• No se han encontrado resultados

[PDF] Top 20 Canvi d'època en els mitjans de comunicació públics i privats

Has 10000 "Canvi d'època en els mitjans de comunicació públics i privats" found on our website. Below are the top 20 most common "Canvi d'època en els mitjans de comunicació públics i privats".

Canvi d'època en els mitjans de comunicació públics i privats

Canvi d'època en els mitjans de comunicació públics i privats

... màrqueting i de competència convindria que comencés a dos quarts i cinc de quatre, és a dir, cinc minuts més ...eliminat i hi hagués un daltabaix emocional en el país– aquest responsable ho documenta ... See full document

8

21 visions del canvi: educació, administració pública, mitjans de comunicació, cultura, empreses, entitats socials

21 visions del canvi: educació, administració pública, mitjans de comunicació, cultura, empreses, entitats socials

... educatives i en organitzacions ...necessàriament els “líders” del seu àmbit sinó un grup més o menys representatiu de la població creixent de persones que treballen en aquest ...persona i els ... See full document

31

Einstein als mitjans de comunicació

Einstein als mitjans de comunicació

... acabat i la complaença de les èpoques victoria- na i eduardiana s’havia ...que els seus valors i els seus ideals ja no tenien cap ...transcendia els conflictes mundans, va trobar ... See full document

24

Els mitjans de comunicació i el medi ambient: informació i desinformació a parts iguals

Els mitjans de comunicació i el medi ambient: informació i desinformació a parts iguals

... DELS MITJANS En conseqüència, el lobby ecologista, molt influent als mitjans de comunicació d’aquesta comunitat autònoma tendrà al davant, a partir dels anys vuitanta, altres lobbies formats ... See full document

5

L'apoderament i democratització financera vist a través de l'evolució de la informació econòmica en els mitjans de comunicació a Catalunya

L'apoderament i democratització financera vist a través de l'evolució de la informació econòmica en els mitjans de comunicació a Catalunya

... l'època i la posterior a la transició al capítol 'Esplendor i misèria del periodisme econòmic” dels Anals del Periodisme Català (1984), per tant em limitaré a fer una breu ...tots els diaris són ... See full document

17

Comunicació persuasiva en els mitjans digitals, febrer 2013

Comunicació persuasiva en els mitjans digitals, febrer 2013

... bil i el televisor, i també els nous dispositius de vídeo i àudio de ...base, i amb la competència cada vegada més gran dels usuaris, 's'estableix una ...Un canvi important que ... See full document

100

Seminari Educació i mitjans de comunicació

Seminari Educació i mitjans de comunicació

... això i que no es poden treure conclusions ...entre els zero i tres anys pot provocar relacions conflictives amb les pantalles a ...En canvi, en contra del que sovint es creu, s’ha observat que ... See full document

31

Mitjans públics autonòmics, a l'abast de la ciutadania?

Mitjans públics autonòmics, a l'abast de la ciutadania?

... fet d’11 corporacions: la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA); Euskal Irrati Telebista - Radio Televisión Vasca (EiTB); Corporación Radio e Televisión de Galicia (CRTVG); Radio y Televisión ... See full document

97

Els mitjans de comunicació al País Valencià

Els mitjans de comunicació al País Valencià

... vuitanta i noranta del segle ...ràdio i televisió autonòmiques (RTVV) en se- rien un exemple, com també la pervivència d’una marcada estructura provincial en la premsa escri- ta, el manteniment de la ... See full document

14

Mitjans de comunicació i memòria històrica

Mitjans de comunicació i memòria històrica

... recerca i la difusió del ...recent, els documents troben el suport necessari en el record perso- ...poble—, i és una immillorable manera de donar veu als protagonistes ...oral i l’ús de les ... See full document

10

Identitat, mitjans de comunicació i testimonis, setembre 2010

Identitat, mitjans de comunicació i testimonis, setembre 2010

... discuteix i s'interpreta sobre la identitat nacional i, en conjunt, l'actualitat que a ritme accelerat va construint-se dia a dia? Per tant, qui fixa l'agenda de referència i com s'interpreta allò ... See full document

8

Els Jocs Olímpics, els mitjans de comunicació i els reptes d'elaborar una imatge global

Els Jocs Olímpics, els mitjans de comunicació i els reptes d'elaborar una imatge global

... d’obertura i cloenda –indicades anteriorment com a una part essencial de l’estratègia d’imatge global– els mitjans reben una guia molt detallada de les actuacions culturals tant sols poques hores ... See full document

21

Els mitjans de comunicació i les medicines alternatives i complementàries

Els mitjans de comunicació i les medicines alternatives i complementàries

... polític i econòmic que contribueixen al desprestigi de la medicina ...de mitjans, cada vegada més cars, per a atendre la cada vega- da major demanda, ocasiona les desesperants llistes d’espera i ... See full document

6

Els Mitjans de comunicació i l'ús de la llengua

Els Mitjans de comunicació i l'ús de la llengua

... estranya. Els resultats de l’autoodi són ...en els registres més formals el llur?; Miquel Martí i Pol, en un poema en què s’adreça virtualment a Pompeu Fabra (Paraules ... See full document

8

Taxonomia de la pseudociència. Cap a una comprensió global i específica de les amenaces i característiques del fenomen en els mitjans de comunicació

Taxonomia de la pseudociència. Cap a una comprensió global i específica de les amenaces i característiques del fenomen en els mitjans de comunicació

... enunciats i estableix relacions causals sobre fenòmens que la ciència establerta considera ...garantida, i 3) els seus defensors intenten crear la impres- sió que sí que és ...en canvi, ... See full document

23

Joves, mitjans de comunicació i consum cultural

Joves, mitjans de comunicació i consum cultural

... L’escriptor i pedagog Joan Triadú (ribes de Freser, ripollès, 30 de juliol de 1921 —Barcelona, 30 de setembre de 2010), diu a les Memòries d’un segle d’or (Proa, 2008) que el segle xx ha estat el segle d’or de la ... See full document

10

Avaluació d'aplicacions HPC sobre Clouds públics / privats

Avaluació d'aplicacions HPC sobre Clouds públics / privats

... Computing i el funcionament d’una aplicació HPC real i la seva aplicació en entorns d’alt ...desesperació i que han precisat de molta dedicació per tal de ser superats amb ...funcionament i ... See full document

72

Esport, mitjans de comunicació i la cultura de la pau

Esport, mitjans de comunicació i la cultura de la pau

... que els pe rio - dis tes ad vo quin per la pau o do nin preferèn cia a les veus que cri den a fa vor de la re so lu ció de con flic ...en els lí mits d’u na ma ne ra es pe cí fi ca i na cio nal de ... See full document

7

Anàlisi comunicativa de la crisi de les aigües Eden en els principals mitjans de comunicació impresos i digitals

Anàlisi comunicativa de la crisi de les aigües Eden en els principals mitjans de comunicació impresos i digitals

... afectats, i no es donen dades numèriques del total de lots que poden estar afectats ni la quanti- tat exacta de lots que s’han retirat o bé els que encara es troben en possessió del consumidor final amb el ... See full document

20

En defensa dels mitjans públics

En defensa dels mitjans públics

... canvis: "Els mitjans públics són més necessaris que mai, però s'han hagut d'adaptar a una redefinició interna". Però el canvi no afecta tan sols els[r] ... See full document

10

Show all 10000 documents...