• No se han encontrado resultados

[PDF] Top 20 Enquesta de valors socials. 2006

PDF superior Enquesta de valors socials. 2006 de 1Library.Co

Enquesta de valors socials. 2006

Enquesta de valors socials. 2006

... Els valors d’autorealització s’imposen als de la tradició o la conformitat, i els entrevistats es posicionen clarament a favor de temes com el matrimoni homosexual o la maternitat en ... See full document

29

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Ciutat Vella. 2006

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Ciutat Vella. 2006

... Suport social global, confidencial i afectiu (Qüestionari Duke) segons país de naixement i sexe, valors estandarditzats per edat.. Discriminació per ètnia en diferents situacions segons[r] ... See full document

367

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Les Corts. 2006

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Les Corts. 2006

... Suport social global, confidencial i afectiu (Qüestionari Duke) segons país de naixement i sexe, valors estandarditzats per edat.. Discriminació per ètnia en diferents situacions segons[r] ... See full document

367

Enquesta d'hàbits i valors sobre medi ambient i sostenibilitat : informe final. 19 de setembre - 6 de novembre de 2000

Enquesta d'hàbits i valors sobre medi ambient i sostenibilitat : informe final. 19 de setembre - 6 de novembre de 2000

... Des del punt de vista ambiental i social cada cop sembla més clar que la densitat urbana és important pel futur de les comunitats locals i per la seva sostenibilitat. Es difícil mante- nir sentit de pertinença i de ... See full document

42

Enquesta d'hàbits i valors sobre medi ambient i sostenibilitat : informe final. 4 d'octubre - 5 de novembre de 2004

Enquesta d'hàbits i valors sobre medi ambient i sostenibilitat : informe final. 4 d'octubre - 5 de novembre de 2004

... Existeix un fort consens sobre els avantatges que la densitat urbana té pel futur de la ciu- tat i per la seva sostenibilitat. La grandària de Barcelona i la creixent consciència d’identitat dels seus barris, de les ... See full document

37

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Nou Barris. 2006

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Nou Barris. 2006

... Suport social global, confidencial i afectiu (Qüestionari Duke) segons país de naixement i sexe, valors estandarditzats per edat.. Discriminació per ètnia en diferents situacions segons[r] ... See full document

367

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Horta-Guinardó. 2006

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Horta-Guinardó. 2006

... Suport social global, confidencial i afectiu (Qüestionari Duke) segons país de naixement i sexe, valors estandarditzats per edat.. Discriminació per ètnia en diferents situacions segons[r] ... See full document

367

Enquesta de la joventut de Barcelona : condicions de vida, hàbits i valors de la gent jove a inicis del segle XXI

Enquesta de la joventut de Barcelona : condicions de vida, hàbits i valors de la gent jove a inicis del segle XXI

... i valors de la gent jove barcelonina compresa entre els 15 i els 29 ...característiques socials, econòmiques i demogràfiques dels joves entrevistats i fer un retrat exhaustiu dels diversos àmbits que ... See full document

34

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Sant Andreu. 2006

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Sant Andreu. 2006

... Suport social global, confidencial i afectiu (Qüestionari Duke) segons país de naixement i sexe, valors estandarditzats per edat.. Discriminació per ètnia en diferents situacions segons[r] ... See full document

367

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Sant Martí. 2006

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Sant Martí. 2006

... Suport social global, confidencial i afectiu (Qüestionari Duke) segons país de naixement i sexe, valors estandarditzats per edat.. Discriminació per ètnia en diferents situacions segons[r] ... See full document

367

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Sants-Montjuïc. 2006

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Sants-Montjuïc. 2006

... Suport social global, confidencial i afectiu (Qüestionari Duke) segons país de naixement i sexe, valors estandarditzats per edat.. Discriminació per ètnia en diferents situacions segons[r] ... See full document

367

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats Barcelona ciutat. 2006

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats Barcelona ciutat. 2006

... Quantitat mitjana de tabac que fuma al dia segons classe social i sexe, valors estandarditzats per edat.. Quantitat mitjana de tabac que fuma al dia segons país de naixement i sexe, val[r] ... See full document

500

Enquesta a la Joventut de Catalunya 2017  Volum 2  Experiències juvenils i desigualtats socials

Enquesta a la Joventut de Catalunya 2017 Volum 2 Experiències juvenils i desigualtats socials

... l’any 2006 la baixa participació en activitats culturals que requereixen desplaçament, pagament d’entrades i altres costos s’explicava per part dels protagonistes, sobretot, en termes de manca d’interès i falta de ... See full document

49

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a l'Eixample. 2006

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a l'Eixample. 2006

... Suport social global, confidencial i afectiu (Qüestionari Duke) segons país de naixement i sexe, valors estandarditzats per edat.. Discriminació per ètnia en diferents situacions segons[r] ... See full document

367

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Sarrià-Sant Gervasi. 2006

Enquesta de salut de Barcelona : resultats detallats a Sarrià-Sant Gervasi. 2006

... Suport social global, confidencial i afectiu (Qüestionari Duke) segons país de naixement i sexe, valors estandarditzats per edat.. Discriminació per ètnia en diferents situacions segons[r] ... See full document

367

Primer informe de seguiment de l'Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat (2016-2024) : informe 2016

Primer informe de seguiment de l'Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat (2016-2024) : informe 2016

... Serveis Socials de l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona, afavorint la igualtat d’oportunitats entre la ...Serveis Socials, més dones que homes (un 56% de dones front al 44% d'homes), ... See full document

27

Els valors del subjuntiu

Els valors del subjuntiu

... c) El subjuntiu és caracteritzat d’una manera àmplia com el mode de la no- concreció (Schifko, 1967), de la no-asserció (Togeby, 1951 i 1953) o de la no- actualitat (Ridruejo, 1999) vs. l’indicatiu que és el mode de la ... See full document

404

Enquesta d'hàbits i valors sobre medi ambient i sostenibilitat : informe final. 10 de desembre 2008 - 6 de gener de 2009

Enquesta d'hàbits i valors sobre medi ambient i sostenibilitat : informe final. 10 de desembre 2008 - 6 de gener de 2009

... L’enquesta corresponent a l’any 2008 (realitzada entre desembre del 2008 i gener del 2009), és la tercera de la sèrie iniciada l’any 2000. Aquesta enquesta confirma alguns dels elements ja explicitats en les dues ... See full document

55

tema 13 sistema financer espanyol.pdf

tema 13 sistema financer espanyol.pdf

... negociat Valors emesos pel sector públic Valors de renda variable o accions Valors amb retribució fixa pactada Valors quina cotizació depèn d'altres valors de referència.. ● [r] ... See full document

26

Enquesta d'hàbits i valors sobre medi ambient i sostenibilitat. 2008

Enquesta d'hàbits i valors sobre medi ambient i sostenibilitat. 2008

... La III Enquesta d'Hàbits i Valors sobre el Medi Ambient i la Sostenibilitat, elaborada a partir de 1.600 entrevistes presencials entre la població de Barcelona major de 18 anys, constata un augment en la ... See full document

13

Show all 10000 documents...