• No se han encontrado resultados

PDF superior Bullying : Violència entre escolars a l'educació secundària obligatòria

Bullying : Violència entre escolars a l'educació secundària obligatòria

Bullying : Violència entre escolars a l'educació secundària obligatòria

... del bullying, que hem observat al capítol ...la violència, els comportaments d’evitació i la seva fòbia social, presents al seu perfil, també creiem que facilitarien el seu posicionament inferior i ...la ...

99

Intervenció per a l'orientació vocacional a l'Educació Secundària Obligatòria

Intervenció per a l'orientació vocacional a l'Educació Secundària Obligatòria

... Atès que hi ha molts aspectes de la vida adolescent que estan canviant com a conseqüència del creixement físic i emocional, el desenvolupament social i la maduració, una nova capa- citat d’avaluar les opinions emocionals ...

75

Les aules d'acollida : anàlisi del projecte d'aules d'acollida en educació secundària obligatòria a Catalunya

Les aules d'acollida : anàlisi del projecte d'aules d'acollida en educació secundària obligatòria a Catalunya

... comissions escolars s’encarregaven de realitzar les inscripcions i passar uns tests per avaluar el nivell de competència lingüística que tenien assolit cada alumne que arriba a un ...

52

Diagnosi de les miniempreses escolars dels centres de secundària de Menorca

Diagnosi de les miniempreses escolars dels centres de secundària de Menorca

... l’educació secundària obligatòria també és possible i que donat el seu caràcter optatiu i per tant no abastar la totalitat dels alumnes, el director afirmà que d’obtenir bons resultats, es plantejaria en el ...

71

La gestió del temps periescolar com a estratègia d’aprenentatge en la millora dels resultats acadèmics en l’educació secundària obligatòria

La gestió del temps periescolar com a estratègia d’aprenentatge en la millora dels resultats acadèmics en l’educació secundària obligatòria

... tasques escolars, però a pesar d’això, la investigació indica que el temps invertit en la realització de les Tasques per a Casa (TPC), encara que siga important, per si sol no significa un compromís de l’alumnat ...

590

Educació i Memòria Històrica

Educació i Memòria Històrica

... experiències escolars i que aquestes estan pautades pels continguts dels llibres de text, es posa de manifest la necessitat d’analitzar-los per a conèixer quina percepció estan donant als ciutadans sobre un ...

55

La no violència de Lanza del Vasto  Bases d'una educació per a la pau

La no violència de Lanza del Vasto Bases d'una educació per a la pau

... somni” 2034 , on parlarà sobre el seu desig de que la gent de pell blanca i de pell negre puguin conviure harmoniosament i com a iguals. Un discurs ple de referències a la no-violència, com per exemple: “no ...

552

Els Itineraris com a recurs didàctic per a la Geografia del Turisme: Un itinerari didàctic per la Platja de Palma

Els Itineraris com a recurs didàctic per a la Geografia del Turisme: Un itinerari didàctic per la Platja de Palma

... excursions escolars afora de l’aula, sinó anar una passa més enllà i plantejar una sistematització didàctica tant abans, com durant, com després de l’itinerari ...l’aula: l’ aprenentatge per ...

161

El mètode cientific a la cuina  Utilitat en l'aprenentatge de la Química

El mètode cientific a la cuina Utilitat en l'aprenentatge de la Química

... desenvolupen tant la seva autonomia com a saber ajudar als altres. En aquest punt és on es pot fer més esment a l’atenció a la diversitat, donat que els alumnes amb més capacitats han d’ajudar als que tenen manco ...

58

Atenció a la diversitat: programa d'enriquiment curricular de Tecnologia en Batxillerat

Atenció a la diversitat: programa d'enriquiment curricular de Tecnologia en Batxillerat

... ► Un altre dels objectius més importants era, sense cap dubte, oferir una proposta d’atenció a la diversitat tenint en compte els principis d’una educació inclusiva i integradora (LOE 2/2006). El programa ...

86

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2009-2010

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2009-2010

... Per tercer any consecutiu, el Consorci d’Educació de Barcelona publica un informe d’escolarització que permet dimensionar el sistema educatiu a la nostra ciutat i prendre el pols de les tendències fonamentals pel que fa ...

54

L'orientació vocacional, eina fonamental en el desenvolupament de l'alumnat a l'Educació Secundària Obligatòria

L'orientació vocacional, eina fonamental en el desenvolupament de l'alumnat a l'Educació Secundària Obligatòria

... El present treball d’investigació explora com es treballa l’Orientació Vocacional a l'IES Francesc de Borja Moll de Palma de Mallorca a través d'un estudi de casos. S’ha realitzat un estudi teòric pel que fa referència ...

70

El pensament computacional als currículums de l'educació secundària obligatòria a l'Estat espanyol

El pensament computacional als currículums de l'educació secundària obligatòria a l'Estat espanyol

... Les noves tendències que el mercat tecnològic imposa, impliquen assumir nous reptes per part de tota la societat i requereix, específicament d'estudiants i educadors, l'acceptació i posada en pràctica de diferents tipus ...

85

L'arqueologia també fa Història  L'ús de l'arqueologia i el patrimoni arqueològic com a una eina didàctica als centres de secundària de Borriana (Castelló)

L'arqueologia també fa Història L'ús de l'arqueologia i el patrimoni arqueològic com a una eina didàctica als centres de secundària de Borriana (Castelló)

... Aquesta pràctica està bastant establerta en països del nord d’Europa – d’on veurem exemples més endavant –, encara que no ha sigut fins fa ben poc que s’ha començat a dur a terme a Espanya. Tot i això, ací generalment ...

67

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2008-2009

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2008-2009

... 16.898 Educació infantil (3-6 anys) 16.720 22.242 1.303 40.265 Educació primària (6-12 anys) ...77.162 Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys) ...

51

Educació en valors: projecte contra la violència de gènere en edats primerenques

Educació en valors: projecte contra la violència de gènere en edats primerenques

... 11 Seguint el guio plantejat en els projecte esmentats, s’han agafat idees dels mateixos per portar el projecte personal a terme. En primer lloc està la forma d’efectuar el treball en classe. Aquest al igual que en el ...

39

Carrils escolars  Educació en l'entorn construït a l'ESO

Carrils escolars Educació en l'entorn construït a l'ESO

... Segons la Cristina Llorente dels Arquitectives, quan organitzen tallers a centres docents el professor molt sovint passa a un segon pla (vigila la classe), o assumeix un rol d’espectador. En aquest cas, pretenem ...

64

Quin Bestiari: Educació Secundària Obligatòria

Quin Bestiari: Educació Secundària Obligatòria

... El 1986 la Coordinadora de Geganters de Barcelona és qui assumeix l’organització de l’acte. Des d’aleshores els gegants en són l’element essencial i un fi l argumental lliga tot el disseny de l’espectacle, que ...

26

El teatre com assignatura obligatòria a educació secundària

El teatre com assignatura obligatòria a educació secundària

... l’educació secundària cada vegada hi trobem més problemes d’abandonament escolar, falta de motivació, problemes conductuals d’agressivitat, o per el contrari , de timidesa i sobretot falta ...

47

Un quatre de vuit amb folre i...? Educació secundària obligatòria

Un quatre de vuit amb folre i...? Educació secundària obligatòria

... En aquest sentit, al material de recursos trobareu un munt d’activitats (plàstiques, de descoberta, experimentació, musicals, lingüístiques...) associades al món dels castells i els cas[r] ...

26

Show all 10000 documents...