PDF superior Estudi de l'expressió i funció de les Ribonucleotidil Reductases d'Escherichia coli

Estudi de l'expressió i funció de les Ribonucleotidil Reductases d'Escherichia coli

Estudi de l'expressió i funció de les Ribonucleotidil Reductases d'Escherichia coli

Un biofilm és una comunitat microbiana irreversiblement adherida al substrat dins d’una matriu polimèrica d’exopolisacàrids (EPS). La matriu d’EPS és el component principal perquè es pugui desenvolupar el biofilm. El seu rol és estructural, tot i que, al ser altament hidratada actua prevenint la dessecació i al mateix temps, preservant de la penetració d’agents antimicrobians així com, evitant que el sistema immune sigui capaç de detectar-lo (194, 195). Aquesta matriu està constituïda per substancies produïdes pels mateixos bacteris, incloent components no cel·lulars o abiòtics amb diferents atributs fisiològics que les cèl·lules planctòniques no tenen. Hi ha una alta presència d’àcids urònics com l’àcid D-glucurònic, D-galacturònic i mannurònic on en bacteris gram negatiu és aniònica mentre que en bacteris gram positius acostuma a ser catiònica (196). La producció de la matriu aniònica permet l’associació de cations divalents com el calci i el magnesi, ajudant a reticular els polímers pel desenvolupament del biofilm (197, 198). Els EPS detectats en la matriu d’E. coli són: el polimer β -1,6-N-acetyl-D-glucosamina (PGA), l’àcid colànic i la cel·lulosa. Aquests EPS creen interaccions entre ells així com amb altres components del biofilm com les fímbries curly, que participen en el creixement 3D del biofilm (199). Diferents soques d’E. coli produeixen una matriu d’EPS específica segon el seu serotip, variacions en l’estructura d’aquesta capa de polisacàrids pot donar lloc a 170 antígens O i 80 antígens K diferents (194). La producció d’EPS es veu afectada per la disponibilitat de nutrients en el medi: un excés de carboni i la limitació de nitrogen potassi o fosfats en promou la síntesi (200).
Mostrar más

267 Lee mas

Estudi de l’expressió i funció del gen SIRT3 en el teixit adipós marró

Estudi de l’expressió i funció del gen SIRT3 en el teixit adipós marró

0.5 ȝ g of RNA. Real-time quantitative PCR was conducted in 20- ȝ l reaction mixtures containing 1 ȝ l of cDNA, 10 ȝ l of TaqMan Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems), probes from Assays-on-Demand Gene Expression Assay Mix (Applied Biosystems). TaqMan Gene Expression Assays : Phosphoenolpyruvate carboxykinase (PEPCK) Mm00440636_m1, PPAR Į Mm00440939_m1, Peroxisome proliferator-activated receptor Ȗ (PPAR Ȗ ) Mm00440945_m1, Peroxisome proliferator-activated receptor- Ȗ coactivator 1 Į (PGC-1 Į ) Mm00447183_m1, Superoxide Dismutase 2 (SOD2) Mm00449726_m1, SIRT3 Mm00452129_m1, Type II iodothyronine deiodinase (DIO2) Mm00515664_m1, HMG CoA sintase 2 (HMGS2) Mm00550050_m1, Enoyl-CoA hydratase/3-hydroxyacyl CoA dehydrogenase (EHHADH) Mm00619688_m1, Peroxisomal acyl-coenzyme A oxidase 1 (Acox1) Mm00443579_m1, Ubiquinol-cytochrome-c reductase complex 1 (Uqcrc1) Mm00445911_m1, PR domain containing 16 (Prdm16) Mm00712556_m1, Carnitine palmitoyltransferase II (Cpt2) Mm00487202_m1, Glucose 6-phosphatase (G6pc) Mm00616234_m1, Pyruvate dehydrogenase kinase 4 (Pdk4) Mm00443325_m1, Uncopling protein 1(UCP1) Mm00494069_m1, UCP2 Mm00627598_m1, UCP3 Mm00494074_m1, cytochrome b (cit b) CYT-bmm001-cj1, Medium Chain acyl CoA Dehydrogenase (MCAD) Mm00431611_m1, Atrial natriuretic factor (ANF) Mm 012557g1. Acetyl-CoA synthetase 2 (ACeCS2) (made to order), Glucose Transporter 1 (Glut1) Mm00441480_m1. Each assay was performed in duplicate, and the mean value was used to calculate mRNA expression for the gene of interest and the housekeeping reference gene (18S rRNA; Hs99999901). The amount of the gene of interest in each sample was normalized to that of the reference control using the comparative (2 − ǻC T ) method following the manufacturer's instructions.
Mostrar más

212 Lee mas

Estudi de la relació estructura funció en metal·lotioneïnes d'invertebrats, protozous i plantes.

Estudi de la relació estructura funció en metal·lotioneïnes d'invertebrats, protozous i plantes.

El nematode C.elegans sintetitza dues metal·lotioneïnes, CeMT1 i CeMT2, ben conegudes des del punt de vista d’estructura gènica i regulació de l’expressió. En contrast, el coneixement sobre les seves propietats funcionals i estructurals és escàs. CeMT1 i CeMT2 són homòlogues, contenen 18 Cys i una His al seu extrem C-terminal. En aquest estudi es presenta la caracterització del comportament coordinant de CeMT2. S’ha sintetitzat CeMT2 en E.coli en medis rics en Zn, Cd i Cu. Els agregats metall-pèptid resultants han estat estudiats per ESI-MS, ICP-AES, GC-FPD i CD. Els resultats indiquen que CeMT2, en ésser sintetitzada en medis rics en Zn o Cd captura 6 ions de Zn o Cd, respectivament. En ésser sintetitzada en medi ric en Cu dóna lloc a agregats heterometàl·lics amb 8 metalls, determinant el caràcter de Zn-tioneïna d’aquesta MT. Per a estudiar la suposada analogia estructural d’aquesta MT amb altres MT d’invertebrats (amb dos dominis) i el possible paper de la His en la coordinació metàl·lica, s’han construït formes mutants corresponents a la deleció de la His (Ce∆His), i dues formes truncades corresponents als putatius dominis funcionals aïllats, CeN (que inclou les 9 Cys a N-term) i CeC (que comprèn les 9 Cys a C-term). Les tres formes mutants han estat sintetitzades i analitzades pels mateixos processos que la forma silvestre, i els resultats han estat comparats amb els obtinguts per a CeMT2, evidenciant-se que l’estructuració dels dos putatius dominis no és independent amb cap dels 3 metalls Zn, Cd i Cu, i que la His terminal determina la capacitat de formar espècies dimèriques en metalls divalents i la preferència metàl·lica pel Zn. Els resultats han estat complementats i discutits conjuntament amb les valoracions in vitro amb Cd dels agregats Zn- CeMT2 i Zn-Ce∆His.
Mostrar más

149 Lee mas

“Frecuencia de Escherichia coli productoras de Beta lactamasas de espectro extendido aislados de muestras de orina de pacientes con infecciones urinarias atendidos en clínica particular de Trujillo   2017”

“Frecuencia de Escherichia coli productoras de Beta lactamasas de espectro extendido aislados de muestras de orina de pacientes con infecciones urinarias atendidos en clínica particular de Trujillo 2017”

Yupanqui (2016) 71 encontró de 220 cultivos de Escherichia coli aislados se detectó la producción de betalactamasa clásica y betalactamasa de espectro ampliado mediante la técnica yodométrica y de doble difusión en placa, respectivamente; encontrándose una frecuencia de betalactamasa clásica de 31,8% y de betalactamasa de espectro ampliado del 6,8%; al evaluarse estadísticamente estos valores fueron altamente significativos, en ambos (p<0,05). En cuanto a la producción de betalactamasa de espectro ampliado de los 15 cultivos de Escherichia coli en relación a los números de combinaciones de los antibacterianos usados como ceftazidima, cefuroxima, aztreonam y cefotaxima aplicando el test Chi cuadrado, se encontró que existe diferencia significativa (P<0,05) en su patrón de resistencia, presentando a aztreonam y cefotaxima como los antimicrobianos de mayor aporte al test, con 11 y 9 cultivos resistentes, respectivamente.
Mostrar más

52 Lee mas

Introducció al Maple

Introducció al Maple

La Maplet Taylor Approximation serveix per calcular el polinomi de Taylor d'una funció en el punt a i mostra gràficament el comportament del polinomi de Taylor al voltant d'un punt a mesura que anem augmentant el grau del polinomi. La manera més ràpida d'accedir a aquesta Maplet és la següent:

7 Lee mas

Pla estratègic metropolità de Barcelona : revista bimensual de l'Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona.  Núm. 07 (2003)

Pla estratègic metropolità de Barcelona : revista bimensual de l'Associació Pla Estratègic Metropolità de Barcelona. Núm. 07 (2003)

aspectes parcials i, probablement, complementaris. No es tracta, per tant, de duplicar esforços, sinó d'incidir en altres qüestions no abordades fins ara. En concret, aquesta subcomissió es proposa avançar en els aspectes següents: 1. Caldria aconseguir un consens general entre les esmentades administracions, institucions i entitats per uniformar els "criteris del model d'assignació" i poder disposar així de bases de dades reals i consensuades.

8 Lee mas

Aislamiento, caracterización y actividad antibacteriana de actinomicetos halófilos de las Salinas de Mórrope frente a staphylococcus aureus meticilino resistente y Escherichia coli productor de betalactamasas de espectro extendido (BLEE)

Aislamiento, caracterización y actividad antibacteriana de actinomicetos halófilos de las Salinas de Mórrope frente a staphylococcus aureus meticilino resistente y Escherichia coli productor de betalactamasas de espectro extendido (BLEE)

45 Gramnegativas. Las bacterias gramnegativas poseen una membrana externa compuesta de lipopolisacaridos y fosfolipidos siendo una de sus principales funciones servir como barrera de permeabilidad (Nikaido, 2003). De esta forma como hubo inhibición del crecimiento de Escherichia coli significa que las moléculas producidas por los actinomicetos aislados son capaces de permear la membrana externa. Estos compuestos antimicrobianos, que pasan por la membrana externa, pueden servir como desestabilizadores de la misma, ligándose a los componentes estructurales de la membrana, tornándola más permeable al punto de romperla. Otras moléculas pueden ultrapasar la membrana externa a través de porinas que son canales presentes en esta membrana actuando en el interior de la célula bacteriana (Silva et al., 2012).
Mostrar más

78 Lee mas

Evaluación del efecto inhibitorio del extracto metanólico de Lophocerus schottii (muso) y de Pachycereus pecten-aboriginum (etcho) sobre Escherichia coli (ATCC 25922)

Evaluación del efecto inhibitorio del extracto metanólico de Lophocerus schottii (muso) y de Pachycereus pecten-aboriginum (etcho) sobre Escherichia coli (ATCC 25922)

Es un cacto erecto que puede llegar a medir hasta 4 metros alto, usualmente formando colonias y ramificándose cerca de la base para formar macollas densos de 10-15 cm de diámetro; tallos grisáceos de 8-12cm de diámetro; con 5 a 7 costillas anchas en la base y abruptamente angulares, 1.5-2.5 cm de alto, separadas por intervalos anchos, gris-verduscos y frecuentemente distante glaucos sobre tallos jóvenes particularmente cerca del ápice; espinas de las aréolas florescentes 25 o más, aciculares frecuentemente torcidas o algo comprimidas, rectas, 2-6 cm de largo, insertas en una montícula redondeada, circular compuesta de numerosas fascículas de fieltro gris a amarillento, toda la areola 7-1 O mm de diámetro, llevando una glándula ovoide en la base; las areolas, las inferiores no florecentes 4-6 mm de diámetro, sin fieltro, cada uno de 3 a 7 espinas corto-subuladas, radiales y de una a tres espinas centrales, todas con base bulbosa, estas espinas 5-10 mm de largo, grisáceas. Posee flores de 3-4 cm de largo, blancas a rosa-pálidas, lóbulos del estigma y filamentos blancos o teñidos con rosa, incluidos; fruto globoso y ovoide, 2-3 cm de diámetro. Se encuentra en las llanuras aluviales y pendientes rocosas, en las partes de Sonora. Las variedades de L. schottii. Son similares pero menos ramificadas, más altas (hasta 8 m) y más delgadas (5-8 cm de diámetro). Con flores rosa oscuro y nocturnas. Se localiza en llanuras de suelos arenosos,
Mostrar más

45 Lee mas

Deep Learning en imatges mèdiques

Deep Learning en imatges mèdiques

- Lasagne: Lasagne és una de les múltiples llibreries basades en Theano per la construcció de xarxes neuronals. Al estar basat en Theano comparteix moltes de les seves característiques però sent una llibreria de més alt nivell, és a dir, el seu desenvolupament és més simple. Permet desenvolupar tan xarxes recurrents com de convolutives i la combinació d’ambdues. Lasagne permet arquitectures de múltiples entrades i múltiples sortides incloent classificadors auxiliars. Consta de molts mètodes d’optimització (Nesterov, RMSprop i ADAM), que millora el rendiment de la xarxa. Una diferenciació envers Theano és que porta la definició d’una funció de cost, sense la necessitat de derivar gradients, i al igual que Theano el seu suport de CPU i GPU és transparent.
Mostrar más

90 Lee mas

Potencial antileishmaniásico y antimicrobiano de las hojas de la especie Jatropha gossypifolia L

Potencial antileishmaniásico y antimicrobiano de las hojas de la especie Jatropha gossypifolia L

No solo se ha descrito actividad antimicrobiana para extractos de la planta; un metabolito aislado de toda la planta (Jatropha gossypifolia L), un diterpeno macrocíclico, Jatrofenona, se ha referido activo frente a Staphylococcus aureus, con una actividad comparable a la de la penicilina, empleada como referencia (176). En nuestro país no se ha evaluado ampliamente el potencial antimicrobiano de la especie en estudio. Solo se ha estudiado la actividad del extracto hidroalcohólico de las hojas frente a Staphylococcus aureus (165, 178). Los resultados de los mismos son contradictorios. Por estas razones se decidió evaluar su efectividad frente a una mayor diversidad de microorganismos, que incluyeron bacterias Gram positivas, Gram negativas y una levadura, y se evaluaron el EHA y las fracciones del mismo que rindieron cantidad suficiente para la realización de los ensayos.
Mostrar más

112 Lee mas

Biosíntesis de la hormona del crecimiento humano recombinante (HGHr) en Pichia pastoris y Escherichia coli

Biosíntesis de la hormona del crecimiento humano recombinante (HGHr) en Pichia pastoris y Escherichia coli

BIOSINTESIS DE LA HORMONA DEL CRECIMIENTO HUMANO RECOMBINANTE (HGHr) EN Pichia pastoris Y Escherichia coli.. Por.[r]

112 Lee mas

Actividad antibacteriana “in vitro” del aceite esencial de Menta (Mentha piperita L ) frente a  Escherichia coli enteropatógena (EPEC)

Actividad antibacteriana “in vitro” del aceite esencial de Menta (Mentha piperita L ) frente a Escherichia coli enteropatógena (EPEC)

El estudio Actividad antibacteriana “in vitro” del aceite esencial de menta (Mentha piperita L.) frente a Escherichia coli enteropatógena (EPEC), se realizó en el Laboratorio de Microbiología de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno, durante los meses de agosto a diciembre del 2016, cuyos objetivos fueron determinar la concentración mínima inhibitoria (CMI) del aceite esencial y comparar el efecto inhibitorio respecto a la Tetraciclina. La extracción del aceite esencial se realizó por el método de arrastre a vapor de agua. La evaluación de la concentración mínima inhibitoria (CMI) se realizó por el método de dilución en placa a dosis de 0.01, 0.05, 0.1, 0.2, 0.4, 0.5, 1, 2.5 y 5 % respectivamente. Para la comparación inhibitoria se empleó el método de difusión en placa a dosis de 5 µl, 10 µl, 15 µl, 20 µl, 25 µl y 30 µl de aceite esencial, teniendo como control positivo el antibiótico Tetraciclina 30 µg. Se aplicó estadística descriptiva, análisis de varianza y prueba de rango múltiple de Tukey. La concentración mínima inhibitoria (CMI) del aceite esencial de menta (Mentha piperita L.) frente a EPEC, “in vitro” fué 2.5 %. Se determinó además que el efecto de la inhibición comparativo porcentual del aceite esencial de menta frente a Escherichia coli enteropatógena respecto al control positivo (Tetraciclina) fue de 54,20 % a una dosis aplicable de 30 µl por disco de sensibilidad de aceite esencial, en donde para la fuente de variación de dosis se obtuvo diferencia estadística altamente significativa (p<0.0001).
Mostrar más

72 Lee mas

Infección urinaria por Escherichia coli multirresistente

Infección urinaria por Escherichia coli multirresistente

La capacidad de virulencia de los microor- ganismos antes mencionados y de factores predisponentes como edad, sexo, estado inmunológico, malformaciones renales, en- tre otros, se determinan diferentes formas clínicas de presentación, entre las que des- tacan: la pielonefritis, cistitis o uretritis, con evolución aguda o crónica. Se estima una incidencia de alrededor de 2 a 3 casos por cada 100 habitantes al año, generando al- tos costos al sistema de salud de muchos países (Calle-Colqui, Septiembre 2017). Escherichia Coli, el principal agente etioló- gico, ha aumentado su resistencia a través de varios mecanismos, siendo uno de los más conocidos, la producción de etalacta- masas de espectro extendido. A pesar de la amplia cobertura de antibióticos existentes para tratar la infección urinaria, en ciertas circunstancias, la sintomatología urinaria no desaparece por factores de riesgo o más aún por un fenómeno creciente y que pre- ocupa a la comunidad médica nacional e internacional, denominado resistencia bac- teriana.
Mostrar más

9 Lee mas

Stationary phase in Escherichia coli

Stationary phase in Escherichia coli

RESUMEN. Las bacterias que no esporulan, como Escherichia coli, entran a una fase de crecimiento nulo, o fase estacionaria, al agotarse los nutrimentos en el medio. En esta fase disminuye el volumen celu- lar y la forma se redondea, se engrosa la pared, disminuye el número de flagelos y se incrementa la resistencia celular a condiciones adver- sas. El metabolismo se reorganiza, se acumulan compuestos de reser- va y osmoprotección y aumenta la degradación de macromoléculas. El DNA en el nucleoide se compacta y disminuye su metabolismo. La expresión de los genes necesarios para el crecimiento disminuye y aumenta la de aquéllos relacionados con la viabilidad celular durante el ayuno. La regulación de los genes de la fase estacionaria depende principalmente del factor transcripcional σ s (RpoS). Las células en
Mostrar más

11 Lee mas

Estrategias de ingeniería metabólica y biología de sistemas aplicadas a la producción de L(-)carnitina por Escherichia coli= Metabolic engineering and systems biology strategies for L(-)carnitine production in Escherichia coli

Estrategias de ingeniería metabólica y biología de sistemas aplicadas a la producción de L(-)carnitina por Escherichia coli= Metabolic engineering and systems biology strategies for L(-)carnitine production in Escherichia coli

mechanism produced as a consequence of long-term adaptation. Subsequently, this mechanism could be available when cells are exposed to the same stress environment. Secondly, the level of redox cofactors was altered depending on NaCl concentration as seen by the shift in the form of the redox cofactor. Thus, at 0.8M NaCl, NADH was depleted, whereas an increase higher than two orders of magnitude was observed in the level of NADPH and NADP, even though their ratio was reduced 2-fold. Thirdly, differences in the level of GSH and GSSG were found, confirming alternative processes to long-term osmoadaptation that depend on the salt concentration. Thus, the level of GSH was similar in control and 0.5 M conditions, while it was not detected at 0.8 M. However, the level of GSSG showed the opposite behaviour it was not observed in control conditions, whereas it presented very low concentration at 0.5 M, and increased at 0.8 M. These findings suggest that a complex process of redox adaptation was being carried out in order to ensure cell survival at very high salt concentrations. GSH could probably be involved, since E. coli mutants deficient in their synthesis or regeneration were unable to grow in a medium of high osmolarity [63].
Mostrar más

204 Lee mas

Resistencia Antibacteriana De Escherichia Coli Y Su Relación Con Factores Asociados En Perros Mascota En Cajamarca

Resistencia Antibacteriana De Escherichia Coli Y Su Relación Con Factores Asociados En Perros Mascota En Cajamarca

En investigación bacteriológica para identificar E. coli productora de toxina Shiga a partir de aislamientos obtenidos de muestras de heces de 149 gatos y 450 perros provenientes de la ciudad de Buenos Aires y del gran Buenos Aires desde abril del 2005 a marzo del 2006, se realizaron cultivos bacteriológicos y estudios mediante PCR. De los 373 perros clínicamente sanos 4 (1.1%) fueron portadores de E. coli Shiga toxigénicos. En cuanto a los perros, adicionalmente a la identificación bacteriológica se aplicó una encuesta a los propietarios, para conocer información epidemiológica sobre datos de los animales y su forma de crianza. Los resultados del estudio señalan los siguientes factores de riesgo para el caso de los perros: edad del animal sobre todo si los animales son jóvenes (menores de 2 años), contacto frecuente con otras mascotas, sobre cuando el número de animales es mayor y estación del año (primavera). De igual manera en los machos se presentó mayor proporción que en hembras (Bentancor et al., 2008).
Mostrar más

109 Lee mas

Contaminación bacteriana en termómetros clínicos relacionados a patógenos causantes de infecciones intrahospitalarias en el servicio de pediatria del Hospital Carlos Monge Medrano de  Juliaca 2016

Contaminación bacteriana en termómetros clínicos relacionados a patógenos causantes de infecciones intrahospitalarias en el servicio de pediatria del Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca 2016

La mayoría de los bacilos gramnegativos que producen IAU se originan en el colon, contaminan la uretra, ascienden hasta la vejiga y asi pueden migrar hasta el riñón o la próstata (Murray, 2009), estos microorganismos son designados como Escherichia coli uropatógena; que por lo general producen hemolisina, que es citotóxica y facilita la invasión de los tejidos (Jawetz, 2010); así mismo se ha observado que algunas Escherichia coli tienen unos tipos particulares de fimbrias, que les permite adherirse al epitelio uretral y vesical (Mims, 2000), las cuales utilizan una pilosidad de fijación tipo 1 y las que contienen la pilosidad P permanecen unidas por las fijaciones fuertes al receptor P (Gal-Gal) y en algunos casos las bacterias ascienden hasta el uréter y producen pielonefritis (Kenneth,2010); se puede señalar que la capacidad para producir infección del tracto urinario se limita a ciertos serogrupos de Escherichia coli y estos serotipos difieren de los observados en las infecciones gastrointestinales (Mims, 2000).
Mostrar más

83 Lee mas

Infecciones del tracto urinario producidas por Escherichia coli resistentes a betalactamasas en un hospital terciario de Espaa

Infecciones del tracto urinario producidas por Escherichia coli resistentes a betalactamasas en un hospital terciario de Espaa

Materiales y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo entre enero de 2012 y diciembre de 2016. Se incluyeron pacientes con cultivos de orina positivos para E. coli en el Departamento de Salud de Castellón, España. Se analizaron las siguientes variables: edad, sexo, procedencia del paciente (medio ambulatorio u hospitalario) y factores de riesgo. Se analizó la prevalencia de ecrb mediante un análisis descriptivo. Se utilizó el programa spss 18.0 para el análisis estadístico, en el caso de las variables cuantitativas se utilizó la prueba t de Student y para las variables cualitativas se usó la prueba chi-cuadrada.
Mostrar más

8 Lee mas

Evaluacin de la actividad antimicrobiana de los extracto de Mirabilis jalapa L

Evaluacin de la actividad antimicrobiana de los extracto de Mirabilis jalapa L

Se evidencia que la Ciprofloxacina presenta halos de inhibición entre 16-31 mm de diámetro frente a las cepas Staphylococcus aureus (ATCC 29737), Staphylococcus aureus salvaje, Escherichia coli (ATCC 113-3) y Escherichia coli salvaje, por lo que son sensibles (S) a la Ciprofoxacina (CIP). En el caso de la Candida sp., el Fluconazol (FLU) presenta halos de inhibición entre 29- 30 mm de diámetro, por lo que es sensible (S). 4 Los controles negativos (etanol al 70 % y DMF) no inhibieron el crecimiento de ninguna de las cepas bacterianas y fúngicas evaluadas por lo que los resultados obtenidos no estuvieron influidos, por el solvente.
Mostrar más

15 Lee mas

Factores de riesgo relacionados con infecciones por klebsiella pneumoniae, klebsiella oxytoca, escherichia coli y proteus mirabilis productoras de betalactamasas de espectro extendido (blee) en pacientes de los servicios de medicina interna y cirugía gene

Factores de riesgo relacionados con infecciones por klebsiella pneumoniae, klebsiella oxytoca, escherichia coli y proteus mirabilis productoras de betalactamasas de espectro extendido (blee) en pacientes de los servicios de medicina interna y cirugía gene

En Alemania, se describió por primera vez una betalactamasa de espectro extendido, llamada de esta forma por Knothe et al, debido a la capacidad de hidrolizar cefalosporinas de primera a cuarta generación y aztreonam. A partir de este descubrimiento en la actualidad se han descrito más de 160 tipos de BLEE tipo TEM y 100 tipos SHV. Klebsiella pneumoniae y Escherichia coli fueron las especies de mayor importancia inicial en cuanto a la producción de BLEE, causando brotes nosocomiales en grandes hospitales, principalmente en unidades de cuidados intensivos, áreas quirúrgicas y neonatales. Sin embargo, en los últimos años han cobrado gran relevancia las infecciones de origen estrictamente comunitario, en especial por E. coli y también por otras especies como Enterobacter spp., P. mirabilis y Salmonella spp. 4
Mostrar más

83 Lee mas

Show all 10000 documents...