Top PDF Actuacions de millora en l'espai públic : informe

Actuacions de millora en l'espai públic : informe

Actuacions de millora en l'espai públic : informe

... Aquestes mesures de dignificació i manteniment del paisatge urbà dels carrers i les places també tenen present la possibilitat que per acord de tot els comerços present la possibilitat que per acord de tot els comerços i ...

28

Informe sobre les actuacions en curs i previstes, adreçades a la millora de la qualitat de l'aire a la ciutat de Barcelona

Informe sobre les actuacions en curs i previstes, adreçades a la millora de la qualitat de l'aire a la ciutat de Barcelona

... Obra: Connexió xarxes d’abastament d’aigua dels sistemesTer-Llobregat i Besòs... Mesures adoptades per a la reducció de les emissions de PM 10 en obres.[r] ...

34

Valoració de les actuacions a l'espai públic de Sants-Montjuïc durant les fases de desconfinament

Valoració de les actuacions a l'espai públic de Sants-Montjuïc durant les fases de desconfinament

... les actuacions d’adaptació de l’espai públic al Districte de Sants-Montjuïc implementades durant el ...l’espai públic per garantir-ne l’ús segur i la mobilitat sostenible en el període de ...

27

Mercat Municipal de la Boqueria : informe de situació i actuacions

Mercat Municipal de la Boqueria : informe de situació i actuacions

... a millora física de les seves ...diferents actuacions que s’han dut a terme en aquest mercat en els darrers anys, mai s’han pogut abordar com en altres mercats de similars característiques, com ara Santa ...

16

Millora de la qualitat i explotació de la infraestructura de Transport Públic en superfície : mesura de govern

Millora de la qualitat i explotació de la infraestructura de Transport Públic en superfície : mesura de govern

... present informe són 10 de les 16 línies ja implementades de la Nova Xarxa Bus en la fase ...les actuacions que es duguin a terme poden afectar a més d’una línia a la vegada, per exemple en cruïlles on ...

137

Gràcia 2011-2013: espai públic de qualitat per a una millor convivència

Gràcia 2011-2013: espai públic de qualitat per a una millor convivència

... Les obres, que preveuen desenvolupar-se durant l’últim trimestre d’enguany, implicaran millores en l’espai i en el mobiliari urbà, amb la substitució dels elements més malmesos, o amb una nova ordenació. Així, es faran ...

10

L'Ajuntament de Barcelona recupera i obre al públic el castell de Torre Baró, al districte de Nou Barris

L'Ajuntament de Barcelona recupera i obre al públic el castell de Torre Baró, al districte de Nou Barris

... Les actuacions que l’Ajuntament de Barcelona ha dut a terme en aquest edifici catalogat que, fins ara, havia estat en situació de degradació, han suposat la restauració, consolidació i arranjament del castell de ...

7

Procés participatiu : Criteris i propostes que puguin incorporar-se a la redacció del projecte executiu del nou espai públic de la Colònia Castells : informe

Procés participatiu : Criteris i propostes que puguin incorporar-se a la redacció del projecte executiu del nou espai públic de la Colònia Castells : informe

... La Sessió 2 PROPOSITIVA va continuar el treball propositiu tenint en compte el diagnòstic comunitari de la Fase 1 i afegint els resultats de les activitats participatives de la Sessió PROPOSITIVA 1. Aquests resultats es ...

52

Can Jaumandreu: de fàbrica tèxtil a nou espai per a la millora de l'ocupació: les persones protagonistes del canvi

Can Jaumandreu: de fàbrica tèxtil a nou espai per a la millora de l'ocupació: les persones protagonistes del canvi

... fet públic que Ca l’Aranyó, el bonic i deteriorat edifici fabril de maons del carrer de la Llacuna, formarà part de la Ciutat Audiovisual; una escola-taller, també organitzada des de Barcelona Activa, s’instal·la ...

66

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 : actuacions

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona 2013-2018 : actuacions

... Foment de la millora de l’adequació del transport públic per a l’accés de bicicletes Foment dels punts de servei per a la bicicleta a les estacions de transport públic.. BICICLETA PÚBLIC[r] ...

28

Obres, manteniment i actuacions de millora durant l'estiu 2012 : mesura de govern

Obres, manteniment i actuacions de millora durant l'estiu 2012 : mesura de govern

... transport públic en superfície adaptada a les necessitats del segle XXI que guanyi en eficàcia, eficiència i competitivitat pels ...amb l‟Agència d‟Ecologia Urbana i experts en mobilitat, han elaborat un ...

20

Gerència de Medi Ambient : modificació de la denominació i descripció de les seves funcions [2007]

Gerència de Medi Ambient : modificació de la denominació i descripció de les seves funcions [2007]

... d’enllumenat públic i en gene- ral totes les instal·lacions tècniques i de seguretat necessàries per al funcionament de l’espai ...les actuacions relacionades amb el cicle de l’aigua sempre d’acord amb ...

5

Millora de la competència digital d'estudiants universitaris mitjançant la creació del seu espai personal d'aprenentatge

Millora de la competència digital d'estudiants universitaris mitjançant la creació del seu espai personal d'aprenentatge

... La present memòria s’estructura en diferents apartats que segueixen a grans trets la seqüència de les fases del model de gestió escollit. S’inicia amb una contextualització de l’entorn on es desenvolupa el projecte, ...

158

MEMORIAS 1er Workshop Espacio Público y CIvismo Espai Públic i Civisme

MEMORIAS 1er Workshop Espacio Público y CIvismo Espai Públic i Civisme

... El Primer WORKSHOP denominado “ESPACIO PÚBLICO Y CIVISMO”, se erige en un punto de partida, en un referente cardinal, que lidera la Universidad Francis- co de Paula Santander, en alianz[r] ...

57

Horta Guinardó. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Setembre 2007

Horta Guinardó. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Setembre 2007

... Per primera vegada, la majoria d’actes de la Festa Major d’Hor- ta es fan a l’avinguda de l’Esta- tut . “ Tots hi sor tirem g ua- nyant”, diu Roser Vallhonesta, presidenta de la Coordinadora d’Entitats d’Horta. “La plaça ...

8

Memòria de gestió 2002

Memòria de gestió 2002

... S’han obtingut valors de l’1 a 5 de l’índex Ecos- trimed de pitjor a millor qualitat, en 14 punts dis- tribuïts al llarg de la riera i alguns dels afluents. Els valors més dolents s’han donat en quatre punts de la ...

59

Memòria 2004

Memòria 2004

... Els Mercats de Barcelona han comptat amb dos elements que han afavorit la seva pervivència: la condició de centres de referència del comerç alimentari del barri i de centres d’interrelació ciutadana, cosa que, sumada al ...

31

Anàlisi de les dades de seguretat viària 2008

Anàlisi de les dades de seguretat viària 2008

... La ràtio de controls amb resultat positiu ha baixat del 13’2% de 2007 al 7’8% al 2008, el que representa una major conscienciació dels conductors i conductores respecte de la perillositat de la combinació ...

8

Actuacions de millora i nou impuls a l'Agència per a l'Abordatge Integral de Treball Sexual : mesura de govern

Actuacions de millora i nou impuls a l'Agència per a l'Abordatge Integral de Treball Sexual : mesura de govern

... En el mateix sentit, el Pla tindrà presents a totes les entitats del tercer sector que treballen en qüestions vinculades a línies d’acompanyament, assistència social i inserció laboral, amb les quals ja es col∙labora des ...

26

Sarrià-Sant Gervasi. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Març 2009

Sarrià-Sant Gervasi. Barcelona : Suplement del districte i dels barris de Barcelona. Març 2009

... i millorat alguns dels seus ac- cessos i instal·lacions, com la plaça del Mirador –on abans hi havia la muntanya russa–, el passeig del cel o el camí que va des de l’hotel La Florida fins a l’entrada del Tibidabo, que ...

8

Show all 10000 documents...