• No se han encontrado resultados

PDF superior Desviació i control social, febrer 2013

Desviació i control social, febrer 2013

Desviació i control social, febrer 2013

... l’homicidi i l’agressió sexual (Daly i Wilson, 1988), i intenta explicar altres aspectes de la conducta humana com l’homosexualitat, l’infanticidi, la promiscuïtat, la percepció de la bellesa ...

42

Fiscalitat de fundacions i associacions, febrer 2013

Fiscalitat de fundacions i associacions, febrer 2013

... audiovisuals i cinematogràfiques (lletra ...caràcter social, ja que la FAMA té reconeguda aquesta ...serveis i lliuraments de béns realitzats directament als seus membres per entitats sense ànim de ...

38

Delinqüència i TICs, febrer 2013

Delinqüència i TICs, febrer 2013

... d’amics i altres funcionalitats de les xarxes socials, no és fins�a�la�meitat�de�la�dècada�passada, amb la popularització de MyS- pace, primer, i de Facebook i altres xarxes més localitzades ...

42

Drogues i delinqüència, febrer 2013

Drogues i delinqüència, febrer 2013

... més social o cultural que exerceixen un pes ...droga i delinqüència (JIFE, Epstein i ...Mèxic i altres de l’àrea centreamericana (càrtels, bandes, ...consumidors i el percentatge de ...

58

Intervenció en les organitzacions i qualitat de vida, febrer 2013

Intervenció en les organitzacions i qualitat de vida, febrer 2013

... d’Investigació Social de la Universitat de ...guda i es va constatar que en funció d’això els efectes eren més o menys posi- tius en els receptors de la ...l’equip i aquest falla en la manera de ...

48

Cultura i mercat, febrer 2013

Cultura i mercat, febrer 2013

... legitimitat social de les lleis de propietat intel·lectual també s’està ...l’aparició i immediata popula- rització de Napster a partir de l’any 1999 (l’any 2001 ja tenia segons les fonts entre 26 i ...

83

Delinqüència sexual i violència, febrer 2013

Delinqüència sexual i violència, febrer 2013

... problema social que requereix una atenció ...general i cerca actuar fins i tot abans que aparegui el ...l’educació i la intervenció en etapes primerenques del desenvolupament de ...cronifiqui. ...

42

Impost sobre societats i comptabilitat, febrer 2013

Impost sobre societats i comptabilitat, febrer 2013

... previsió social que actuïn com a instrument de previsió social empresarial, a plans de previsió social empresarial o a aportacions a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat: ...euros. ...

80

Contractació, dret de danys i dret societari, febrer 2013

Contractació, dret de danys i dret societari, febrer 2013

... capital, i després s’havia demostrat que la solvència de la societat auditada no era tanta, de manera que la confi- ança dipositada en l’auditoria els havia causat ...mateixa, i acudien en tot cas a la ...

46

Diàleg interreligiós i educació social, febrer 2013

Diàleg interreligiós i educació social, febrer 2013

... evidents i ineludibles que acaben tapant altres tipus de necessitats més lligades a la interioritat, a la cons- trucció o al reconeixement de la pròpia ...especial i tan ...l’objectiu i al sentit de ...

151

Atenció i suport social, febrer 2013

Atenció i suport social, febrer 2013

... construcció social es fona- menta en la ...obviant i menystenint tot allò que altres persones han aportat en el seu creixement ...emocionals i psicosocials que tenim i ens construïm al nostre ...

252

Dret de la Seguretat Social I, febrer 2013

Dret de la Seguretat Social I, febrer 2013

... fill, i ho certifiquin així els serveis mèdics de l’INSS o de la MATEP, segons l’entitat amb la qual l’empresa tingui concertada la cobertura dels riscos professionals, amb l’informe del metge del servei de salut ...

70

Ciutat, adolescències i educació social, febrer 2012

Ciutat, adolescències i educació social, febrer 2012

... equivocat i que per això sembla ...irrespectuosos i no obstant això exigeixen ...incloure. I per a això els adults que envolten els adolescents han de fer actes que impliquin un ...

172

Metodologia i tècniques d'investigació social, febrer 2004

Metodologia i tècniques d'investigació social, febrer 2004

... mètodes i tècniques d'investigació, en la psicologia i en altres ciències socials i del comportament, han estat creats, elaborats i desenvolupats al llarg del segle XX amb el punt de mira ...

8

Política i direcció de persones, febrer 2013

Política i direcció de persones, febrer 2013

... tecnològics i en les formes de treballar han convertit aquest aspecte en un element rellevant per a les ...treball i fins i tot la del mateix concepte de lloc de treball fa que els plantejaments de ...

34

Comportament i regulació dels mercats, febrer 2013

Comportament i regulació dels mercats, febrer 2013

... indústria�comercial, i més concretament el comerç�electrònic, tant de béns físics com ...tradicional, i el seu creixement és de volum i de ...important i han millorat l'eficiència de ...

42

Polítiques culturals i de comunicació, febrer 2013

Polítiques culturals i de comunicació, febrer 2013

... polítiques i els reguladors ha estat un motiu tradicional de polèmica, ja que sovint es veu com la voluntat de trencar l’ordre democràtic establert per mitjà del tràfic ...legítima i no s'ha de confondre ...

36

Biometria, febrer 2013

Biometria, febrer 2013

... fina i seria molt sensible al soroll de la imatge de la ditada i a la mateixa resolució del ...5 i 175° no és 90°, com resultaria de portar a terme una mitjana aritmètica, sinó ..., i el valor ...

68

Optimització, febrer 2013

Optimització, febrer 2013

... estàndard i la forma canò- nica radica en el fet que així com l’estàndard no ens marcava el sentit de la funció objectiu, en el cas de la forma canònica ens marca una relació de con- cordança entre el signe de ...

56

Animació 3D, febrer 2013

Animació 3D, febrer 2013

... dorsal i molta més a la zona cervical per sobre de les clavícules i les ...moure i cargolar i que afectarà directament a l'estructura i quantitat d'ossos de la zona del ...

185

Show all 10000 documents...