Top PDF Gazdasági integráció és regionalizmus Kelet-Ázsiában

Gazdasági integráció és regionalizmus Kelet-Ázsiában

Gazdasági integráció és regionalizmus Kelet-Ázsiában

... a kelet-ázsiai régió nagy ...árfolyamát, és lebegő árfolyamra tér ...kockázatát, és megnövelte a külföldi adósság bátban kifejezett ...árfolyamrendszerüket, és lebegtetésre tértek ...részvény- ...

81

A gazdasági és monetáris unió fenntarthatóságának néhány kérdése

A gazdasági és monetáris unió fenntarthatóságának néhány kérdése

... euróövezetre és az eu egészére is, a fenntarthatósággal szembeni követelmények nem teljesen ...a gazdasági és monetáris integráció ...térnyerése és annak nagyszámú következménye, a ...

19

Az Európai Unió kereskedelempolitikája a kelet- és dél-afrikai régióban – A Kelet-afrikai Közösség (EAC) és a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) példáján

Az Európai Unió kereskedelempolitikája a kelet- és dél-afrikai régióban – A Kelet-afrikai Közösség (EAC) és a Dél-afrikai Fejlesztési Közösség (SADC) példáján

... EAC és az SADC sajátosságai A Kelet-afrikai Közösség megalapításáról szóló szerződést ...Tanzánia és Uganda –, majd ...Ruanda és Burundi – ...a Kelet-afrikai ...Az integráció ...

25

Magyarországi megyék társadalmi és gazdasági fejlettségének vizsgálata

Magyarországi megyék társadalmi és gazdasági fejlettségének vizsgálata

... társadalmi és gazdasági fejlettségének vizsgálata 109 vették figyelembe mely az általam vizsgált időszakra vonatkozóan nem állt rendel- kezésre, ezért jelen tanulmányban a háziorvosok, valamint a kórházi ...

19

Vajdaság 1. Vajdaság társadalmi és gazdasági jellemzői

Vajdaság 1. Vajdaság társadalmi és gazdasági jellemzői

... 2005 és 2010 között eltelt időszakban 2 181 szerb állampolgársággal rendelkező hallgató kezdhette meg tanulmányait valamely magyarországi felsőoktatási intézményben (Takács– Tátrai–Erőss ...Minisztérium és ...

156

A gazdasági társaságok végelszámolásának elméleti és gyakorlati problémái

A gazdasági társaságok végelszámolásának elméleti és gyakorlati problémái

... cégbíróságnak, a jogutód nélkül megszűnést kimondó szervnek, illetve a gazdálkodó szervezet hitelezőinek. A tájékoztatóra nézve a jogszabály külön formai követelményt az említett tartalmi igényeken túl nem tartalmaz. ...

13

Gazdasági instabilitás és regionális lemaradás - Magyarország esete

Gazdasági instabilitás és regionális lemaradás - Magyarország esete

... hazai gazdasági növekedés és a kormányzati deficit kapcsolatát mutatja 2000 és 2013 ...gyorsabb gazdasági növekedéssel jellemzett években nagyobb a deficit, és megfordítva: a lassúbb ...

29

Térbeli-társadalmi elkülönülés és integráció a magyar nagyváros-térségekben

Térbeli-társadalmi elkülönülés és integráció a magyar nagyváros-térségekben

... egyenlőtlen gazdasági és infrastrukturális – munkahelyi, intézményi, szolgáltatási – allokációs mechanizmusok szétszakítják ugyan, de egyszersmind lakóhelyi szinten integrálják is az érintett térségi ...

18

A társadalmi tőke, társadalmi struktúra és társadalmi integráció

A társadalmi tőke, társadalmi struktúra és társadalmi integráció

... struktúra- és rétegződésmodellekkel, a magyar társadalom- mal, hanem a társadalmi tőke fogalmával kapcsolatban is jelentős állításokat fogalmaz ...összefogás és szolidaritás jelenti a társadalmi tőke ...

27

Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között Romániában és Csehszlovákiában 1918-1944

Etnicitás, identitás, politika. Magyar kisebbségek nacionalizmus és regionalizmus között Romániában és Csehszlovákiában 1918-1944

... egységét és harmóniáját emelte ki – habár a parasztság mintha kisebb súllyal szerepelt volna ebben az egyébként Bethlenéhez hasonlóan sema- tikus képletben, mint a polgárság és a munkásság –, Lelley Jenő ...

556

Integráció, autonómia és gazdaságfejlesztés Dél-Tirol példáján keresztül

Integráció, autonómia és gazdaságfejlesztés Dél-Tirol példáján keresztül

... térségek gazdasági hálózatait tekintve, Trentino-Alto Adige vagyis Dél-Tirol Olaszország ipari központjaként, a „Harmadik Olaszor- szág” egyik régiójaként a sűrű gazdasági hálózatok, és a sikeresség ...

19

Az európai büntetőjogi integráció erősítésének lehetőségei és akadályai

Az európai büntetőjogi integráció erősítésének lehetőségei és akadályai

... jog és jogharmonizáció 3 (EU Law and Legal Approximation) by K ECSKÉS László, Európai közjog és politika, 4 (European Public Law and Policies) edited first by KENDE Tamás and later co-edited by also by ...

22

Tudós hazafiak és érzékeny emberek: integráció és elkülönülés a XVIII. század végének magyar irodalmában

Tudós hazafiak és érzékeny emberek: integráció és elkülönülés a XVIII. század végének magyar irodalmában

... szerep és a populáris kultúra változásainak története), 29 de – azon túl, hogy ezek önmagukban is továbbiakat foglalnak magukban – újabbak is felsorakoztat- hatóak ...orvos- és pszichológiatörténet felõl ...

532

Van-e orosz modell : Gazdasági útkeresés és modernizáció Oroszországban

Van-e orosz modell : Gazdasági útkeresés és modernizáció Oroszországban

... olaj- és gázexportőrök konzisztensen és szignifikánsan magasabb egy főre jutó GDP-t tudnak felmutatni, mint importőr ...jólét és a demokrácia közötti ...

50

A nettó jelenérték gazdasági tartalma és rangsorképzésre való alkalmassága

A nettó jelenérték gazdasági tartalma és rangsorképzésre való alkalmassága

... ismertetője és tá- mogatója Kierulff, ...jövőértékének és a beruházási összegek jelenértékének hányadosából n-edik gyököt von (majd csökkenti egy ...mutatószám gazdasági tar- talmának ...

11

Migráció és integráció: A franciaországi magyar közösség részvétele a Szabad Franciaország és az Ellenállás harcaiban

Migráció és integráció: A franciaországi magyar közösség részvétele a Szabad Franciaország és az Ellenállás harcaiban

... meglehetősen ellentmondásos volt az 1930-as és 1940-es évek fordulóján. Egyrészről virágzó kulturális kapcsolatok kötötték össze a két országot, amelyek mind az oktatásra, mind pedig a kultúrafogyasztásra ...

16

A játékosok vásárlásának és képzésének jelentősége a hivatásos labdarúgásban: A közép-kelet-európai és a magyarországi játékospiac sajátosságai

A játékosok vásárlásának és képzésének jelentősége a hivatásos labdarúgásban: A közép-kelet-európai és a magyarországi játékospiac sajátosságai

... sikerességében, és az is, hogy ki viseli a költségeit, hiszen a képzés számos kiadással járhat: például extra edzők, edzőtáborok, idegen nyelvű képzések ...vizsgálta, és arra hívta fel a figyelmet, hogy ...

192

Az életkor és az intézmények szerepe a munkaerő-piaci integráció és dezintegráció alakulásában

Az életkor és az intézmények szerepe a munkaerő-piaci integráció és dezintegráció alakulásában

... alkalmazkodni, és az életkorral kapcsolatos proaktivitás csak a „fiatalosítást” illetően volt ...adatai és a munkáltató szervezetek körében megfogalmazott „fiatalítási” prioritások ...

36

Műszaki fejlődés és hosszú távú gazdasági ciklusok

Műszaki fejlődés és hosszú távú gazdasági ciklusok

... áramlott és nem vissza a ...kockázatú és hozamú vállalati befektetések megváltozott ...1980-as és 90-es években csúcstechnológiai kisvállalkozások (start-upok, spin-offok) 2000 után a tőzsdei ...

50

Univerzális szövegelérés és olvasói integráció: az elektronikus könyv kulturális és oktatási vetületei

Univerzális szövegelérés és olvasói integráció: az elektronikus könyv kulturális és oktatási vetületei

... szak- és fel- sőoktatási könyvtárak rendszerén keresztül ...irdatlan és kezelhetetlen prob- ...kiadó és a könyvtár közé beépült egy független kölcsönzési szolgáltató, amely vállalkozás képes ...

30

Show all 3923 documents...