Top PDF Els Grups Interactius a l'Educació Primària

Els Grups Interactius a l'Educació Primària

Els Grups Interactius a l'Educació Primària

... són els autors que manifesten les avantatges que això suposa i, cada cop més, hi ha centres disposats a acollir-se a aquest ideal, abandonant maneres de fer tradicionalistes i directives per adoptar-ne d’altres ...

57

Estudi de la resolució de problemes pel mètode de Polya en educació primària

Estudi de la resolució de problemes pel mètode de Polya en educació primària

... l’actitud, els resultats i la consegüent aptitud que enfront dels problemes matemàtics tenen els xiquets i xiquetes de l'educació primària, mitjançant la incorporació a l’aula del mètode de resolució ...

57

Can Cadena: Material didàctic complementari. Educació Infantil. Parvulari i Educació primària. Cicle inicial

Can Cadena: Material didàctic complementari. Educació Infantil. Parvulari i Educació primària. Cicle inicial

... Els horts urbans formen part d’un programa de participació de Parcs i Jardins de Barcelona, Institut Municipal, destinat a la gent gran de la ciutat i que té com a finalitat la integració i la col·laboració dels ...

13

12 X 11. Audició per a Cobla: Educació primària

12 X 11. Audició per a Cobla: Educació primària

... El flabiol és l’instrument més petit i més antic de la cobla. És una mena de flauta de bec petita que s’encarrega d’executar els introits i els contrapunts de la dansa. Aquest instrument es toca només amb ...

14

Tallers d’experimentació de l’àrea de les Ciències Naturals per Educació Primària

Tallers d’experimentació de l’àrea de les Ciències Naturals per Educació Primària

... tots els tallers, és transmetre als alumnes que la situació mediambiental del planeta, en quant a sostenibilitat i contaminació, és ...crítica. Els futurs ciutadans hauran de donar respostes a n’ aquests ...

103

Flamenk: Cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria

Flamenk: Cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria

... Gràcies als manuscrits de l’Oncle Àngel Hernández Pubill, en conservem el repertori més gran, que és el de Lleida, que ha estat utilitzat més recentment pels grups La Violeta, Garrotan i Rumbertes dels Garrotan. ...

16

Educació en valors: projecte contra la violència de gènere en edats primerenques

Educació en valors: projecte contra la violència de gènere en edats primerenques

... en Educació Primària, en xiquets i xiquetes de primer de primària, el que a causa de l’edat dels xiquets i xiquetes, es pensa que dificulta la tasca d’ensenyament-aprenentatge en els cursos ...

39

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2009-2010

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2009-2010

... En els gràfics anteriors, per facilitar la comparació amb altres àmbits territorials i per la disponibilitat de sèries històriques, hem considerat tot l’alumnat estranger dels ensenyaments de règim general a ...

54

Intel ligència emocional a les aules d'educació infantil i educació primària  Una nova forma d'ensenyament a les aules

Intel ligència emocional a les aules d'educació infantil i educació primària Una nova forma d'ensenyament a les aules

... 1990, els que van parlar per primera vegada d’intel·ligència emocional, aquests descrivien la intel·ligència emocional com una persona que té la capacitat de percebre, comprendre i portar a terme relacions ...

48

La relaxació i els seus beneficis al context de l’educació primària

La relaxació i els seus beneficis al context de l’educació primària

... apareixen els objectius que es volen aconseguir classificats en general i ...viuen els alumnes, els beneficis que s’obtenen d’aplicar tècniques de relaxació a l’àmbit educatiu, i els estudis ...

88

Els patrons a l’Educació Primària: estudi i proposta didàctica

Els patrons a l’Educació Primària: estudi i proposta didàctica

... i els alumnes, moltes vegades, com nosaltres mateixos, l’usen ...avisa els alumnes que se seguin al terra per fer ...música, els nins ja se seuen al terra preparats per fer la relaxació sense que el ...

110

Dinàmica de grups, febrer 2011

Dinàmica de grups, febrer 2011

... amb els quals es treballa, definits prèviament com a problemàtics. Els processos de categorització instauren, així, un ordre, agrupen, estructuren i classifiquen les persones i els col·lectius ...

10

Ensenyament de les ciències experimentals a educació primària: Recursos docents

Ensenyament de les ciències experimentals a educació primària: Recursos docents

... de primària. El mateix currículum estipula que els estudiants han d’adquirir un seguit de coneixements en relació a les ciències i així doncs, com és possible ensenyar allò que el mateix docent desconeix? ...

49

Educació emocional a un aula de 2n de Primària

Educació emocional a un aula de 2n de Primària

... general, els mètodes quantitatius són molt potents en termes de validesa externa, ja que amb una mostra representativa de la població extrauen conclusions amb seguretat i amb precisió (Pita Fernández, Pértegas ...

31

Els Grups Interactius, una pràctica inclusiva en les Comunitats d’Aprenentatge

Els Grups Interactius, una pràctica inclusiva en les Comunitats d’Aprenentatge

... sobre els grups interactius en el centre, no es parla de la necessitat de mantenir expectatives altes en els ...i els adults presents a les sessions, i saber com mantenir aquestes ...

27

Dinàmica de grups, setembre 2009

Dinàmica de grups, setembre 2009

... d'analitzar els fenòmens i les interaccions que succeeixen a la dinà- mica de ...evolucionant els coneixements psicològics sobre el tema dels grups, els processos que s'hi mani- festen, les ...

8

Beneficis dels grups interactius i tertúlies literàries en els TEA

Beneficis dels grups interactius i tertúlies literàries en els TEA

... TLD, els alumnes i voluntaris (pares, mares, alumnes ...que els pares deixaren anar al xiquet a buscar treball en compte de fer que anar a l’escola”, després si algun participant de la TLD vol intervenir i ...

31

Aplicació d’una actuació d’èxit: grups interactius a educació infantil

Aplicació d’una actuació d’èxit: grups interactius a educació infantil

... dels grups interactius al Pràcticum II m’ha demostrat que els xiquets i xiquetes gaudeixen d’aquesta àrea realitzant qualsevol joc o, inclús, resolent una addició o ...com els alumnes s’ajuden ...

27

Briefing paper: els xatbots en educació

Briefing paper: els xatbots en educació

... perquè els estudiants d’educació primària poguessin practicar el diàleg escrit a partir d’una situació ...donada. Els estudiants, davant d’una situació tipus a partir de l’establiment d’un context i ...

33

Els grups de suport enforteixen emocionalment les dones afectades de càncer de mama

Els grups de suport enforteixen emocionalment les dones afectades de càncer de mama

... en els grups de suport els donava una sensació de protecció que no aconseguien amb la teràpia individual i evitava que haguessin de contenir les seves pors o ...que els membres del grup ...

50

Show all 10000 documents...