les zones verdes de Barcelona

... L’increment dels espais verds contribueix a la millora de la qualitat de vida, sent una fita important dins els objectius de l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest augment del verd, però, comporta un ...

41

Enquesta serveis municipals : encreuaments 04 Les Corts. 2009

Enquesta serveis municipals : encreuaments 04 Les Corts. 2009

... MILLORAR LA CIRCULACIÓ MÉS APARCAMENT/MÉS BARAT MILLORAR LA SEGURETAT MILLORAR LA NETEJA SOLUCIONAR PROBLEMES ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ FACILITAR L'ACCÉS A L'HABITATGE COMBATRE L'ATUR/MILLORAR LES CONDICIONS DE TREBALL ...

211

Programa d'Actuació del Districte de les Corts: 2008-2011: proposta de Programa d'Actuació del Districte informat favorablement pel Consell Plenari del Districte

Programa d'Actuació del Districte de les Corts: 2008-2011: proposta de Programa d'Actuació del Districte informat favorablement pel Consell Plenari del Districte

... més zones verdes, una mobilitat sostenible, un espai públic de qualitat amb més atenció i recursos per al seu man- teniment, que posi l’accent en l’ampliació de l’espai per al vianant i la millora de les ...

22

Enquesta serveis municipals : encreuaments 05 Sarrià-Sant Gervasi. 2009

Enquesta serveis municipals : encreuaments 05 Sarrià-Sant Gervasi. 2009

... FACILITAR L'ACCÉS A L'HABITATGE COMBATRE L'ATUR/MILLORAR LES CONDICIONS DE TREBALL MILLORAR EL TRANSPORT, LES INFRAESTRUCTURES I LES COMUNICACIONS REDUIR ELS SOROLLS MÉS/MILLORS ZONES VERDES MILLORAR ...

225

Gaseta municipal de Barcelona. Any 088, núm. 17 (30 maig 2001)

Gaseta municipal de Barcelona. Any 088, núm. 17 (30 maig 2001)

... “Declarar vàlid el concurs celebrat per tal de proce- dir a la contractació de la prestació del servei de man- teniment de les zones verdes dels cementiris d’Horta, Sarrià, Sant Gervasi[r] ...

24

Enquesta serveis municipals : encreuaments 06 Gràcia. 2009

Enquesta serveis municipals : encreuaments 06 Gràcia. 2009

... MILLORAR LA CIRCULACIÓ MÉS APARCAMENT/MÉS BARAT MILLORAR LA SEGURETAT MILLORAR LA NETEJA SOLUCIONAR PROBLEMES ASSOCIATS A LA IMMIGRACIÓ FACILITAR L'ACCÉS A L'HABITATGE COMBATRE L'ATUR/MILLORAR LES CONDICIONS DE TREBALL ...

218

Cor d'Horta: estudi del perfil dels visitants i grau de satisfacció dels comerços

Cor d'Horta: estudi del perfil dels visitants i grau de satisfacció dels comerços

... Ho manifesta el 30,7% dels visitants, que són gairebé la meitat dels que compren en altres zones i/o comparteixen amb HORTA.. Motius de comprar en altres zones.[r] ...

48

Ramsar COP11 DR3 Rev.1 Projet de résolution XI.3 Rev.1 Ajustements apportés au Plan stratégique 2009-2015 pour la période triennale 2013-2015

Ramsar COP11 DR3 Rev.1 Projet de résolution XI.3 Rev.1 Ajustements apportés au Plan stratégique 2009-2015 pour la période triennale 2013-2015

... des zones humides pour la conservation de la biodiversité, l’approvisionnement en eau, la protection des littoraux, la gestion intégrée des zones côtières, la maîtrise des crues, l’atténuation des ...

14

Sants-Montjuïc en xifres

Sants-Montjuïc en xifres

... En primer lloc i principal, les deu Guies per districtes i la general de la ciutat focalitzen la mirada Barce- lona endins. Un dels seus trets més característics, i que les diferencia d’altres publicacions estadístiques, ...

167

Projecte de reparació de les voltes del claustre de l'antic Hospital de la Santa Creu

Projecte de reparació de les voltes del claustre de l'antic Hospital de la Santa Creu

... les zones de treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, ...

432

Sants "Establiments Units": estudi del perfil dels visitants i grau de satisfacció dels comerços

Sants "Establiments Units": estudi del perfil dels visitants i grau de satisfacció dels comerços

... Gairebé la meitat compren habitualment a CARRER DE SANTS, comparteixen amb altres zones el 28,6% i un 23,5% compren exclusivament en altres zones. 46[r] ...

48

Sant Martí: Estudi del perfil dels visitants i grau de satisfacció dels comerços

Sant Martí: Estudi del perfil dels visitants i grau de satisfacció dels comerços

... La meitat dels visitants compren habitualment a SANT MARTÍ, comparteixen amb altres zones el 23,8% i un 26,9% compren. exclusivament en altres zones[r] ...

48

Sant Andreu en xifres

Sant Andreu en xifres

... En primer lloc i principal, les deu Guies per districtes i la general de la ciutat focalitzen la mirada Barce- lona endins. Un dels seus trets més característics, i que les diferencia d’altres publicacions estadístiques, ...

181

Gestion des zones humides

Gestion des zones humides

... La zone extérieure de transition ou zone de coopération s’étend vers l’extérieur et l’on peut y trouver différentes activités agricoles, des établissements humains et d’autres activités. C’est dans ce cadre que les ...

108

Efecto de la aplicación del probiótico en el crecimiento, supervivencia y estado sanitario de Litopenaeus vannamei en etapa de precría.

Efecto de la aplicación del probiótico en el crecimiento, supervivencia y estado sanitario de Litopenaeus vannamei en etapa de precría.

... vannamei , se evaluó el crecimiento de bacterias verdes y amarillas presentes en las post-larvas de langostino, se inició libres de bacterias verdes para ambos tratamientos y al [r] ...

97

Eixample en xifres

Eixample en xifres

... En primer lloc i principal, les deu Guies per districtes i la general de la ciutat focalitzen la mirada Barce- lona endins. Un dels seus trets més característics, i que les diferencia d’altres publicacions estadístiques, ...

183

Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) « Les zones humides : lieux de vie et destinations »

Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) « Les zones humides : lieux de vie et destinations »

... les zones humides, outre les remarques contenues dans la Résolution ...en zones humides – c’est-à-dire quand convient-il de conclure qu’il n’est pas possible d’éviter une perte et, en conséquence, qu’il ...

37

Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) « Les zones humides : lieux de vie et destinations »

Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) « Les zones humides : lieux de vie et destinations »

... de zones humides durable peut réellement contribuer à une « économie verte ...des zones humides était généralement peu reconnue, tandis qu’à présent on estime qu’elles font partie des écosystèmes les plus ...

82

Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) « Les zones humides : lieux de vie et destinations »

Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) « Les zones humides : lieux de vie et destinations »

... des zones humides dans les politiques et plans énergétiques et faciliter la participation des décideurs du secteur des zones humides, des administrateurs des zones humides et autres acteurs dans ces ...

15

Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) « Les zones humides : lieux de vie et destinations »

Convention sur les zones humides (Ramsar, Iran, 1971) « Les zones humides : lieux de vie et destinations »

... des zones humides afin d’optimiser les avantages tirés de l’expérience de chacun pour garantir que les zones humides sont bien gérées et peuvent offrir une expérience touristique enrichissante à long terme; ...

11

Show all 1237 documents...

Related subjects