Top PDF Els patrons a l’Educació Primària: estudi i proposta didàctica

Els patrons a l’Educació Primària: estudi i proposta didàctica

Els patrons a l’Educació Primària: estudi i proposta didàctica

... intervenció didàctica que es durà a terme a una aula de 6è EP, les activitats que es realitzaran estan pensades per desenvolupar i utilitzar el mètode inductiu, ja que segons el National Council of Teachers ...

110

La relaxació i els seus beneficis al context de l’educació primària

La relaxació i els seus beneficis al context de l’educació primària

... apareixen els objectius que es volen aconseguir classificats en general i ...d’estrès i de tensió en què viuen els alumnes, els beneficis que s’obtenen d’aplicar tècniques de relaxació ...

88

Aproximació a les competències digitals musicals i la seva didàctica als estudis de grau de mestre en educació primària. Estudi de casos múltiple en la menció d'educació musical de les universitats catalanes

Aproximació a les competències digitals musicals i la seva didàctica als estudis de grau de mestre en educació primària. Estudi de casos múltiple en la menció d'educació musical de les universitats catalanes

... protegissin els drets d’autor, amb dos projectes de llei el ...continguts i productes protegits per drets d'autor o de propietat ...EUA i als propietaris de drets d'autor, eines addicionals per ...

1008

Educació emocional a un aula de 2n de Primària

Educació emocional a un aula de 2n de Primària

... (Educació Primària, Educació Emocional i context educatiu real) és d’on naix la motivació per proposar aquesta recerca que s’ha dut a terme i que es detalla a l’apartat del marc ...en ...

31

Proposta didàctica matemàtica musical per a ESO

Proposta didàctica matemàtica musical per a ESO

... aprofiten els diversos tipus de compassos musicals per estudiar les fraccions dels nombres ...sons i els ...temperada i les propietats de les ...documentades i ben ...aquesta ...

55

El ioga a la primera infància: aproximacions i una proposta d’intervenció didàctica

El ioga a la primera infància: aproximacions i una proposta d’intervenció didàctica

... docent i la possibilitat de dur a terme seminaris o tallers educatius d’aquesta ...tots els països europeus pertanyents al ...educatius, i units per l’afany d’investigar i promoure l’aplicació ...

50

Antic i modern: proposta didàctica entorn a l'art a l'escola infantil

Antic i modern: proposta didàctica entorn a l'art a l'escola infantil

... múltiples, i és estant d'acord amb aquest autor que m'he decidit per contemplar una de les vuit intel∙ligències, en aquest cas l'espacial­visual, com a vertebradora de les ...Gardner, i també en les de  ...

62

L’educació física a Educació Infantil, etapa de 3 6 anys: una proposta didàctica del joc com a motor d’aprenentatge

L’educació física a Educació Infantil, etapa de 3 6 anys: una proposta didàctica del joc com a motor d’aprenentatge

... a proposta de futur, es podria intentar aprofundir en l’ús de l’educació física a l’educació ...primerenques i es treballa fins al final del procés ...a primària? Tal vegada podrien adoptar-se ...

75

Proposta didàctica per treballar el comerç de Barcelona: cicle inicial, cicle mitjà superior d'educació primària i primer cicle d'ESO: guia didàctica per al professorat

Proposta didàctica per treballar el comerç de Barcelona: cicle inicial, cicle mitjà superior d'educació primària i primer cicle d'ESO: guia didàctica per al professorat

... varietat i un sol producte té com a finalitat descriure i explorar a través dels sentits dos productes quotidians: el pa i el ...tot i així, l'emplenament de la fitxa es farà ...en els ...

42

Idees relacionades amb l'evolució biològica a l'alumnat de secundària  Estudi i proposta didàctica

Idees relacionades amb l'evolució biològica a l'alumnat de secundària Estudi i proposta didàctica

... de l’1 al 5 (1 és que segur que és falsa, 2 crec que és falsa, 3 no sé, 4 crec que és vertadera i 5 segur que és vertadera), la validesa que donaven al fet que hi ha organismes més perfectes que d’altres, ...

123

Anàlisi de la proposta didàctica: la fossa comuna de Montuïri

Anàlisi de la proposta didàctica: la fossa comuna de Montuïri

... d’Educació Primària de la Universitat de les Illes Balears està estructurat de tal manera que els estudiants duen a terme tres períodes de pràctiques, anomenats pràcticums, en centres ...any i va ...

32

Estudi de la resolució de problemes pel mètode de Polya en educació primària

Estudi de la resolució de problemes pel mètode de Polya en educació primària

... l’actitud, els resultats i la consegüent aptitud que enfront dels problemes matemàtics tenen els xiquets i xiquetes de l'educació primària, mitjançant la incorporació a l’aula del ...

57

El treball per projectes i la incompetència emocional: una proposta didàctica aplicada a l'àrea de llengua i literatura catalanes

El treball per projectes i la incompetència emocional: una proposta didàctica aplicada a l'àrea de llengua i literatura catalanes

... llengua i de literatura, per això, cal establir ponts sòlids de connexió entre els ensenyaments més purament lingüístics i aquells més ...sentit i funcions, de la seva raó de ...d’orientar ...

124

La Realitat Augmentada en els centres educatius: Anàlisi i proposta per a l’Educació Primària

La Realitat Augmentada en els centres educatius: Anàlisi i proposta per a l’Educació Primària

... revisa els usos de la Realitat Augmentada quant a l’àmbit educatiu, i analitza els potencials pedagògics que ofereix aquesta tecnologia, així com una recerca i revisió d'aplicacions de RA ...

110

Flamenk: Cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria

Flamenk: Cicle superior d'educació primària i educació secundària obligatòria

... amenc i té moltes variants que es classifi quen tenint en compte la procedència (Cadis, Sevilla, Jerez de la Frontera o ...pausat i solemne per ballar, i es balla seguint el compàs amb moviments ...

16

Can Cadena: Material didàctic complementari. Educació Infantil. Parvulari i Educació primària. Cicle inicial

Can Cadena: Material didàctic complementari. Educació Infantil. Parvulari i Educació primària. Cicle inicial

... 1. - Poseu al centre una planta singular. Si planteu a la primavera, una tomaquera o una pebrotera, i si és a la tardor, una col o una carxofera. Als angles, hi podeu afegir, quatre alls o quatre cebes o bé un ...

13

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2008-2009

L'Escolarització a la ciutat de Barcelona : recull estadístic. 2008-2009

... bressol i llars d'infants (0-3 anys) 635 269 864 1.768 Educació infantil (3-6 anys) ...4.389 Educació primària (6-12 anys) 3.835 4.967 119 8.921 Educació Secundària Obligatòria (12-16 ...

51

Migració de sistemes entre empreses

Migració de sistemes entre empreses

... càrrega i rendiment consisteix a sotmetre al sistema a altes càrregues de treball, simulant l'activitat real dels futurs usuaris del ...sistema i conèixer el grau en què realitza les funcions per a les ...

91

Espiritualitat i educació social en els centres de justícia juvenil

Espiritualitat i educació social en els centres de justícia juvenil

... d'aquests, i funciona com a protecció davant les frustracions. Herrero i León (2006;74) subratllen com sovint, els joves en situació de privació de llibertat, provenen d'entorns familiars ...

61

Estatuts de la Fundació Barcelona Zoo [2011]

Estatuts de la Fundació Barcelona Zoo [2011]

... redactades i firmades pel secretari/ària amb el vistiplau del president/a i poden ser aprovades pel Patronat a continuació d’haver-ne realitzat la sessió corresponent o bé en la pròxima ...això, els ...

10

Show all 10000 documents...