PDF superior Creació d'una pàgina web de fotografia

Creació d'una pàgina web de fotografia

Creació d'una pàgina web de fotografia

• S’han escollit colors segons els convenis establerts a l’hora d’interactuar amb l’usuari, com per exemple quan envia informació mitjançant el formulari de contacte: si s’ha enviat correctament el missatge que li apareixerà a l’usuari serà amb un fons verd, mentre que si ha donat algun error apareixerà amb un fons vermell. A la vegada, s’ha tingut cura de que els colors escollits per al lloc web no dificultin la lectura de cap manera.

45 Lee mas

Creació d'una pàgina web per a una professional de l'art

Creació d'una pàgina web per a una professional de l'art

La idea de realitzar una pagina web feia temps que m’atreia. Sabia que el període de temps per dur a terme el TFM era curt i jo no disposava de tot el temps necessari per dedicar-li, però era conscient que encara que no tingués finalitzades totes les funcionalitats, l’esforç valdria la pena, perquè no deixava de ser un pas endavant en l’aprenentatge que vaig decidir iniciar amb el Màster d’Aplicacions Multimèdia. Aquest projecte m’ha permès actualitzar-me en totes les eines de treball que intervenen en la creació d’una web. Eines per crear wireframes, eines com omnigraffle que combinen dibuix i tecnologia, eines que ens calculen el grau de popularitat , eines de tractament d’imatge com photoshop i fireworks, i principalment m’he iniciat en el mon de wordpress.
Mostrar más

80 Lee mas

Portal web dinàmic de difusió empresarial i conceptes d'e màrqueting

Portal web dinàmic de difusió empresarial i conceptes d'e màrqueting

- Creació i disseny entorn web d’accés públic. Es tracta de dissenyar i implementar una pàgina web amb les funcionalitats que defineixi l’empresa i permetin a l’usuari (ja si client o no) conèixer-la. P.e., poder veure visualment els projectes que ha realitzat l’empresa amb la fotografia i la seva corresponent descripció, enviar el currículum laboral i posar-se en contacte amb l’empresa a través de formularis web d’una manera fàcil, ràpida, senzilla i poder visualitzar qualsevol opció o contingut que l’empresa desitgi. De tal manera que l’entorn web sigui l’aparador a Internet.
Mostrar más

129 Lee mas

Creació d'un lloc web amb WebMatrix

Creació d'un lloc web amb WebMatrix

Internet dona a les empreses la possibilitat de poder exposar els seus productes i/o serveis sense límit d’horaris i sense límits geogràfics. Disposar d’una pàgina web corporativa ajuda a les empreses a ampliar les seves vendes, a millorar les expectatives de beneficis i a expandir el seu negoci gràcies a l’accés a un públic molt més ampli que el que es pot abastar amb un model d’empresa tradicional.

49 Lee mas

Creació d'una eina de detecció de vulnerabilitats web

Creació d'una eina de detecció de vulnerabilitats web

Uns dels requeriments principals de la nostra aplicació és que s'intenti crear un sistema de detecció de vulnerabilitats que requereixi la menor interacció per part de l'usuari. Per tant, després s'haver realitzat l'estudi sobre les diferents eines que existeixen, hem pogut observar que els Web Spider, són programes que recorren els diferents enllaços que es troben en una web, per tal d'intentar accedir (o conèixer) a cada un dels diferents apartats de la web que estan enllaçats a través d'ella. D'aquesta forma, únicament introduint la web principal, es podria arribar a una gran part del total de la pàgina web utilitzant únicament un programa. Coneixent això, la nostra aplicació necessitarà una eina com aquesta, en la qual l'usuari només hagi d'introduir la web a auditar i que el sistema s'encarregui de fer la resta.
Mostrar más

75 Lee mas

Creació del lloc web rafazaragoza com : responsive design amb HTML5

Creació del lloc web rafazaragoza com : responsive design amb HTML5

El plugin recorre tot el lloc web i genera pàgines html de cada possible impressió del lloc web. Regenera les pàgines cada cop que hi ha un canvi i no permet posar en cache el contingut més dinàmic (resultat de cerques, possibles actualitzacions a temps real, etc.). Amb aquest procés, quan un navegador fa una petició a una pàgina, enlloc d’haver-la de generar el sistema a temps real, li serveix la pàgina html estàtica evitant la feina de

60 Lee mas

Introducció a la creació de pàgines web, setembre 2008

Introducció a la creació de pàgines web, setembre 2008

Imagineu un document en què es parla de l'Everest, i que en un punt d'aquest document apareix el nom d'"Edmund Hillary", que va ser el primer escalador que va fer el cim. En un document convencional, el més probable és que tinguéssim un asterisc, o un número que fes referència a una anotació al peu de pàgina on s'explicaria breument qui era i les seves proeses. Doncs bé, la hipermèdia ens permetria que el nom fos un enllaç, i que, quan l'usuari hi fes clic (interaccionés), accedíssim a un altre document amb tota la informació d'Edmund Hillary, amb l'opció de trobar més referències en aquell document, entre les quals una referència al document de l'Everest, o fins i tot imatges, vídeos..., amb la qual cosa es pot construir una gran xarxa de continguts amb referències entrecreuades.
Mostrar más

10 Lee mas

Creació del lloc web i e commerce 'Cosmética Profesional Online'

Creació del lloc web i e commerce 'Cosmética Profesional Online'

First of all, the idea was developed in a documental way, organizing the schedule and the working hours, trying not to forget any item. Writing the marketing planning to follow in order to design and create the web. Then, I have created it with Prestashop, changing the design, the programming, adding widgets, images, products, descriptions, videos… Managing the interface with his contents. On the other hand, once the website was around 80% completed, I began to retouch the organic positioning of the website, improving the keywords, titles, pictures, metadescriptions, tags like <h1>, <h2>, etc. Finally, at the end of the project, I have checked in a general way the final result, testing it from multiple browsers, payment methods, etc. Keeping in mind the possible mistakes which could appear and trying to solve them efficiently.
Mostrar más

40 Lee mas

Memòria d'activitats 2015

Memòria d'activitats 2015

Durant el 2015 s’ha millorat la pàgina web de promoció de la col·laboració ciutadana amb les entitats socials de la ciutat, singularment del voluntariat, que impulsa l’Acord Ciutadà de[r]

152 Lee mas

Màrqueting electrònic

Màrqueting electrònic

- Avaluació del lloc web: en aquest cas, es tracta d’esbrinar com les persones usuàries utilitzen la web i com es mouen per ella. D’aquesta manera podem veure si estem complint els nostres objectius d’apropament i satisfacció de les necessitats del client. Hi ha dues maneres d’arribar a tenir informació sobre les persones usuàries. La primera és l’enquesta penjada al lloc web amb preguntes referides al disseny del lloc, a la facilitat de navegació, a les preferències de navegació, als continguts desitjats, etc. La segona és analitzant les estadístiques del lloc. En aquest cas, els logs -o accessos al servidor- ens poden donar informació rellevant sobre quines són les pàgines més visitades, quin és el camí que un usuari o usuària segueix a la nostra web, etc.
Mostrar más

12 Lee mas

Pasantia en fotografia

Pasantia en fotografia

Registro fotográfico del proceso creativo de los Artistas en los talleres de creación del Taller Arte Dos Gráfico: El Taller se compone de varios espacios de trabajo con gran equipamient[r]

33 Lee mas

Creació d'una aplicació col·laborativa orientada a web semàntica

Creació d'una aplicació col·laborativa orientada a web semàntica

Les dades en GAE s'emmagatzemen en un sistema anomenat “DataStore”; tal com s'ha descrit anteriorment, aquest sistema pertany al tipus NoSQL, amb ho que té una serie de restriccions. Per a poder utilitzat la “DataStore” de forma senzilla, s'ha utilitzat una llibreria anomenada Objectify, que permet la creació d'un model de dades a partir de classes Java i anotacions. La limitació més significativa es que no es possible tenir objectes que continguin objectes del mateix tipus; la realitat es que la estructura de la “datastore” es linear, amb ho que no es possible tenir un arbre d'objectes.
Mostrar más

34 Lee mas

Breve historia de una fotografía

Breve historia de una fotografía

Había dos problemas: la foto parece un montaje y, en todo caso, el fusilamiento de un derechista no parecía la foto idónea para aquel libro sobre la... 4 En La columna de la muerte h[r]

16 Lee mas

Creació del lloc web del Festival Barcelona Visual Sound

Creació del lloc web del Festival Barcelona Visual Sound

organitzador del festival. Aquesta gestió ha de poder realitzar-se de forma senzilla i sense necessitat de tenir coneixements avançats de HTML o desenvolupament web. És per aquest motiu que el website ha d'estar creat sota un Sistema de Gestió de Continguts.

61 Lee mas

Desenvolupament d'una pàgina web per a la publicació de continguts per a professionals d'esdeveniments infantils basada en Wordpress

Desenvolupament d'una pàgina web per a la publicació de continguts per a professionals d'esdeveniments infantils basada en Wordpress

Fa uns 8 anys que vaig pensar en emprendre, i ho vaig fer però en aquesta ocasió no a temps complet amb una agencia web i de marketing com a feina segona feina. Addicionalment vaig planificar un projecte dins del sector familiar ja que es un sector en el que tot i el poc temps de les famílies s’impliquen bastant en l´ús d’eines que els facilitin varis aspectes del seu dia a dia. En aquell moment, el projecte eren plans infantils pero no el vaig evolucionar com m’hagués agradat i sempre m’ha quedat aquesta il·lusió de fer quelcom relacionat dins del mateix sector pero dins d’un interès específic.
Mostrar más

85 Lee mas

Control d'Accés d'Usuaris als Serveis de Xarxa CAUSiX

Control d'Accés d'Usuaris als Serveis de Xarxa CAUSiX

Com que es tracta d’una aplicació client servidor que funciona en entorn web, cada mòdul que el composa estarà format per una pàgina web amb scrips php incorporats, o be per scrips en php quan no cal presentació a l’usuari, tot això lligat amb enllaços entre les diferents pàgines.

60 Lee mas

Fotografia i Surrealisme

Fotografia i Surrealisme

La següent obra és Jean Louis Barrault (1935) confeccionada per la francesa Dora Maar (Veure imatge 6). El que es veu és el cos nu masculí d’un model, el comediant francès Jean Louis Barrault, que ressalta sobre un fons neutre. Tècnicament no sembla una imatge ni manipulada ni retocada, un fet que no té perquè ser rellevant, perquè el que s’ha de destacar és que fou una fotografia polèmica: es tractava d’una dona-fotògrafa retratant a un home, i a més, semi nu, simplement vestit amb un slip 149 . En aquest sentit, Dora Maar fou una fotògrafa novadora, perquè el cos masculí s’interpretà com a un exemple d’erotisme en estat pur; un erotisme, a més, plasmat des del punt de vista de la dona-fotògrafa. La seva intenció no és ser agressiva respecte a la figura masculina, no és un intent de cosificar el cos, sinó d’emfatitzar la seva sensualitat, fent florir el seu erotisme i la seva personalitat, respectant-lo en tot moment. Es podria parlar de manipulació, no respecte al procediment tècnic, sinó perquè vol fer explotar la sensualitat del model. És per això que el composa estratègicament. En definitiva, és un exemple de la visió de l’home per la dona-fotògrafa surrealista.
Mostrar más

43 Lee mas

Pla d'Actuació del Districte de Gràcia PAD: 2004-2007

Pla d'Actuació del Districte de Gràcia PAD: 2004-2007

Els darrers anys la ciutat de Barcelona ha sofert profunds canvis que han provocat evidents millores en tots els àmbits -urbanístics, socioeconòmics, culturals-… Gràcia no n’està al marge. El districte avança dia a dia en la creació i remodelació de nous espais verds, en la racionalització de la circulació viària, en la creació de nous equipaments públics, en la millora del benestar social dels seus veïns, de l’educació, de la salut, del respecte mediambiental… i tot plegat amb l’actiu afegit de la gran riquesa del teixit associatiu col.laborant en els processos participatius.
Mostrar más

21 Lee mas

Portal Infomed Villa Clara: un recorrido a travs de su historia

Portal Infomed Villa Clara: un recorrido a travs de su historia

Background: the development of communication and information technologies play a key role in the progress of new systems of learning, which at the same time has influenced on the adoption of technological tools for improving educational and communicative applications, as well as on its rapid expansion into different elements of the web.

12 Lee mas

Pàgina web amb gestor de continguts

Pàgina web amb gestor de continguts

L’aplicació té una vessant informativa i de promoció, per tant ha de presentar els continguts d’una forma clara i entenedora. Per a donar suport a les cerques s’implementarà un sistema de tags i un cercador de continguts. Addicionalment s’utilitzaran els diferents plugins que ofereixen les xarxes socials per connectar amb els llocs web així com un generador RSS per a que els usuaris es puguin subscriure i estar al corrent de les properes actuacions.

44 Lee mas

Show all 10000 documents...