Zoo de Barcelona

Top PDF Zoo de Barcelona:

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 2 (2012)

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 2 (2012)

... n d’aquests espais és el Parc Natural del Delta del Llobre- gat. Aquest indret, tan estimat pels barcelonins i els altres habitants de l’àrea metropolitana, pateix una gran pressió urbanística i demogràfica, però encara ...

23

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 1 (2014)

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 1 (2014)

... ada espècie animal té unes ne- cessitats diferents, uns prob- lemes de salut propis, malal- ties específiques, costums ali- mentaris i requisits d’hàbitat especials. Hi ha aspectes de l’estat de salut i ben- estar dels ...

23

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 1 (2012)

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 1 (2012)

... del Zoo de Barcelona” i de com poder ...del Zoo de Barcelona” està disponible per a iPhone i per a dispositius amb el sistema operatiu ...

17

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 1 (2013)

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 1 (2013)

... del Zoo i que va ser mereixedor d’una molt bona ...del Zoo, ...del Zoo de Barcelona, en supervisa anualment l’estat demogràfic i genètic i fa les re- comanacions necessàries per a un bon ...

23

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 1 (2011)

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 1 (2011)

... el Zoo de Barcelo- na durant les vacances de Nadal afavoreix el llança- ment d’objectes i aliments diversos dins les instal- lacions dels animals, especialment en el recinte dels ...el Zoo de ...

44

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 2 (2009)

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 2 (2009)

... el Zoo de Barcelona, amb la remodelació integral del Zoo de la Ciutadella i la crea- ció del Zoo Marí, requereix establir nous elements de complicitat entre la societat científica i el ...

40

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 2 (2014)

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 2 (2014)

... Fundació Zoo de Barcelona i la Fundación Neotrópico van establir un conveni específic i estable per portar endavant un projecte de conservació del llangardaix gegant de Tenerife, Gallotia ...de ...

44

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 2 (2010)

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 2 (2010)

... de Barcelona el curs univer- sitari d’estiu organitzat per el Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo de Barcelona (CUIMPB) Centre Ernest Lluch, amb la col·laboració de l’Ajuntament i el ...

44

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 2 (2013)

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 2 (2013)

... El Zoo de Barcelona, a través de la seva Fundació, ha culminat el cicle 2013 del Programa de Recerca i Conservació (PRIC) amb l’atorgament de 13 beques PRIC, de la beca Floquet de Neu i de la primera edició ...

23

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 3 (2009)

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 3 (2009)

... el zoo de Barcelona fan una doble tasca molt important: d’una banda, es desenvolupa tota una tasca de sensibilitza- ció i d’educació ambiental i, de l’altra, es realitzen programes de reproducció d’espècies ...

28

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 3 (2013)

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 3 (2013)

... el Zoo de Barcelona ha estat molt conscient de les dificultats que estan pas- sant moltes persones a causa de la crisi econòmica i que sovint els dificulta l’accés a espais lúdics i educatius com el ...

23

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 3 (2012)

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 3 (2012)

... del Zoo de Barcelona, Miquel Trepat, i va comptar amb la participació d’Àlex Mascarell, tècnic del Zoo, que va presentar el llibre Els ocells silvestres del ...Fundació Barcelona Zoo, i ...

27

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 1 (2010)

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 1 (2010)

... al Zoo del formiguer gegant, concretament d’un mascle i una femella joves, que després del preceptiu període d’adaptació han estat presentats públicament en la instal·lació que fins fa poc ocupaven els dragons de ...

44

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 3 (2011)

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 3 (2011)

... el Zoo i els valors que representa cap a un futur esperançador quant a la nostra contri- bució i compromís com a societat envers la protecció de les ...el Zoo de Barcelona, que ens traslladarà a un ...

44

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 3 (2014)

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 3 (2014)

... lona Zoo, s’acaba d’editar en format electrònic el segon volum de la col·lecció “Quaderns del Zoo”, que s’havia iniciat amb la Guia botànica del Zoo de ...del Zoo de Barce- lona, un acurat ...

44

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 1 (2009)

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 1 (2009)

... de Zoo, un únic parc zoològic desdoblat en dues instal·lacions espe- ...el Zoo de la Ciutadella, que inicia aquest any una reforma important de modernització i on ha- bitaran els animals terrestres i les ...

44

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 3 (2010)

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 3 (2010)

... de Barcelona va aprovar inicialment, per unanimitat de tots els grups municipals, la creació de la Fundació Barcelona Zoo així com la proposta ...del Zoo, impulsant nous projectes de recerca, ...

23

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 3 (2008)

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 3 (2008)

... Aquest model ha de basar-se, segons estableix l'Estratègia Mundial de Zoos i Aquaris, en l'educació, la con- servació, la recerca i la divulgació, però també ha de mantenir els lligams e[r] ...

43

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 2 (2011)

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 2 (2011)

... de Barcelona, Mont- serrat Ponsà, catedràtica del Departament de Biologia Cel·lular de la Universitat Autònoma de Barcelona, Montserrat Colell, professo- ra titular de la Facultat de Psicologia de la ...

23

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 1 (2008)

Zoo oh! : revista del Zoo de Barcelona. Núm. 1 (2008)

... "Les arrels (roots) s'estenen per sota terra i fan un fonament sòlid Els brots (shoots) semblen petits i dèbils, però per arribara la llum poden trencar parets de maons. En aquest pr[r] ...

43

Show all 10000 documents...