• No se han encontrado resultados

[PDF] Top 20 De la primària a la secundària

Has 10000 "De la primària a la secundària" found on our website. Below are the top 20 most common "De la primària a la secundària".

De la primària a la secundària

De la primària a la secundària

... d’educació secundària on poden anar els alumnes de l’escola Abadessa Emma a buscar i saber quina informació se’ls facilitava des dels centres, només aquests dos centres, ja que cada poble ha d’anar al centre més ... See full document

125

Transició entre la primària i la secundària  Causes i propostes de millora

Transició entre la primària i la secundària Causes i propostes de millora

... Tal i com s'observa a la Taula 1, alguns àmbits d'actuació per a la millora de la transició entre la primària i secundària. En primera instància apareixen els relacionats amb els òrgans de govern, en aquest ... See full document

75

La intervenció socioeducativa en els processos de transició escolar de primària a secundària en famílies migrants magrebines del Raiguer

La intervenció socioeducativa en els processos de transició escolar de primària a secundària en famílies migrants magrebines del Raiguer

... de secundària és el pare que sol anar a l’institut, que és qui té més facilitat de transport i segons la majoria de mares entrevistades parla millor ...a primària, torna a quedar en segon ... See full document

67

L'escola a la societat xarxa : Internet a l'educació primària i secundària  Informe final de recerca (volum I)

L'escola a la societat xarxa : Internet a l'educació primària i secundària Informe final de recerca (volum I)

... d’educació primària per part de la Secretaria General, el Pro- grama d’informàtica educativa havia dedicat un considerable esforç a proporcionar formació i organitzar seminaris, preparar materials i donar suport a ... See full document

920

Flamenk: Cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria

Flamenk: Cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria

... instrumentació i els quatre palos o estils més importants d’aquest gènere: La soleá,.. siguiriya, bulería i tango.[r] ... See full document

16

Eleccions als consells escolars : centres docents privats concertats. 2002

Eleccions als consells escolars : centres docents privats concertats. 2002

... En els Consells Escolars dels centres docents privats concertats de Primària/Secundària el percentatge del professorat elegit de nou pel conjunt de la ciutat dóna una mitjana del 68%. Dos districtes: Gràcia ... See full document

49

Eleccions als consells escolars : centres docents privats concertats. 2008-2009

Eleccions als consells escolars : centres docents privats concertats. 2008-2009

... Pel que fa als centres de secundària, hi ha oscil·lacions de participació més accentuades que als centres de Primària/secundària. així, hi ha districtes amb un percentatge de participació molt ... See full document

50

Notícies de l'Agenda 21 Escolar. Any 8. núm. 05 (2008)

Notícies de l'Agenda 21 Escolar. Any 8. núm. 05 (2008)

... El contingut de l’exposició és el de les dues col·leccions de cartells editades fins ara, la primera es va enviar als centres ja fa un temps i la segona es va presentar aquest dimecres, conjuntament amb la pel·lícula El ... See full document

9

Programa de revisió de menús escolars a la ciutat de Barcelona : informe curs 2017-2018

Programa de revisió de menús escolars a la ciutat de Barcelona : informe curs 2017-2018

... Barcelona el que va suposar un 91,5% dels 130 menús previstos. Del total de centres que s’han revisat, tots tenien educació infantil, un 94% educació primària, i un 50% educació secundària. Per titularitat, ... See full document

23

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2009-2010

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2009-2010

... Una de les variables d’escolarització amb un impacte més gran en la dinàmica dels centres educatius és la matricula viva, pel que suposa d’inestabilitat. Enguany, tot i que ha disminuït (376 altes i 307 baixes menys que ... See full document

54

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2008-2009

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2008-2009

... Escoles bressol i llars d'infants (0-3 anys) 4.426 2.124 10.348 16.898 Educació infantil (3-6 anys) 16.720 22.242 1.303 40.265 Educació primària (6-12 anys) 31.249 44.267 1.646 77.162 Educació Secundària ... See full document

51

Abordando la prevención de la infección por VIH: “Desde la educación sexual a la PrEP”

Abordando la prevención de la infección por VIH: “Desde la educación sexual a la PrEP”

... Con el objetivo de hacer llegar toda la informa- ción disponible hasta el momento a la población de una forma clara y sencilla, surge otra de las ONGs más representativas a ni[r] ... See full document

12

Programa d'Actuació del Districte de Sant Andreu 2004-2007 (P.A.D.)

Programa d'Actuació del Districte de Sant Andreu 2004-2007 (P.A.D.)

... de primària) els sanitaris (nou CAP), i els residencials (siguin per gent gran o per estudiants), hi tindran cabuda amb una tasca de lideratge institucional que s’haurà d’encapçalar des del govern municipal per ... See full document

28

Temarios correspondientes a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

Temarios correspondientes a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

... Tema 59.- Organización, competencias y actuación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de industria y energía, trabajo, formación y empleo, y seguridad laboral.. T[r] ... See full document

137

Temarios correspondientes a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

Temarios correspondientes a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

... minación del proceso: Renuncia, desistimiento, allanamiento, transacción, satisfacción extraprocesal y carencia so - brevenida de objeto; especial referencia a la disposición de la acció[r] ... See full document

38

De la metáfora a la acción

De la metáfora a la acción

... Estos ejemplos ponen de manifiesto cómo la experiencia corporal, perceptiva y motora, está íntimamente ligada al modo en el que organizamos nuestro sistema conceptual, es decir, la estr[r] ... See full document

6

Incentivos en atención primaria: de la contención del gasto a la salud de la población

Incentivos en atención primaria: de la contención del gasto a la salud de la población

... Partimos de lo más frecuente y habitual, la contención del gasto, para llegar al objetivo último, la mejora de la salud de la población con énfasis en el uso diagnós- tico y terapéutico [r] ... See full document

8

Gráfica que muestra los resultados experimentales para un cuerpo negro

Gráfica que muestra los resultados experimentales para un cuerpo negro

... "El cuerpo negro emite energía para todas las longitudes de onda y la distribución de la energía radiante es tal que a una determinada longitud de onda la intensidad[r] ... See full document

8

De la cultura de guerra a la cultura de la victoria: los vencedores y la construcción de la dictadura franquista (1936-1951)

De la cultura de guerra a la cultura de la victoria: los vencedores y la construcción de la dictadura franquista (1936-1951)

... Para ello, partiendo desde una perspectiva centrada en el plano local, se explo- ran las diferentes vías (sistema de recompensas, participación en las instituciones del régimen, colabora[r] ... See full document

26

La prescripción científica en la atención clínica diaria. De la teoría a la práctica

La prescripción científica en la atención clínica diaria. De la teoría a la práctica

... Sin embargo, si se estudian los resul- tados con detenimiento, se descubre que el aparente éxito científico es, más bien, un éxito comercial, de ventas, quizá peligroso para la salud, pu[r] ... See full document

18

Show all 10000 documents...