Top PDF De la primària a la secundària

De la primària a la secundària

De la primària a la secundària

... d’educació secundària on poden anar els alumnes de l’escola Abadessa Emma a buscar i saber quina informació se’ls facilitava des dels centres, només aquests dos centres, ja que cada poble ha d’anar al centre més ...

125

Transició entre la primària i la secundària  Causes i propostes de millora

Transició entre la primària i la secundària Causes i propostes de millora

... Tal i com s'observa a la Taula 1, alguns àmbits d'actuació per a la millora de la transició entre la primària i secundària. En primera instància apareixen els relacionats amb els òrgans de govern, en aquest ...

75

La intervenció socioeducativa en els processos de transició escolar de primària a secundària en famílies migrants magrebines del Raiguer

La intervenció socioeducativa en els processos de transició escolar de primària a secundària en famílies migrants magrebines del Raiguer

... de secundària és el pare que sol anar a l’institut, que és qui té més facilitat de transport i segons la majoria de mares entrevistades parla millor ...a primària, torna a quedar en segon ...

67

L'escola a la societat xarxa : Internet a l'educació primària i secundària  Informe final de recerca (volum I)

L'escola a la societat xarxa : Internet a l'educació primària i secundària Informe final de recerca (volum I)

... d’educació primària per part de la Secretaria General, el Pro- grama d’informàtica educativa havia dedicat un considerable esforç a proporcionar formació i organitzar seminaris, preparar materials i donar suport a ...

920

Flamenk: Cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria

Flamenk: Cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria

... instrumentació i els quatre palos o estils més importants d’aquest gènere: La soleá,.. siguiriya, bulería i tango.[r] ...

16

Eleccions als consells escolars : centres docents privats concertats. 2002

Eleccions als consells escolars : centres docents privats concertats. 2002

... En els Consells Escolars dels centres docents privats concertats de Primària/Secundària el percentatge del professorat elegit de nou pel conjunt de la ciutat dóna una mitjana del 68%. Dos districtes: Gràcia ...

49

Eleccions als consells escolars : centres docents privats concertats. 2008-2009

Eleccions als consells escolars : centres docents privats concertats. 2008-2009

... Pel que fa als centres de secundària, hi ha oscil·lacions de participació més accentuades que als centres de Primària/secundària. així, hi ha districtes amb un percentatge de participació molt ...

50

Notícies de l'Agenda 21 Escolar. Any 8. núm. 05 (2008)

Notícies de l'Agenda 21 Escolar. Any 8. núm. 05 (2008)

... El contingut de l’exposició és el de les dues col·leccions de cartells editades fins ara, la primera es va enviar als centres ja fa un temps i la segona es va presentar aquest dimecres, conjuntament amb la pel·lícula El ...

9

Programa de revisió de menús escolars a la ciutat de Barcelona : informe curs 2017-2018

Programa de revisió de menús escolars a la ciutat de Barcelona : informe curs 2017-2018

... Barcelona el que va suposar un 91,5% dels 130 menús previstos. Del total de centres que s’han revisat, tots tenien educació infantil, un 94% educació primària, i un 50% educació secundària. Per titularitat, ...

23

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2009-2010

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2009-2010

... Una de les variables d’escolarització amb un impacte més gran en la dinàmica dels centres educatius és la matricula viva, pel que suposa d’inestabilitat. Enguany, tot i que ha disminuït (376 altes i 307 baixes menys que ...

54

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2008-2009

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2008-2009

... Escoles bressol i llars d'infants (0-3 anys) 4.426 2.124 10.348 16.898 Educació infantil (3-6 anys) 16.720 22.242 1.303 40.265 Educació primària (6-12 anys) 31.249 44.267 1.646 77.162 Educació Secundària ...

51

Abordando la prevención de la infección por VIH: “Desde la educación sexual a la PrEP”

Abordando la prevención de la infección por VIH: “Desde la educación sexual a la PrEP”

... Con el objetivo de hacer llegar toda la informa- ción disponible hasta el momento a la población de una forma clara y sencilla, surge otra de las ONGs más representativas a ni[r] ...

12

Programa d'Actuació del Districte de Sant Andreu 2004-2007 (P.A.D.)

Programa d'Actuació del Districte de Sant Andreu 2004-2007 (P.A.D.)

... de primària) els sanitaris (nou CAP), i els residencials (siguin per gent gran o per estudiants), hi tindran cabuda amb una tasca de lideratge institucional que s’haurà d’encapçalar des del govern municipal per ...

28

Temarios correspondientes a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

Temarios correspondientes a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

... Tema 59.- Organización, competencias y actuación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en materia de industria y energía, trabajo, formación y empleo, y seguridad laboral.. T[r] ...

137

Temarios correspondientes a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

Temarios correspondientes a la Oferta Pública de Empleo (OPE) de la Administración de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha

... minación del proceso: Renuncia, desistimiento, allanamiento, transacción, satisfacción extraprocesal y carencia so - brevenida de objeto; especial referencia a la disposición de la acció[r] ...

38

De la metáfora a la acción

De la metáfora a la acción

... Estos ejemplos ponen de manifiesto cómo la experiencia corporal, perceptiva y motora, está íntimamente ligada al modo en el que organizamos nuestro sistema conceptual, es decir, la estr[r] ...

6

Incentivos en atención primaria: de la contención del gasto a la salud de la población

Incentivos en atención primaria: de la contención del gasto a la salud de la población

... Partimos de lo más frecuente y habitual, la contención del gasto, para llegar al objetivo último, la mejora de la salud de la población con énfasis en el uso diagnós- tico y terapéutico [r] ...

8

Gráfica que muestra los resultados experimentales para un cuerpo negro

Gráfica que muestra los resultados experimentales para un cuerpo negro

... "El cuerpo negro emite energía para todas las longitudes de onda y la distribución de la energía radiante es tal que a una determinada longitud de onda la intensidad[r] ...

8

De la cultura de guerra a la cultura de la victoria: los vencedores y la construcción de la dictadura franquista (1936-1951)

De la cultura de guerra a la cultura de la victoria: los vencedores y la construcción de la dictadura franquista (1936-1951)

... Para ello, partiendo desde una perspectiva centrada en el plano local, se explo- ran las diferentes vías (sistema de recompensas, participación en las instituciones del régimen, colabora[r] ...

26

La prescripción científica en la atención clínica diaria. De la teoría a la práctica

La prescripción científica en la atención clínica diaria. De la teoría a la práctica

... Sin embargo, si se estudian los resul- tados con detenimiento, se descubre que el aparente éxito científico es, más bien, un éxito comercial, de ventas, quizá peligroso para la salud, pu[r] ...

18

Show all 10000 documents...