• No se han encontrado resultados

PDF superior Aprenentatge cooperatiu amb TIC

Aprenentatge cooperatiu amb TIC

Aprenentatge cooperatiu amb TIC

... combina amb activitats de cohesió de grup (quan siguin necessàries) per guiar l'alumnat a través de la resolució d'una situació inicial que proposa a l'alumne una tasca o ...

92

Enginyeria curricular del sistema d’ensenyament-aprenentatge de la competència comunicativa escrita en els plans d’estudi TIC de la UOC

Enginyeria curricular del sistema d’ensenyament-aprenentatge de la competència comunicativa escrita en els plans d’estudi TIC de la UOC

... En aquest apartat es descriu l’experiència dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació (EIMT) de la UOC que comença el 2002, quan es pren la decisió d’intentar solucionar les dificultats de comunicació ...

354

Cotutories: Una proposta de treball cooperatiu entre el professorat

Cotutories: Una proposta de treball cooperatiu entre el professorat

... i cooperatiu entre els professors de forma que: es planifiquin demandes d’activitat que incloguin l’ús en cada àrea curricular dels procediments ensenyats a tutoria 23 (o al revés, que la planificació ...

49

L'ensenyament aprenentatge de competències transversals a les titulacions d'enginyeria en informàtica concretament de la competència de comunicació escrita en currículums TIC

L'ensenyament aprenentatge de competències transversals a les titulacions d'enginyeria en informàtica concretament de la competència de comunicació escrita en currículums TIC

... documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogràfic i ...efectiva amb l'usuari en un llenguatge no tècnic, i de comprendre les seves ...

68

Els beneficis de l’aprenentatge cooperatiu i interdisciplinari: Experiència amb el projecte LÒVA (L’Òpera com a Vehicle d’Aprenentatge)

Els beneficis de l’aprenentatge cooperatiu i interdisciplinari: Experiència amb el projecte LÒVA (L’Òpera com a Vehicle d’Aprenentatge)

... L'origen de LÒVA es remunta als anys 70 on Bruce Taylor i Joan Forman van crear un projecte educatiu per a l'Òpera de Seattle i fou estés pel Metropolitan Opera Guild de Nova York en els anys 80. Posteriorment, Mary Ruth ...

39

Ús de les TIC per a millorar el procés d’ensenyament aprenentatge a la Biologia i Geologia

Ús de les TIC per a millorar el procés d’ensenyament aprenentatge a la Biologia i Geologia

... les TIC són importants per oferir una ensenyança adaptada a les necessitats de cada alumne de forma ...juntament amb les Comunitats Autònomes, els recursos que necessitin els centres educatius per incloure ...

72

De l’aprenentatge cooperatiu a les comunitats  d’aprenentatge

De l’aprenentatge cooperatiu a les comunitats d’aprenentatge

... l'aprenentatge cooperatiu i conclou amb la descoberta de les comunitats ...socials, amb el propòsit de materialitzar els coneixements teòrics i pràctics adquirits a les ...

18

De la manipulació a la formulació de la geometria amb suport de les TIC

De la manipulació a la formulació de la geometria amb suport de les TIC

... col·laborativa amb els seus companys i contribuint, així, a un exitós aprenentatge més significatiu; em permeten afirmar que, corregint els defectes anteriorment citats, es pot considerar que aquest és un ...

106

L’aprenentatge cooperatiu a l’àrea d’Educació Física

L’aprenentatge cooperatiu a l’àrea d’Educació Física

... l'aprenentatge cooperatiu del 65,6 % restant (n=130), que va afirmar conèixer-ho i implementar-ho amb el seu alumnat, és molt ...identifiquen amb el joc cooperatiu o amb “jocs on no ...

43

Fomentar el Treball Cooperatiu a l’àrea d’Educació Física

Fomentar el Treball Cooperatiu a l’àrea d’Educació Física

... cooperar amb altres (Newton, Sandberg i Watson, 2001), perquè el desafiament i el risc que les activitats d'aventura proporcionen empeny els estudiants a ...l'Aprenentatge Cooperatiu, i tots els seus ...

52

L'aprenentatge cooperatiu: una alternativa inclusiva pels alumnes amb TEA

L'aprenentatge cooperatiu: una alternativa inclusiva pels alumnes amb TEA

... activitats amb materials diversos: manipulatius i amb les ...i amb el registre en funció dels ítems que s'anaven valorant, vaig poder treure la conclusió que l'actitud de l'alumne a mesura que ...

74

L'aprenentatge cooperatiu i els alumnes amb TEA: un repte per a la inclusió educativa

L'aprenentatge cooperatiu i els alumnes amb TEA: un repte per a la inclusió educativa

... endinsar amb èxit. L’aprenentatge cooperatiu s’entén com una eina inclusiva i didàctica que fomenta la participació de tot l’alumnat en la construcció de coneixement compartit i una bona ...alumnes ...

22

El secret del comte : Un material per conèixer la comarca del Ripollès amb les TIC

El secret del comte : Un material per conèixer la comarca del Ripollès amb les TIC

... L’aigua és i ha estat un motor per a la comarca al llarg de la història, les conques fluvials del Ter i el Freser han acollit i acullen des de explotacions ramaderes fins a fàbriques que gràcies a la força de l’aigua han ...

122

El treball cooperatiu enriquit amb wiki: una activitat amb alumnes d’Educació Secundària

El treball cooperatiu enriquit amb wiki: una activitat amb alumnes d’Educació Secundària

... treball cooperatiu i utilitzant l'eina digital ...conclusions amb rellevància educativa o principis de d i s s e n y a p a r t i r d ' u n a ú n i c a i t e r a c i ó q u e m i l l o r i n e l p r o c é s ...

60

Ergonomia a l'aula per a un aprenentatge significatiu

Ergonomia a l'aula per a un aprenentatge significatiu

... Aquest TFM ha volgut sumar esforços en la defensa del canvi educatiu per a una millor qualitat de vida de l’alumnat. Seria satisfactori que així fos. L’ensenyament del segle XXI i l’aula del segle XXI, no poden ser com ...

48

Aprenentatge basat en projectes complementat amb eines TIC  Una aplicació a l’àrea de tecnologia

Aprenentatge basat en projectes complementat amb eines TIC Una aplicació a l’àrea de tecnologia

... El fet de posar en pràctica l’experimentació deixant de banda la memorització afavoreix l’adquisició de coneixements i forma als alumnes posant en valor les competències bàsiques que els definiran com a persones. És aquí ...

86

Aprenentatge al llarg de la vida, setembre 2012

Aprenentatge al llarg de la vida, setembre 2012

... recerca amb professors, administradors, consellers i psicòlegs que es dediquen a millorar l’èxit acadèmic i les oportunitats dels joves amb uns ingressos baixos, pertanyents a minories i ...treballant ...

54

Avaluació de les TIC a les institucions museístiques: Proposta de model estàndard d'avaluació sobre l'ús de les TIC amb objectius educatius

Avaluació de les TIC a les institucions museístiques: Proposta de model estàndard d'avaluació sobre l'ús de les TIC amb objectius educatius

... afrontar-lo amb l’ajuda d’un programa informàtic; això, és així per diverses raons que, sobretot, tenen a veure amb els avantatges que aquest tipus d’eina comporta alhora d’actualitzar, emmagatzemar i ...

74

Aprenentatge basat en la participació activa

Aprenentatge basat en la participació activa

... d’un aprenentatge significatiu, s’esperava que les notes dels alumnes fossin més elevades que les anteriors gràcies al treball dels conceptes mitjançant les activitats en ...satisfets amb el grau ...

73

Entorns d'ensenyament/aprenentatge virtual en la docència universitària :l'aprenentatge col·laboratiu mediat per ordinador

Entorns d'ensenyament/aprenentatge virtual en la docència universitària :l'aprenentatge col·laboratiu mediat per ordinador

... A més, dins dels fòrums virtuals també s’ha de tenir en consideració la metodologia emprada. L’estudi que ha fet Schrire (2006) ha consistit a examinar els canvis metodològics que estan involucrats en els processos de la ...

340

Show all 8715 documents...