Top PDF 15 év után - Az Európai Unió és a magyar társadalom

15 év után - Az Európai Unió és a magyar társadalom

15 év után - Az Európai Unió és a magyar társadalom

... a társadalom egészétől, a klímaváltozás elleni harcban, a szabad munkavállalás és a kulturális sokszínűség kérdésében látják hangsúlyosabbnak az EU fellépését az átlag- nál, míg a demokrácia ...

90

Az Európai Unió és a liberális eszmerendszer

Az Európai Unió és a liberális eszmerendszer

... Az Európai Unió számára – véleményem szerint – létkérdés, hogy a következő években eredményesen kezelje a ...feltétel az alapérté- kek újragondolása, újradefiniálása. Az Unió ...

22

Szociális juttatások az Európai Unióban 2006 és 2012 között

Szociális juttatások az Európai Unióban 2006 és 2012 között

... csökkenésének és a társadalmi juttatá- sok 9,8 százalékos emelkedésének együttes következménye ...előtt és alatt a mutató értéke Írországban, a balti államokban, az új belépő Romániában és ...

30

Európai kaleidoszkóp. Az Európai Unió és a kisebbségek

Európai kaleidoszkóp. Az Európai Unió és a kisebbségek

... Ezekben az országokban a rendszerváltás hajnala óta jelentős kisebbségi politikai pártok támogatt ák aktívan a kormányváltást és különösen az európai ...szlovákiai és a romániai ...

188

Az alapvető jogok és a jogállamiság védelmének aktuális kérdései az Európai Unióban II.

Az alapvető jogok és a jogállamiság védelmének aktuális kérdései az Európai Unióban II.

... hogy az Európai Unió tagállamai a jogállamiság terén az élvonalba tartoznak, és világviszonylatban előkelő helyet foglalnak el a ranglistán, de ez nyilván nem azt jelenti, hogy ne ...

28

A vertikálisan integrált vállalatok stratégiai lehetőségei

az európai unió liberalizált villamosenergia-piacain

A vertikálisan integrált vállalatok stratégiai lehetőségei az európai unió liberalizált villamosenergia-piacain

... sülések és felvásárlások aránya 2000 óta növekszik (Verde, ...ki az új belépőkkel szemben. Ameny- nyiben ugyanis az európai piacok teljesen liberalizálttá válnak, és az ...

9

A költségvetés és az infláció európai összehasonlító elemzése, 1999-2007

A költségvetés és az infláció európai összehasonlító elemzése, 1999-2007

... mód az infláció és a költségvetési egyen- leg közötti kapcsolat megvilágítására a következő: ha deficites az államháztartás, ak- kor az infláció gyorsulására kell számítani, ha szufficites, ...

16

A szociális biztonság alkotmányos védelme az Alaptörvény hatálybalépése előtt és után

A szociális biztonság alkotmányos védelme az Alaptörvény hatálybalépése előtt és után

... határozatában az Alaptörvény XIX. cikkével összefüggésben kifejtette, hogy „az Alaptörvény a szociális biztonsághoz való alkotmányos alanyi jogot nem ...[…] Az első mondat a »törekszik« ki- ...

22

A nemzetközi diverzifikáció, az innováció és a teljesítmény kapcsolata az európai élelmiszer-kiskereskedelemben

A nemzetközi diverzifikáció, az innováció és a teljesítmény kapcsolata az európai élelmiszer-kiskereskedelemben

... nagy európai élelmiszer-kiskereskedelmi vállalatok piaci teljesítményére és inno- vációs ...alapján az európai kiskereskedelmi vállalatok rendelkeznek a leginkább kiterjedt globális ...

18

Nemzetköziesedés a válság után – a magyar kis- és középvállalatok exportjára ható tényezők

Nemzetköziesedés a válság után – a magyar kis- és középvállalatok exportjára ható tényezők

... kis- és középvállalatok exporttevékenységére ható korlátozó és ösztönző eszközöket megvizsgáljuk, valamint képet kapjunk az export vállalati teljesítményre gyakorolt hatásáról, primer felmérésként ...

24

Az Szja- és az Áfa-szabályozás igazságossága a magyar adórendszerben

Az Szja- és az Áfa-szabályozás igazságossága a magyar adórendszerben

... szintjét, és emeli az adózók adójogi jogtudatát is. Ennek megfelelően az egyszerűsítés az adóreformok alapvető eleme, és az adópropaganda, illetve adómarketing folyamatosan ...

266

Tér és Társadalom

Tér és Társadalom

... (Nyilvánvaló, hogy a tér a „fölérendelt” a másik kettőhöz képest, azonban ennek elle- nére – csak részben praktikus okokból – az „alárendeltekről” a különféle tudo- mányos berkekben sokk[r] ...

810

Tér és Társadalom

Tér és Társadalom

... Ma már az Európai Bizottság minden tagállam „sajátosságait” figyelembe véve országspecifikus ajánlásokat is megfogalmaz, melyekben intézkedéseket javasol az országok kormányai számára a [r] ...

646

Tér és Társadalom 31.

Tér és Társadalom 31.

... (Például a környezetüktől elkülönülten működő „természetes” területi egységeknek – otthon, város, ország, iparági klaszter stb. – a tartós fennmaradásukhoz autopoietikusan kell működniük[r] ...

786

Az európai ombudsman

Az európai ombudsman

... ügy az Europolnak a panaszos az iránti érdeklődésére adott válaszára vonatkozott, hogy milyen információkat tárolnak ...hogy az Europol tárol-e adatokat róla. A francia bizottság az Europolhoz ...

180

A gamer bennük van - Az eNET Internetkutató, az Esportmilla és az Esport1 közös magyar videojátékos és e-sport kutatásának főbb eredményei

A gamer bennük van - Az eNET Internetkutató, az Esportmilla és az Esport1 közös magyar videojátékos és e-sport kutatásának főbb eredményei

... kutatás után pár hónappal futó e-sport kutatásba e-sportolókat és hard- core gamereket vontunk be – olyan játékokkal intenzíven játszókat, amelyekből létezik e-sport ...is. Az e-sport kutatás a ...

14

A NATO hadszíntéri nukleáris fegyverei és azok hatása az európai biztonságra

A NATO hadszíntéri nukleáris fegyverei és azok hatása az európai biztonságra

... – az atombomba létrehozására irányuló Manhat- tan-program egyik kiemelkedõ atomtudósa – pozitívan vélekedett ezekrõl a fegyve- rekrõl, hiszen így „a csata visszakerülhetett a csatatérre”, mégis számos ellenérv is ...

17

Vagyoneladás és a tulajdonosi struktúra változása az európai energiaszolgáltató szektorban 2010 és 2016 között

Vagyoneladás és a tulajdonosi struktúra változása az európai energiaszolgáltató szektorban 2010 és 2016 között

... edf az atomerőművi biztonságtechnika növekvő terheit, a megvalósulás alatt álló hazai és a kezdés előtt álló angol atomerőművek finanszírozási igényeit részben a 2020-ig tartó 10 milliárd euró célösszegű ...

31

Az Európai Unió Energia 2020 stratégiája, valamint az Észak-Alföld régió megújuló energiaforrások előállításában rejlő potenciálja

Az Európai Unió Energia 2020 stratégiája, valamint az Észak-Alföld régió megújuló energiaforrások előállításában rejlő potenciálja

... kihelyezése az érintett er sen mez gazdasági jellegű régiókban az adott terület iparosodottságának mértékét is ...van az újraiparosítási folyamatok beindu- lásának, mivel a rendszerváltást követ en ...

9

Győztes vesztesek – az információs társadalom ifjúsága

Győztes vesztesek – az információs társadalom ifjúsága

... ábra: Az ifjúság behuzalozottsága (N=8000; Forrás: Magyar Ifjúság 2012) A fentiek alapján elmondható, hogy egy olyan, halmozottan hátrányos helyzetű cso- porttal találkozunk az internet-hozzáférésből ...

17

Show all 7362 documents...