Top PDF Intervenció psicopedagògica en tècniques d'estudi per a alumnes de cicle superior d'educació primària i per educació secundària

Intervenció psicopedagògica en tècniques d'estudi per a alumnes de cicle superior d'educació primària i per educació secundària

Intervenció psicopedagògica en tècniques d'estudi per a alumnes de cicle superior d'educació primària i per educació secundària

... l'esquema i els mapes ...text i tot i que les sessions eren individuals i el ordinador el feia servir un subjecte, la informació quedava molt densa i poc ...

35

El psicopedagog a l'educació secundària. Estudi etnogràfic de la intervenció psicopedagògica. Entre la intervenció sistèmica i la breu estratègica: el model CRAPs

El psicopedagog a l'educació secundària. Estudi etnogràfic de la intervenció psicopedagògica. Entre la intervenció sistèmica i la breu estratègica: el model CRAPs

... la intervenció de la psicopedagoga fou el d’un noi de 4ESO que estava vivint una situació familiar i personal molt dura ...separat i vivia amb la ...mare i se’n va anar a viure amb el pare ...

525

Intervenció psicopedagògica amb alumnes amb necessitats especials : Disseny d'estratègies i suports per afavorir els aprenentatges

Intervenció psicopedagògica amb alumnes amb necessitats especials : Disseny d'estratègies i suports per afavorir els aprenentatges

... d’Educació secundària. L’objectiu principal era desenvolupar una intervenció educativa que proporcionés als alumnes estratègies d’aprenentatge orientades a millorar l’autocontrol, treballar l’atenció ...

56

Geometria en l’espai  Una proposta d' intervenció per al primer cicle de ESO basada en el model de Van Hiele i la definició de conceptes

Geometria en l’espai Una proposta d' intervenció per al primer cicle de ESO basada en el model de Van Hiele i la definició de conceptes

... dodecaedre i com a contraexemple una esfera, d’aquí volem que els alumnes vegin que el dodecaedre és un cos format per polígons (un poliedre) i l’esfera ...regular, i en l’altre una ...

53

El Correu de l'OAR. Núm. 01 (des. 2005)

El Correu de l'OAR. Núm. 01 (des. 2005)

... Nota: Advertim els lectors de El correu del CIB que, així com en les altres confessions les informacions recollides aquí són només una part de tot el volum de les seves activitats, en el cas de l’Església catòlica ...

14

Dependència i educació per a l'autonomia, febrer 2012

Dependència i educació per a l'autonomia, febrer 2012

... Europea i Telefónica ...tecnologia i la diversitat funcional (discapaci- tat) i, posteriorment, als drets hu- mans, la vida independent, l'ètica i la ...ca i diversitat funcional, des ...

14

Càlcul mental a Educació Primària  Per què treballar ho? Possibles propostes

Càlcul mental a Educació Primària Per què treballar ho? Possibles propostes

... creada per Lluís Segarra i David Barba per treballar el càlcul mental a dins ...l’alumnat, i que han de ser resoltes en un temps de dos minuts, i d’un recull de problemes ...

60

“Tiza y viñetas” Treballant multi competencialment  Bloc educatiu per a la introducció de tècniques de còmic al procés d’ensenyament aprenentatge a educació secundària

“Tiza y viñetas” Treballant multi competencialment Bloc educatiu per a la introducció de tècniques de còmic al procés d’ensenyament aprenentatge a educació secundària

... l’educació per tant també és interessant explicar el que es mou al voltant del món educatiu envers aquest mitjà de comunicació, iniciatives, pàgines web, conferències, ...servir tècniques de còmic en ...

35

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

... molt, i compto que havia estat així perquè fins aquell dia quan sentia la paraula néixer raonava una pensada lluent i llisa, sense ...pressa per viure i que per allò, des de bon comen- ...

12

Educació per al la pau des de la LIJ

Educació per al la pau des de la LIJ

... tracta d‟una autobiografia fruit d‟una trobada que es va provocar en Rothemburg, Alemanya, per part de l‟escriptora, Ruth, i la protagonista, ...història d‟una supervivent, el drama que ...

50

Proposta didàctica per treballar el comerç de Barcelona: cicle inicial, cicle mitjà superior d'educació primària i primer cicle d'ESO: guia didàctica per al professorat

Proposta didàctica per treballar el comerç de Barcelona: cicle inicial, cicle mitjà superior d'educació primària i primer cicle d'ESO: guia didàctica per al professorat

... implicació i el treball de les famílies ajudarà al desenvolupament de ...pensar i fabricar tots aquells elements que distingiran la botiga: la decoració, el nom, la disposició dels productes, ...botigues ...

42

Maleta de l'energia

Maleta de l'energia

... Kit que permet muntar una alarma connectada a una caixa, una finestra, una porta, ..., fent servir un circuit i una tarja d’alarma. Trobareu les instruccions en castellà a la guia de la caixa (fotocòpia). L’alarma ...

6

Educació per a la mort: d'eruga a papallona

Educació per a la mort: d'eruga a papallona

... accidents... i els més menuts, nascuts en l’era digital, s’adonen de tots aquests ...qüestionen per què ocorre o quines persones se moren i, els adults de referència – entre ells, el professorat - ...

25

Educar per a la Mort en Educació Infantil

Educar per a la Mort en Educació Infantil

... l’ajuden i faciliten a desenvolupar-se en el seu ...conceptualitzen per John Bowlby (Trilla, 2001), principal investigador i pensador sobre la teoria de l’afecció, com: vincle ...protecció i ...

52

Educació afectivo sexual als alumnes d'ESO per prevenir l’abús sexual infantil

Educació afectivo sexual als alumnes d'ESO per prevenir l’abús sexual infantil

... treballen per disminuir el nombre d’abusos a la comunitat ...població i formant als professionals per una millor detecció i actuació enfront als casos ...subsidiaria per no haver actuat ...

65

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

Prova lliure per a l’obtenció del títol de graduatada en educació secundària obligatòria

... A partir de les ombres que projecten els objectes podem calcular-ne l’altura, si coneixem la mesura de l’ombra d’un d’ells. Si sabem que els fanals del pati me- suren 3,5 m d’altura i projecten una ombra de 4,2 m, ...

20

Memòria del curs acadèmic 2011 2012

Memòria del curs acadèmic 2011 2012

... congressos i presentacions ...Conjuntura i les col·leccions seriades Documents de Treball del CRE i Monogràfics ...econòmic i social de les Illes Balears, 2001-2010, que no només il·lustra el ...

137

12 X 11. Audició per a Cobla: Educació primària

12 X 11. Audició per a Cobla: Educació primària

... Durant la sessió es fa un repertori de concert amb sardanes, danses, peces de concert per a cobla i adaptacions. A més a més, comptem amb una de les cobles de més prestigi del nostre país: la Cobla Sant ...

14

Tallers d’experimentació de l’àrea de les Ciències Naturals per Educació Primària

Tallers d’experimentació de l’àrea de les Ciències Naturals per Educació Primària

... als alumnes que la situació mediambiental del planeta, en quant a sostenibilitat i contaminació, és ...ciències. Per això, hem de motivar, fer gaudir i elaborar una metodologia més oberta ...

103

Can Cadena: Material didàctic complementari. Educació Infantil. Parvulari i Educació primària. Cicle inicial

Can Cadena: Material didàctic complementari. Educació Infantil. Parvulari i Educació primària. Cicle inicial

... 1. - Poseu al centre una planta singular. Si planteu a la primavera, una tomaquera o una pebrotera, i si és a la tardor, una col o una carxofera. Als angles, hi podeu afegir, quatre alls o quatre cebes o bé un ...

13

Show all 10000 documents...